Mūsu videi

Mūsu videi

tesa ilgtspējības stratēģijā lielākā nozīme ir klimata un resursu aizsardzībai.

Mūsu apņemšanās attiecībā uz vērtību ķēdi

Mums svarīgākais

Mūsu pieejā galvenais ir klimata un resursu aizsardzība, lai mēs varētu sasniegt šodienas un nākotnes mērķus. tesa veicina klimata aizsardzību, samazinot visas vērtības ķēdes ekoloģisko ietekmi. Tā kā esam starptautisks uzņēmums, mēs apzināti tiecamies uz mērķi slēgt ražošanas ciklus, lai taupītu dabas resursus.

Klimata krīze ir viena no mūsu laiku lielākajām problēmām. tesa ir kļuvusi par vienu no daudzajiem iesaistītajiem visā pasaulē, kas apņēmušies nodrošināt to, ka planētas vidējā temperatūra nepakāpjas par 1,5 grādiem. Mūsu mērķis ir samazināt CO2 emisiju daudzumu (1. un 2. mērķis) par 30 procentiem kopumā (salīdzinot ar 2018. gadu). Mūsu mērķis ir līdz 2050. gadam kļūt par pilnībā klimatneitrālu uzņēmumu.

Notiek daudzi procesi, lai līdz 2025. gadam sasniegtu mūsu ambiciozos mērķus. To skaitā ir:

Atjaunojamā enerģija. Zaļā enerģija ir mūsu apņemšanās galvenais priekšnoteikums. 2019. gadā piecās no mūsu ražotnēm Vācijā elektrība tika iegūta, izmantojot atjaunojamo enerģiju. Līdz 2020. gada beigām 100 procenti no elektrības, ko izmanto mūsu ražotnes un biroji visā pasaulē, tiks iegūti no atjaunojamās enerģijas avotiem.

Mazāks enerģijas patēriņš. Uzņēmumam tesa ir labas iespējas ierobežot ietekmi uz vidi, samazinot enerģijas patēriņu. Ražotnēs, kurās vērojams īpaši liels enerģijas patēriņš (Hamburgā un Ofenburgā), kā arī galvenajā pārvaldē Norderštetē, Vācijā, ir ieviesta ISO 50001 sertificēta enerģijas pārvaldes sistēma. Šī sistēma palīdz mums optimizēt energointensīvus procesus, kā arī noteikt jomas, kurās būtu iespējams ietaupīt vairāk enerģijas.

Efektivitātes uzlabošana. Papildu kopējā enerģijas patēriņa samazināšanai, svarīgi ir arī palielināt enerģijas efektivitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs ieviešam tehnoloģijas, kuras īpaši efektīvi spēj ietaupīt resursus un enerģiju. Konkrētām ražotnēm ir, piemēram, savas koģenerācijas stacijas, kuras ļauj mums ražot siltumu un elektrību uz vietas un videi saudzīgā veidā.

Mazāks globālo emisiju daudzums

tesa apņemšanās aizsargāt klimatu nebeidzas pie valsts robežām vai mūsu rūpnīcu vārtiem. Mūsu mērķis samazināt pasaules kopējo emisiju apmēru ietver augšpusējos un lejpusējos procesus, kā arī mūsu pašu ražošanas procesu. Loģistikas procesi nepārtraukti tiek uzlaboti, samazinot izejmateriālu un gala produktu transportēšanas radīto emisiju daudzumu. Mēs uzskatām, ka tuvums klientiem ir svarīgs nosacījums, lai šos mērķus sasniegtu. Kā piemēru var minēt jauno rūpnīcu Vjetnamā, kuru sāks celt 2022. gadā ar mērķi stiprināt tesa klātesamību Āzijā un saīsināt piegādes maršrutu garumu vietējiem klientiem.

Cikla slēgšana

Klimata krīze ir tikai viena no vides problēmām. Nopietnas vides problēmas rada arī pieaugošais atkritumu daudzums visā pasaulē. Tiek paredzēts, ka līdz 2030. gadam Eiropa gadā saražos aptuveni 490 miljonus tonnu atkritumu. Tieši tādēļ arvien lielāka nozīme ir alternatīvām metodēm, piemēram, aprites ekonomikai. Mērķis ir atkārtoti izmantot vai pārstrādāt resursus, ja vien iespējams, un izvairīties no atkritumu radīšanas jau pašā sākumā. Esam arī apņēmušies radīt aprites ekonomiku, izmantojot vairākas metodes, piemēram, mūsu produktu ražošanai testējot alternatīvos materiālus, vienā un tajā pašā dzīves ciklā saglabājot pēc iespējas vairāk materiālu vai pārstrādājot tos.

Ilgtspējība arī iepakojumam. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, tesa sāk ar iepakojumu. Mēs arvien vairāk izmantojam vairākkārt lietojamu vai pārstrādājamu iepakojumu un iepakojuma materiālus no ilgtspējīgiem avotiem. Samazinot iepakojuma svaru, samazinām arī CO2 emisiju daudzumu, ko rada transportēšana. Nākotnē mēs izvirzīsim konkrētu mērķi ilgtspējīgam iepakojumam.

Pārmaiņu partneris. Vieni mēs nevaram sasniegt mūsu skatījumu par aprites ekonomiku, ir nepieciešami partneri, kuriem ir tādas pašas vērtības. Sadarbojoties ar partneriem vai citām interešu grupām, uzņēmumam tesa galvenais ir radīt sinerģiju un uzlabot infrastruktūru kopumā. Strādājot kopā, cenšamies arī atrast veidu, kā ar mūsu līmlentēm veicināt materiālu atguvi un pārstrādi.

“Esam izvirzījuši mērķi sasniegt aprites ekonomiku. Diemžēl pašlaik nav iespējams pilnībā izvairīties no atkritumu rašanās uzņēmuma ražošanas ķēdē. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai izmantotu materiālus efektīvi un, ja iespējams, lietojam tos atkārtoti
Mihaels Lengs (Michael Lang)

Uzņēmuma ilgtspējības un kvalitātes direktors

Tīrs gaiss

Papildu CO2 emisijām mēs koncentrējamies arī uz citām emisijām gaisā, kuras tiek radītas ražošanas ķēdē. Tās ir, piemēram, GOS emisijas, kas kaitē gan videi, gan cilvēka veselībai, un rodas, izmantojot šķīdinātājus. Šķīdinātāji tiek izmantoti ražošanā, līmvielu pārklājumam un tīrīšanas procesos. Mūsu mērķis ir izvairīties no GOS emisijām, cik vien iespējams, un paplašināt to tehnoloģiju apmēru, kurās netiek izmantoti šķīdinātāji. Šajā jomā jau esam guvuši ievērojamus panākumus: No 2001. gada līdz 2019. gadam spējām samazināt mūsu GOS emisiju apmēru par 92 procentiem uz tonnu saražoto produktu.

Tīram gaisam
Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību
Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību
Lasīt vairāk
Mūsu stratēģija nākotnei
Stratēģija
Lielāka ilgtspējība, vairāk inovāciju
Lasīt vairāk
Mēs koncentrējamies uz klientiem
Klienti
Mēs koncentrējamies uz klientiem
Lasīt vairāk
Darbiniekiem un sabiedrībai
Sabiedrība
Darbiniekiem un sabiedrībai
Lasīt vairāk
pasaule kļūst siltāka
Ilgtspējība
Uzņēmējdarbības mērķis attiecībā uz 1,5 °C — mēs iesaistāmies!
Lasīt vairāk