Darbiniekiem un sabiedrībai

Mūsu apņemšanās saistībā ar sabiedrību

Darbiniekiem un sabiedrībai

Atbalstām darbiniekus visā mūsu vērtību ķēdē un iesaistāmies projektos, kas atbalsta nākamās paaudzes jaunos izgudrotājus.

Koncentrēšanās uz darbiniekiem

Runājot par ilgtermiņa panākumiem, tesa lielākā vērtība ir mūsu darbinieki. Tieši tādēļ mēs radām darba vidi, kurā tiek atbalstītas jaunas idejas un kuru raksturo cieņa, vienlīdzība un drošība.

Koncentrēšanās uz darbiniekiem
our goal vision zero_LV

Veselība un drošība

tesa prioritāte ir darbinieku drošība, un tas īpaši attiecas uz mūsu vērtīgajiem, ražošanas jomā strādājošajiem darbiniekiem. Attiecībā uz drošību, pat viens negadījums ir par daudz. Tādēļ mēs cenšamies samazināt negadījumu skaitu darbā līdz nullei; šis mērķis ir iekļauts mūsu pamatprincipā VISIONZER[O]. Mūsu nelaimes gadījumu skaits pašlaik ir ievērojami mazāks nekā Vācijas sektora vidējais nelaimes gadījumu skaits: 2019. gadā uz katrām miljons darba stundām tesa fiksēja 1,6 negadījumus, kuru rezultātā nebija iespējams strādāt trīs vai vairāk dienas.

 

Papildu normatīvo aktu prasībām, darba drošības pamatnostādnes visā mūsu uzņēmumā veido mūsu pārvaldības sistēmas pamatu darba drošības jomā. Pamatnostādnes ievieš konkrētus pasākumus, kuri darba vietā samazina riskus un palielina drošību. Kā piemēru var minēt ”Safety Tour” aplikāciju, kas atbalsta mūsu darbiniekus, kas iesaistīti ražošanā, SOS pārbaužu laikā (SOS = Safety, Order, Sanitation (drošība, kārtība, sanitārija)).

 

Mēs arī aktīvi rūpējamies par tesa darbaspēka veselību un labklājību: Mūsu uzņēmuma veselības aprūpes pārvaldības sistēmā iekļauti sporta un atpūtas piedāvājumi, dažādas darba medicīniskās pārbaudes, kā arī opcijas, kas palīdz ievērot veselīgu uzturu.

Darbinieka izaugsmes veicināšana

Kā varam piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus konkurences gadījumā? Mēs uzskatām, ka atbilde ir dažādu individuālu pasākumu kopums: Sākot ar pielāgotu treniņu programmu piedāvājumiem un profesionālās izaugsmes iespējām, līdz saistošām attīstības iespējām un labam līdzsvaram starp darbu un dzīvi.

 

Mūsu mērķis ir veicināt uzņēmuma kultūru, kas stiprina veiktspēju, komandas darbu, sadarbību starp nodaļām, kā arī internacionalizāciju. Dažas no mūsu galvenajām prioritātēm šajā jomā ir vadības iemaņu attīstīšana un karjeras plānošana. Pārvaldības attīstības programmas mērķis ir atbalstīt komandu līderus un vadītājus, lai viņi varētu papildināt savas prasmes, un šī programma ir viens no daudziem veidiem, kā cenšamies veicināt darbinieka izaugsmi.

 

Prasmes, kuras mums ir īpaši svarīgas, ir apkopotas mūsu 9 būtisko prasmju nodaļā. Šīs prasmes veido mūsu personāla pārvaldības darba pamatu un tiek piemērotas visiem personāla pārvaldības instrumentiem. Tām ir svarīgi loma, piemēram, prasmju pārskatos. Šī attīstības programma sniedz iespēju talantīgiem cilvēkiem piedalīties ar karjeru saistītās aktivitātēs un uzdevumos. Pēc tam viņi saņem individuālas atsauksmes, kas balstītas uz mūsu būtiskajām prasmēm. Programmas mērķis ir noteikt katra kandidāta stiprās puses un potenciālu, kā arī atbalstīt viņa karjeras ceļu uzņēmumā.

 

Mums svarīgi ir arī sniegt darbiniekiem iespēju strādāt dažādās uzņēmuma nodaļās. tesa X-perience modelis ir ieviests tieši šī iemesla dēļ. Tas sniedz iespēju, piemēram, darbiniekiem ar augsta līmeņa zināšanām par produktiem, uzzināt, kā strādāt ar klientiem.

 

Papildu tam, mēs piedāvājam visaptverošu apmācību un profesionālas attīstības iespējas, kas ir īpaši izveidotas, ņemot vērā uzņēmuma vajadzības, un aptver plašu prasmju un mērķa grupu loku.

Taisnīgi apstākļi un vienlīdzība

Mūsu produktiem bieži vien jāmēro tāls ceļš, lai nonāktu pie klienta. Mūsu vērtību ķēde aptver vairākus kontinentus, un tajā darbojas gan tiešie, gan netiešie tesa darbinieki. Mēs esam atbildīgi par viņiem visiem. Tādēļ mēs pilnībā apņemamies nodrošināt taisnīgus darba apstākļus un attiecīgās cilvēktiesības visā vērtību ķēdē. Lai pārliecinātos, ka tā notiek vienmēr, mēs cieši sadarbojamies ar mūsu partneriem un veicam piegādātāju novērtējumus.

 

Šī darba pamatā ir mūsu Ētikas kodekss un mūsu Ētikas kodekss piegādātājiem, kurā minētas pamata ētikas normas darbiniekiem, piegādātājiem un biznesa partneriem.

Mūsu stratēģija nākotnei
Apbalvojumi un novērtējumi
Apbalvojumi un novērtējumi

Pierādījums mūsu sasniegumiem ilgtspējības jomā

2020. gadā tesa group jau atkal piedalījās EcoVadis ilgtspējības novērtējumā un saņēma sudraba medaļu par sasniegumiem ilgtspējības jomā, kas pierāda, ka savā nozarē atrodamies augstāk par vidējo uzņēmumu. EcoVadis ir slavena novērtēšanas platforma uzņēmumiem, kuriem ir starptautiskas iepirkumu ķēdes. Platforma analizē un novērtē uzņēmuma principus, darbības un rezultātus vides, nodarbinātības, cilvēktiesību, ētikas un atbildīgu iepirkumu jomā.

2020. gada vidū izveidojām arī ilgtspējības programmu mūsu piegādātājiem. Sākotnējās kampaņas ietvaros lūdzām 50 no mūsu galvenajiem piegādātājiem piedalīties EcoVadis ilgtspējības novērtējumā un rezultātos dalīties ar mums. Turpmākajos gados mēs vēlamies aicināt piedalīties vēl vairāk piegādātājus: 

80%

tiešie pirkumi

Mūsu mērķis līdz 2025. gadam ir panākt, ka 80% no mūsu tiešajiem pirkumiem ir no piegādātājiem, kas ir ieguvuši ilgtspējības novērtējumus, piemēram, EcoVadis.

Atbalstot nākamās paaudzes inovatīvos prātus

Alberts Einšteins jau zināja, ka "problēmu nevar atrisināt ar to pašu domāšanas veidu, kas to ir radījis”. Tādēļ ir nepieciešamas jaunas idejas un jauni cilvēki, kuri uzskata sevi par nākotnes problēmu risinātājiem.

 

Mēs vēlamies atbalstīt nākamo paaudzi, sniedzot viņiem pieeju STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierijas un matemātikas) priekšmetiem un galvenajām nākotnes tehnoloģijām. Mums jo īpaši svarīgas tēmas ir nevienlīdzības samazināšana un vienādi noteikumi visiem. Viena no mūsu galvenajām iniciatīvām šajā jomā atbalsta apmācības iespējas, kuras mudina vairāk sieviešu apgūt STEM priekšmetus.

 

Nākamās paaudzes inovatīvo prātu atbalstīšana

Dabaszinātņu un tehnoloģiju iniciatīva (NAT).

Viena no iniciatīvām, kurā iesaistīts uzņēmums tesa, ir NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik GmbH), kas vieno Hamburgas un Norderštetes skolas ar universitātēm, tehnikumiem un uz tehnoloģijām balstītiem uzņēmumiem. NAT mērķis ir sniegt pusaudžiem plašu ieskatu dažādās profesijās. Kā NAT iniciatīvu piemērus var minēt programmu mint:pink, kura cenšas radīt iespējas tieši meitenēm, kā arī programmu mint.match, kura palīdz vidusskolas absolventiem iepazīties ar attiecīgajiem dabas zinātniekiem.

Apņēmība arī krīzes laikā

Mūsu sociālās apņemšanās ietvaros finansiāli atbalstām arī labdarības organizācijas. Kopš koronavīrusa krīzes sākuma tesa ir ziedojusi organizācijām “Ārsti bez robežām”, "Glābiet bērnus” un citām. Organizācijai “Ārsti bez robežām” ziedojām vienu miljonu eiro, kas ir viens no lielākajiem ziedojumiem vienā reizē, kādu organizācija jebkad saņēmusi. Nauda nonāks starptautiskajā organizācijas “Ārsti bez robežām” COVID-19 krīzes fondā un tiks izmantota, lai sniegtu ātru un vienkāršu palīdzību, kur tā visvairāk nepieciešama.

 

Ar moto "Izglītība vieno. Kopā visā pasaulē." Organizācija "Glābiet bērnus” un tesa iesaistās pieaugošās izglītības nevienlīdzības problēmas risināšanā. Šī problēma visvairāk skar sociāli neaizsargātos bērnus, īpaši pandēmijas laikā. Ar vienu miljonu eiro lielo ziedojumu mēs atbalstām konkrētus organizācijas "Glābiet bērnus” projektus sešās valstīs - Vjetnamā, Ķīnā, Indijā, Meksikā, Itālijā un Vācijā.

Viena no organizācijas “Ārsti bez robežām” prioritātēm ir medicīnas darbinieku drošība, tādēļ visam personālam jāievēro strikti protokoli attiecībā uz drošumu un drošību

Vairāk par ilgtspējību

Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību
Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību
Lasīt vairāk
Mēs koncentrējamies uz klientiem
Klienti
Mēs koncentrējamies uz klientiem
Lasīt vairāk
Mūsu stratēģija nākotnei
Stratēģija
Lielāka ilgtspējība, vairāk inovāciju
Lasīt vairāk
Mūsu videi
Vide
Vides aizsardzība
Lasīt vairāk
pasaule kļūst siltāka
Ilgtspējība
Uzņēmējdarbības mērķis attiecībā uz 1,5 °C — mēs iesaistāmies!
Lasīt vairāk
Glābiet bērnus
Ilgtspējība
Glābiet bērnus!
Lasīt vairāk
Viena no galvenajām organizācijas prioritātēm ir veselības aprūpes darbinieku drošība, un tāpēc visiem darbiniekiem jāievēro stingri drošības un drošuma protokoli.
Ilgtspējība
Cīņa pret koronavīrusu
Lasīt vairāk