Nature responsibility key visual

Kas tiek darīts ilgtspējas nodrošināšanai

Daudzus gadus esam strādājuši, lai samazinātu savu vides pēdas nospiedumu – sākot no CO2 ierobežošanas, resursu efektīvas lietošanas un beidzot ar ilgtspējīgu izstrādājumu risinājumu piedāvājumu.Tā kā pārstāvam vienu no pasaules vadošajiem līmvielu tehnoloģijas uzņēmumiem, jau daudzus gadus esam rūpējušies ne vien par to, lai izstrādātu jauninājumus un augstas kvalitātes produktus, bet arī to darītu, uzņemoties atbildību par vides aizsardzību. Mūsu ražošanas uzņēmumi atrodas dažādās valstīs, tāpēc uz mums gulstas ļoti liela atbildība par vides problēmām. Rūpes par vidi, dabas resursiem un izejvielām ir viens no mūsu korporatīvajiem mērķiem. Mēs piedāvājam izstrādājumus, kas arī klientiem ļauj sasniegt savus ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Klimata aizsardzība un CO2 emisija

Cilvēks mežā
Ilgtspēja ir fokusa punkts mūsu biznesa stratēģijā

tesa” galvenais vides ietekmējums ir enerģijas patēriņš ražošanas uzņēmumos. Tāpēc mēs īpašu uzmanību pievēršam klimata aizsardzībai un CO2 emisijas ierobežošanai. Visos objektos, kuros ir būtisks vides ietekmējums, mēs izmantojam vides pārvaldības sistēmas, lai efektīvi kontrolētu ekoloģisko efektivitāti. Septiņiem ražošanas uzņēmumiem un mūsu galvenajam birojam ir saskaņā ar standartu ISO 14001 sertificēta vides pārvaldības sistēma.

Papildus vides pārvaldības sistēmai mūsu galvenajos birojos un ražošanas uzņēmumos ar lielākajām CO2 emisijām (Hamburgā un Ofenburgā) izmanto saskaņā ar ISO 50001 sertificētu energovadības sistēmu.

Mēs spējām samazināt CO2 emisijas uz metrisko tonnu galaprodukta saskaņā ar tirgus metodi, ņemot vērā atjaunojamo avotu elektroenerģiju, par 1,8 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pārskata periodu. Salīdzinot ar 2015. pārskata gadu, kopumā esam pie -9,8 procentiem saskaņā ar 2019. gada vietsaistīto metodi un esam 2020. gadam plānotajās 10 procentu samazinājuma robežās.

Lasīt vairāk

Efektīva resursu lietošana

Wood Natur Tree Leaves Responsibility
Efektīva resursu lietošana mums ir galvenais

Saskaņā ar mūsu vadlīnijām vides jomā mēs cenšamies ražot, lietot un likvidēt izstrādājumus tā, lai mazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi. Efektīva resursu lietošana ir galvenais. Mēs cenšamies izmantot vidi saudzējošus ražošanas procesus jau no produktu agrīnajiem izstrādāšanas posmiem. Ja vien tas ir iespējams un ir saprātīgi, mēs lietojam atjaunojamas un pārstrādājamas izejvielas.

Atbildīga ūdens resursu izmantošana

Mēs apzināmies savu atbildību par vidi.
Mēs apzināmies savu atbildību par vidi

Savos ražošanas procesos mēs cenšamies rūpīgi un taupīgi lietot ūdeni. Turklāt kā ķīmijas uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, uzskatām par savu atbildību aizsargāt ūdens avotus no piesārņojuma, ko izraisa ražošanas procesi. Divi Vācijas ražošanas uzņēmumi un galvenais birojs veido aptuveni 77 procentus no mūsu kopējā ūdens patēriņa, kas izņemts no ekspluatācijas. Šajos trīs objektos mēs izmantojam tehnoloģiskos risinājumus, kas ļauj panākt visefektīvāko ūdens izmantošanu. Apmēram 40 procenti ūdens tiek lietoti dzesēšanas sistēmās, turklāt tas tiek darīts atkārtoti. 

Ilgtspējas nodrošināšana patērētājiem

Niko Jaspers un Bjērns Vorlops pie “tesa® Twinlock” uzmavas
tesa® Twinlock convinces customers as sustainable plate mounting solution

Mūsu produkti pārstāv visaugstāko kvalitātes, drošības un atbildīgas resursu lietošanas līmeni. Taču mēs ne vien ražojam savus izstrādājumus videi draudzīgāk, bet arī palīdzam saviem klientiem veicināt klimata vai resursu aizsardzību ar mūsu risinājumu atbalstu: Mūsu lietojumi viņiem palīdz ražot produktus, lietojot izturīgāku, efektīvāku un energotaupīgu paņēmienu. Tā rezultāts ir mazākas CO2 emisijas un mazāk atkritumu.

Ar saviem lietojumiem un risinājumiem mēs atbalstām savus partnerus to rūpnieciskajos procesos vai izstrādājumu ražošanā: Mēs vēlamies būt darbības veicinātājs novatorisko līmēšanas risinājumu lietošanā, lai palīdzētu klientiem vairot savu procesu un izstrādājumu ilgtspēju.

 

Mūsu produkti veicina arī lielāku ilgtspēju poligrāfijas rūpniecībā un papīrrūpniecībā:

Lasīt vairāk

tesa® EasySplice” poligrāfijas, papīra un plēves materiālu ražošanas rūpniecībai

Vairāk nekā desmit gadus produkts “tesa® EasySplice” ir apliecinājis savu efektivitāti līmsavienojumiem poligrāfijas, papīra un plēves materiālu ražošanas rūpniecībā. “tesa® EasySplice” ir izgatavots no papīra, t.i., bioloģiskas izcelsmes materiāla, un atbalsta ilgtspēju ar trim aspektiem:

  1. Pats svarīgākais, “tesa® EasySplice” lieliskais savienojuma ātrums palīdz pilnībā izmantot ražoto materiālu un samazina atkritumus ražošanas procesā.
  2. Pirms pārstrādes papīru nepieciešams attīrīt no krāsas. Tas nozīmē, ka krāsai un citiem nepiederīgiem līdzekļiem, piemēram, līmlentēm, jābūt viegli atdalāmiem no papīra. Poligrāfijas rūpniecībai paredzētie “tesa® EasySplice” izstrādājumi atbalsta papīra pārstrādi, un Starptautiskā Balināšanas nozares asociācija (INGEDE) tos ir sertificējusi.
  3. Turklāt mēs piedāvājam papīrrūpniecībai “tesa® EasySplice” produktus, kas ir pilnībā pārstrādājami papīra masā. Tas nozīmē, ka “tesa® EasySplice” var atkārtoti pievienot papīra masai, lai izgatavotu jaunu papīru, un tā atbalstīt aprites ekonomiku.
Lasīt vairāk

tesa® Twinlock

oašlīmējošā uzmava
tesa® Twinlock uzmavas

Inovatīvā “tesa® Twinlock” sērija ir piemērs tam, kā mēs sekmējam ilgtspējīgāku iepakojuma rūpniecību. “tesa® Twinlock” uzmavas tiek izmantotas fleksogrāfiskajam iespiedumam, ko galvenokārt izmanto iepakojumam paredzētajiem iespiedmateriāliem. Pašlīmējošais “tesa® Twinlock” slānis uz uzmavām dod iespēju iespiedformu montāžai, vairs neizmantojot līmlentes. Tādi klienti kā “Christiansen Print” ir pārgājuši uz ilgtspējīgāku, videi draudzīgāku un resursus saglabājošu ražošanas procesu, izmantojot “tesa® Twinlock” uzmavas, un gūst labumu, ko sniedz uzlabota iespieduma efektivitāte un ekonomiskās priekšrocības. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par “tesa” atbildīgo attieksmi un centieniem nodrošināt ilgtspēju, ieskatieties mūsu ilgtspējas pārskatā, ko varat atrast šeit:

tesa” atbildība

Lasīt vairāk