60349 Standardtesa_043491984000_LI116_front_pa
tesa_043492944000_LI116_front_pa
tesa_043494984000_LI116_front_pa
tesa_603490902000_LI116_front_pa

tesa_043491984000_LI116_front_pa

tesa_043492944000_LI116_front_pa

tesa_043494984000_LI116_front_pa

tesa_603490902000_LI116_front_pa

tesa® izstrādājumi apliecina savu iespaidīgo kvalitāti ikdienas sarežģītos apstākļos, un tiem tiek regulāri veiktas stingras pārbaudes. Visa iepriekš minētā tehniskā informācija un dati ir sniegti atbilstoši mūsu zināšanām un pamatojoties uz mūsu praktisko pieredzi. Tie tiek uzskatīti kā vidējās vērtības un nav piemēroti iekļaušanai specifikācijā. Tādēļ tesa SE nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas, tostarp nesniedz netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai vai atbilstību konkrētam mērķim (bet ne tikai). Lietotāja pienākums ir noteikt, vai tesa® izstrādājums ir piemērots konkrētam mērķim un lietotāja izvēlētajam lietojuma veidam. Ja rodas šaubas, mūsu tehniskais personāls labprāt jums palīdzēs.