tesa_4005800066856_04349-00003_LI400_front_pa
Informācija par izstrādājumu

NOPI® Professional 4349tesa_4005800066856_04349-00003_LI400_front_pa

tesa_4005800066856_04349-00003_LI400_front_pa

Tehniskie parametri

Sagraušanas pagarinājums

10 %

Līmvielas veids

dabiskais kaučuks

Lipšana pie nelīdzenām virsmām

0.6 N/cm

Stiepes izturība

33 N/cm

Attīšanas spēks (ruļļa platums > 9 mm)

2.5 N/roll (30 m/min)

Kopējais biezums

110 µm

Lipšana pie tērauda

2 N/cm

Krāsa

gaiši bēša

Nominālie parametri

Precīza krāsas mala

+

Noplēšana ar rokām

++

Krāsas stiprinājums

++

tesa® izstrādājumi apliecina savu iespaidīgo kvalitāti ikdienas sarežģītos apstākļos, un tiem tiek regulāri veiktas stingras pārbaudes. Visa iepriekš minētā tehniskā informācija un dati ir sniegti atbilstoši mūsu zināšanām un pamatojoties uz mūsu praktisko pieredzi. Tie tiek uzskatīti kā vidējās vērtības un nav piemēroti iekļaušanai specifikācijā. Tādēļ tesa SE nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas, tostarp nesniedz netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai vai atbilstību konkrētam mērķim (bet ne tikai). Lietotāja pienākums ir noteikt, vai tesa® izstrādājums ir piemērots konkrētam mērķim un lietotāja izvēlētajam lietojuma veidam. Ja rodas šaubas, mūsu tehniskais personāls labprāt jums palīdzēs.

Lejupielādes
Saistītie izstrādājumi

Saistītie lietojuma veidi