gydytojai be sienų

Kova su koronavirusu

Tvarumas

Pagalba ten, kur poreikis didžiausias: tesa aukoja 1 milijoną eurų organizacijai „Doctors Without Borders“ (liet. „Gydytojai be sienų“) ir taip palaiko koronaviruso židiniuose dirbančias komandas visame pasaulyje. Pinigai pateks į pasaulinį medicinos pagalbos organizacijos COVID-19 krizės fondą.

Smarkiai koronaviruso paveiktiems rajonams gali padėti net ir nedidelės sumos: 45 kvadratinių metrų palapinė, kuri gali būti naudojama kaip klinika ar izoliavimosi stotis susirgus COVID-19, kainuoja tik 966 eurus. 10 400 eurų – tiek kainuoja 650 apsauginių drabužių komplektų. 10 800 eurų padengia išlaidas, kad 168 000 žmonių mėnesį turėtų švaraus vandens rankoms nusiplauti – tai paprasta, bet veiksminga apsauga nuo infekcijos.  

gydytojo be sienų iliustracija

Greita, nebiurokratiška ir efektyvi pagalba

„Mes, kaip ekonomiškai patikima įmonė, šiais daugeliui sunkiais laikais norėtume prisidėti prie pagalbos COVID-19 sergantiems žmonėms ir įgalinti prevencines priemones, – sako dr. Norman Goldberg. Esame tikri dėl ilgalaikio „Doctors Without Borders“ humanitarinio darbo ir jų galimybės koronaviruso pandemijos metu greitai, nebiurokratiškai ir efektyviai veikti ten, kur yra didžiausias poreikis“, – sprendimą paaukoti 1 milijoną eurų šiai humanitarinės pagalbos organizacijai paaiškina tesa generalinis direktorius. 

Vienas iš pagrindinių „Doctors Without Borders“ (Médecins Sans Frontières“, MSF) prioritetų – sveikatos darbuotojų sauga, todėl visas personalas privalo laikytis griežtų saugos ir saugumo protokolų.

© „Doctors Without Borders“

„Doctors Without Borders“

Ši humanitarinės pagalbos organizacija „Médecins Sans Frontières“ / „Doctors Without Borders“ (liet. „Gydytojai be sienų“) buvo įkurta 1971 metais. Ji įžengia ten, kur karo zonose kyla grėsmė daugelio žmonių gyvybėms, kur žlugo sveikatos sistemos arba kur nepakankamai rūpinamasi visomis gyventojų grupėmis. Įvairiapusė gydytojų, slaugytojų, akušerių ir logistikos paslaugų teikėjų komandų veikla apima daugybę užduočių: šie žmonės vadovauja klinikoms, steigia vaikų maitinimo centrus, organizuoja skiepijimo kampanijas ir aprūpina pabėgėlius ar perkeltus asmenis vaistais, švariu geriamuoju vandeniu, tualetais ir antklodėmis. Vokietijos „Doctors Without Borders“ skyrius, kuris buvo įkurtas 1993 metais, iki 90 proc. yra finansuojamas iš privačių asmenų paaukotų lėšų. Tai leidžia veikti be jokių politinių ar ekonominių interesų. 

 

 

Dr. Norman Goldberg

© tesa SE

„Mes, kaip ekonomiškai patikima įmonė, šiais daugeliui sunkiais laikais norėtume įnešti savo indėlį į pagalbą sergantiesiems ir įgalinti profilaktinę priežiūrą.“
Dr. Norman Goldberg

tesa SE generalinis direktorius

Viena didžiausių paaukotų sumų mūsų istorijoje

„Mes nepaprastai apsidžiaugėme tokia dosnia tesa auka. Tai yra viena didžiausių aukų, kurią įmonė kada nors skyrė „Doctors Without Borders Germany“ skyriui, – sako Katja Carson. Pinigai pateks į pasaulinį COVID-19 krizės fondą ir bus itin naudinga priemonė tiek pritaikant ir tęsiant esamus mūsų projektus, tiek pradedant naujus. Vien per mėnesį reikia trijų milijonų apsauginių kaukių“, – sako „Doctors Without Borders Germany“ generalinio direktoriaus pavaduotoja Vokietijoje.  

Katja Carson, MSF Vokietijoje finansų ir administracijos skyriaus vadovė

© „Doctors Without Borders“

„Ši suma yra viena didžiausių aukų, kurią įmonė kada nors skyrė „Doctors Without Borders Germany“ skyriui.“
Katja Carson

„Doctors Without Borders Germany“ generalinio direktoriaus pavaduotoja

Projektai daugiau nei 70 šalių

Šiuo metu „Doctors Without Borders“ kovoje su koronavirusu padeda žmonėms daugiau nei 70 pasaulio šalių. Daugelyje regionų užsikrėtimų skaičius vis dar auga eksponentiškai. Klinikos yra perkrautos, o sveikatos sistemos baigia išnaudoti visus savo pajėgumus. Organizacija imasi priemonių užsikrėtimams kontroliuoti, atlieka patikras, įrengia izoliacijos zonas, apmoko darbuotojus klinikose ir priežiūros įstaigose bei šviečia gyventojus. Be to, informuojamos ir konsultuojamos valdžios institucijos ir valstybinės įstaigos bei stiprinamos jų pajėgos.

5 milijonai

eurų

aukojami vykdant didelės apimties tesa pagalbos programą, susijusią su koronaviruso sukelta krize. Be skubių pagalbos priemonių, bus skiriama lėšų ir vietiniams projektams, kurie ilgainiui padės sušvelninti šios pandemijos padarinius. Per pastarąsias savaites tesa jau pristatė 3000 ritinių lipnios įspėjamosios juostos, kurių bendras ilgis 100 kilometrų, daugiau nei 30-čiai didelių ligoninių Vokietijoje ir padėjo įvairiems maisto bankams. Būdama „Beiersdorf“ dukterine įmone, tesa šiomis priemonėmis dalyvauja didelėje patronuojančios įmonės pagalbos programoje „Care Beyond Skin“, kurios bendra apimtis siekia 50 milijonų eurų.