A tapadás, kohézió és adhézió együttese teszi azzá a nyomásérzékeny ragasztókat, amik.

Mennyi méz kell egy kép felakasztásához?

A tapadás, kohézió és adhézió együttese teszi azzá a nyomásérzékeny ragasztókat, amik. Most elmondjuk, miért van ez így.-

Elméletben működnie kéne: vagyis felakasztani egy képet mézzel: Mivel a méz nem csak az ujjainkra ragad. A szalvétát is odatapasztja az ujjunkhoz, ha el akarjuk távolítani a mézet. Ragad! Viszont nem köt, mondják a szakértőink. Ez azért van, mert a mézből hiányzik egy kritikus erő, ami ragasztószalagjaink nyomásérzékeny ragasztójában megvan.

Tapadás

A méznek nagy a tapadóképessége, de alacsony a tapadóereje
A méznek nagy a tapadóképessége, de alacsony a tapadóereje

Három erő dolgozik egy nyomásra érzékeny ragasztóban, hogy az ragasztószalagjaink részeként valóban kössön is: a tapadás, a kohézió és az adhézió. A tapadás az, ami akkor történik, amikor a ragasztó először érintkezik a ragasztandó felülettel. A tapadás írja le, milyen gyorsan kell létrejönnie egy ragasztott kötésnek.

Nagyfokú a tapadás például akkor, ha nagyon szilárd kötés jön létre minimális nyomással és rendkívül rövid érintkezéssel. Papírgyártáskor például ilyen nagyfokú tapadásra van szükség: mivel egy gép 1,9 kilométernyi papírt szív be percenként, ezért a ragasztószalagon a nyomásérzékeny ragasztóanyagnak különösen gyorsan kell kötnie, ha a következő papírtekercset egy futó művelet közben a befejezett tekercs végéhez kell kötnie. A méznek is nyilvánvaló a tapadása: amint megérintjük az ujjunkkal, máris ragad.

Bővebben

Adhézió

A ragasztószalagok erős, hosszan tartó kötést biztosítanak, még különböző felületi jellemzőkkel rendelkező anyagokon is.
Az adhézió a felülethez tapadási erőt írja le. A kohézió a ragasztó belső ereje, aminek törés nélkül ellen kell állnia a külső erőknek.

A második erő, amely egy nyomásra érzékeny ragasztóban hat, az adhézió. Amint a latin fordításból kiderül, hozzátapadásról van szó. Az adhézió pontos definíciója: az adhézió két anyag fizikai vonzereje vagy összekapcsolása, különösen eltérő anyagok makroszkopikusan megfigyelhető vonzereje. Ragasztószalag esetén az adhézió a ragasztó és a felület közti kötés. A magas adhézióval rendelkező ragasztó különösen jól köt a felületekhez. A méz esetében ez elég magas, mivel a méz nagyon jól ragad.

Kohézió

A harmadik és utolsó erő, amelynek jelen kell lennie egy nyomásra érzékeny ragasztóban: a kohézió. A kohézió latin eredetű, és a jelentése „egyesített”. Ez a ragasztó belső kötése, az a mérték, ameddig erősen összetartja magát. A nagyfokú kohézió azt jelenti, hogy az adhézió különösen erős, szívós, és önmagában is stabil. Ez esetben nagyon ellenáll a szakadásnak.

Ez fontos, ha például a ragasztószalagnak nagy súlyt kell stabilan tartania, mert nem szakad el a ragasztó. A molekuláknak erősen kell kötődniük és szilárdan össze kell „tartaniuk”. A méznél határozottan nem ez a helyzet, mivel a méz nagyon folyékony és különösen könnyen szakad. A méz kohéziója nagyon alacsony.

Megleltük tehát a választ: a méz a mi meghatározásunk szerint nem ragasztó, mivel hiányzik belőle a belső kötés, a kohézió. Ez azt jelenti, hogy: az Ön szalvétája és keze a jövőben is ragacsos marad. Viszont azt elfelejtheti, hogy mézzel akasszon fel egy képet.

Bővebben

A tapadás, kohézió és adhézió közötti egyensúly határozza meg az alkalmazási területet

A tapadás, kohézió és adhézió közötti egyensúly határozza meg az alkalmazási területet

1. Ideiglenes alkalmazások

A tapadás és a kohézió az alkalmazáshoz van szabva. Az adhézió másodlagos jelentőségű. Számos alkalmazás igényli a tapadás és a kohézió közti egyensúlyt. A tapadás azonnali adhéziót garantál a hordozóhoz, miközben a kohézió a maradék nélküli eltávolításhoz fontos. Sok ideiglenes alkalmazás esetén ez sokkal fontosabb, mint a nagy fajlagos adhézió, amely magas adhéziós szintben (leválási ellenállásban) nyilvánulhat meg.

 • Ideiglenes/előzetes rögzítés
 • Ideiglenes felületvédelem
 • Jó kötőerő érzékeny felületeken
 • Maradéktalanul eltávolítható
 • Maszkolás
 • Foltozás
 • Nincs szín- vagy fényváltozás

  

2. Állandó alkalmazások

Az adhézió és a kohézió az alkalmazáshoz van szabva. A tapadás másodlagos jelentőségű. Ennek a területnek a ragasztóit elsősorban a kohézió és adhézió alkalmazásra szabott egyensúlya jellemzi. Ami fontos, az a kötés tartóssága. A tapadás, az érintkezés első pillanatában ható kötőerő másodlagos jelentőségű.

 • Állandó kötés és biztonságos rögzítés
 • Jó öregedés-állóság / hosszú élettartam 
 • Alkalmas sima és durva felületekhez
 • Tömítés

  

3. Gyorsragasztó alkalmazások

A tapadás és az adhézió az alkalmazáshoz van szabva. A kohézió másodlagos jelentőségű. Ennek a területnek a ragasztói számára az a fontos, hogy azonnal és szilárdan ragadjanak. Ezért kell hozzá tapadás és/vagy adhézió. Mivel nehéz terhek alátámasztására általában nem kerül sor, és nincs feltétlenül szükség a maradéktalan eltávolíthatóságra sem, a kohézió gyakran másodlagos szerepet játszik.    

 • Gyors adhézió
 • Nincsenek nehéz állandó terhek
Bővebben


Kapcsolódó információ