For Our Environment

Mūsų aplinkai

Klimato ir išteklių apsauga – tesa tvarumo strategijos esmė

Mūsų įsipareigojimas, apimantis visą vertės kūrimo grandinę

Mūsų dėmesys

Savo veiksmais orientuojamės į klimato ir išteklių apsaugą kaip prioritetą, kuriuo turime vadovautis, siekdami dabartinių ir ateities tikslų. tesa prisideda prie klimato apsaugos, mažindama ekologinį pėdsaką visoje vertės kūrimo grandinėje. Būdami tarptautine įmone, nuolat siekiame baigti visą gamybos ciklą, kad išsaugotume gamtos išteklius.

Klimatui palanki ateitis

Klimato krizė – tai vienas didžiausių mūsų laikotarpio iššūkių. tesa tapo vienu iš daugybės pasaulinės rinkos dalyvių, kurie įsipareigojo užtikrinti, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nepadidės daugiau nei 1,5 laipsnio pagal Celsijų. Matydami aiškų tikslą, siekiame sumažinti CO2 emisijas (1 ir 2 apimtys) net 30 procentų (lyginant su 2018 metais). Mūsų tikslas – tapti visiškai neutraliais klimatui iki 2050 metų.

Mechanizmas, kuriuo ketinama pasiekti ambicingų klimato tikslų iki 2025 metų, jau paleistas. Jis apima šiuos elementus:

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Žalioji energetika – tai pagrindinis mūsų įsipareigojimo ramstis. 2019 metais mūsų penki Vokietijoje esantys objektai yra maitinami elektra, gaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Iki 2020 metų galo 100 proc. elektros, kurią suvartojo mūsų gamyklos ir biurai visame pasaulyje, bus pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Energijos naudojimo mažinimas. tesa turi galimybių apriboti savo poveikį aplinkai mažinant naudojamos energijos apimtis. Gamyklose, kurios sunaudoja itin daug energijos (Hamburge ir Ofenburge), taip pat pagrindinėje būstinėje Norderštete (Vokietija) įdiegta ISO 50001 sertifikuota energijos naudojimo vadybos sistema. Ji padeda mums optimizuoti procesus, kuriuose naudojama daug energijos, ir išsiaiškinti, kuriose srityse galėtume sutaupyti daugiau energijos.

Našumo didinimas. Svarbu ne tik mažinti bendrą energijos naudojimą, bet ir didinti energijos naudojimo efektyvumą. Šiuo tikslu diegiame technologijas, kurios išsiskiria ypatingu našumu bei padeda taupyti išteklius ir energiją. Pavyzdžiui, tam tikros gamyklos turi savo kogeneracines jėgaines, todėl galima gaminti šilumą ir elektrą vietoje, aplinkos atžvilgiu optimaliu būdu.

Pasaulinių emisijų mažinimas

tesa įsipareigojimas saugoti klimatą neapsiriboja šalių sienomis ar gamyklų tvora. Mūsų misija mažinti pasaulines emisijas apima tiek vertikalius procesus, tiek savo gamybą. Logistikos procesai nuolat tobulinami mažinant emisijas, susidarančias gabenant žaliavas ir pagamintus gaminius. Esame tikri, kad gamyba arčiau klientų yra itin svarbi siekiant šių tikslų. Vienas iš pavyzdžių – naujoji gamykla Vietname, kurią pradėsime statyti 2022 metais. Tuo siekiame sustiprinti tesa poziciją Azijoje ir sutrumpinti pristatymo kelius iki vietos klientų.

Ciklo užbaigimas

Klimato krizė – tai ne vienintelis aplinkos iššūkis, su kuriuo susiduriame. Atliekų didėjimas visame pasaulyje taip pat sukuria plataus masto aplinkos problemas. Vadovaujantis prognozėmis, iki 2030 metų Europoje susidarys apie 490 milijonų tonų atliekų per metus. Taigi labai svarbūs alternatyvūs metodai, tokie kaip žiedinė ekonomika. Tuo siekiama pakartotinai naudoti ar perdirbti išteklius, kai tai įmanoma, ir vengti atliekų susidarymo nuo pat pradžios. Taip pat įsipareigojome įvairiais būdais prisidėti kuriant žiedinę ekonomiką, pavyzdžiui, išbandydami alternatyvias medžiagas, kurias galėtume naudoti savo gaminiuose, išlaikant kuo įmanoma daugiau medžiagų tame pačiame eksploatacijos cikle arba jas perdirbant.

Tvariai supakuota. Siekdama mažinti atliekų apimtis, tesa pradeda nuo pakuočių. Naudojame vis daugiau pakartotinai naudojamų ar perdirbamų pakuočių, taip pat pakavimo medžiagų iš tvarių išteklių. Mažindami pakuočių svorį, galima mažinti ir transporto sukeliamas CO2 emisijas. Taip pat planuojame nustatyti konkretų tikslą dėl tvarių pakuočių.

Pokyčių partneris. Negalėsime pasiekti žiedinės ekonomikos vizijos būdami vieni, todėl mums reikia partnerių, kurie pritaria mūsų vertybėms. Įmonėje tesa į bendradarbiavimą su partneriais ir kitomis suinteresuotomis grupėmis žiūrima kaip į sinergijos kūrimą ir bendros infrastruktūros gerinimą. Taip pat dirbame išvien, kad atrastume būdus skatinti medžiagų regeneraciją ir perdirbimą per mūsų klijavimo sprendimus.

„Mūsų tikslas yra žiedinė ekonomika. Vis dėlto, kol kas neįmanoma visiškai išvengti atliekų susidarymo bendrovės gamybos grandinėje. Nepaisant to, dedame visas pastangas, kad medžiagos būtų naudojamos efektyviai ir, kai tai įmanoma, jas naudojame pakartot

Michael Lang

Kompanijos tvarumo ir kokybės direktorius

Švarus oras

Mums rūpi ne tik CO2 emisijos, bet ir kitos gamybos grandinėje į orą patenkančios emisijos. Tai apima ir naudojant tirpiklius susidarančias lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijas, kenkiančias tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai. Tirpikliai naudojami gaminant lipniąsias medžiagas dangoms ir valymui. Mūsų tikslas – kuo labiau vengti LOJ emisijų ir plėsti savo asortimentą technologijomis, kurių sudėtyje nėra tirpiklių. Mums pavyko pasiekti tam tikrų pagerėjimų šioje srityje: Lyginant su 2001 metais, 2019 metais mūsų LOJ emisijos buvo 92 procentais mažesnės, vertinant pagal pagamintų galutinių produktų toną.

For a clean air

Our Commitment to Sustainability
Tvarumas
Mūsų įsipareigojimas siekti tvarumo
Skaityti daugiau
Our Strategy for the Future
Strategija
Tvaresni reiškia pažangesni
Skaityti daugiau
Our Focus Our Customers
Klientai
Orientuojamės į savo klientus
Skaityti daugiau
For Employees and Society
Visuomenė
Mūsų darbuotojai ir visuomenė
Skaityti daugiau
pasaulio klimatas šyla
Tvarumas
Verslo ambicijos siekiant, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 1,5 °C – mes dalyvaujame!
Skaityti daugiau