tesa HAF® 8440 HS

Varmeaktiveret film til indsættelse af chip-moduler i smart-kort

Produktbeskrivelse

tesa® HAF 8440 er en varmeaktiveret, dobbeltklæbende, gennemsigtig klæbefilm på basis af termoplastisk copolyamid.

Hovedanvendelser

tesa® HAF 8440 specialdesignet til indsættelse af chipmoduler i smartkort.

 • Velegnet til PVC-, ABS- og PC-kort
 • God bearbejdelighed på alle almindelige indsættelseslinier
 • God aldersbestandighed
 • Usynlig på samlede kort

Tekniske egenskaber

Klæbertype Copolyamide
Linertype Glassine
Total tykkelse 40 µm
Bæremateriale Ingen

Klassificeringsegenskaber

Bindingsstyrke 12 N/mm²

Additional Info

Tekniske anbefalinger:
Følgende værdier udgør anbefalingerne for de maskinparametre, man starter med. Bemærk venligst, at de optimale parametre i høj grad afhænger af maskintypen, specielle materialer til karosserier og chipmoduler samt kundekrav.

1. Præ-laminering:
Under præ-lamineringen lamineres tapen på modulbæltet. Dette trin kan udføres inline eller offline. Prælamineringstrinet påvirker ikke tapens opbevaringstid. Præ-laminerede modulbælter kan opbevares i lige så lang tid som tapen.

Maskinindstilling:
 • Temperatur 130 - 140 °C
 • Tryk 4 - 6 bar
 • Tid 1,5 - 3,0 sek.

2. Indsættelse af modul:
Under indsættelsen af modulet udstanses de præ-laminerede moduler fra modulbæltet, positioneres i korthullet og fastklæbes permanent til kortkroppen ved opvarmning. Hvad angår dette trin, afhænger den nøjagtige håndtering af typen af anvendt indsættelseslinje. I dag er følgende to metoder de mest almindelige;

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (lav temperatur):
 • Temperatur¹ 160 – 190 °C
 • Tryk 65 N/modul
 • Tid 2,0 – 4,0 sek.
Et-trins-procedure - Maskinindstilling (høj temperatur):
 • Temperatur¹ 180 – 210 °C
 • Tryk 65 N/modul
 • Tid 1,0 – 1,5 sek.

Flertrinsprocedure (2 eller flere varmestempler) - Maskinindstilling:
 • Temperatur¹ 180 – 200 °C
 • Tryk 65 N/modul
 • Tid (for hvert trin) 0,7 – 1,2 sek.

¹ Temperatur målt inde i varmestemplet

Opbevaringsbetingelser i henhold til tesa® HAF opbevaringstidskoncept.

Bemærk: Bindestyrkeværdierne er opnået under almindelige laboratorieforhold (middelværdier). Værdien er den garanterede frigøringsgrænse, som er afprøvet for hver produktionsbatch (materiale: Ætset aluminium testprøve / Klæbebetingelser: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min.)
tesa® produkter beviser deres imponerende kvalitet hver eneste dag under krævende forhold, og de er regelmæssigt genstand for strenge kontroleftersyn. Alle tekniske informationer og data, som er nævnt ovenfor, er gengivet efter vores bedste viden på basis af vores praktiske erfaring. De skal betragtes som gennemsnitsværdier, og er ikke egnede til en specifikation. Derfor kan tesa SE ikke give nogen garantier, udtrykkeligt eller indirekte, herunder også garanti om salg eller egnethed til et særligt formål. Brugeren er ansvarlig for at fastslå om det anvendte tesa® produkt er egnet til det særlige formål og passende til brugerens anvendelsesmetode. Hvis du på nogen måde er i tvivl, vil vores tekniske personale meget gerne høre fra dig og hjælpe dig.

Relaterede produkter