tesa-haf-8410-60-amber-reactive-mounting-tape-brown-084100001400-pr

tesa® HAF 8410 HS

Varmeaktiveret film til indsættelse af chip-moduler i smart-kort

Produktbeskrivelse

tesa® HAF 8410 HS er en varmeaktiveret dobbelklæbende brun klæbefilm baseret på reaktiv phenolinrensin og nitrilgummi.

Hovedanvendelser

tesa® HAF 8410 HS er designet til indsættelse af chipmoduler i smartkort med høje krav til sikkerhed og lang holdbarhed.

 • Velegnet til PVC-, ABS-, PET- og PC-kort
 • God bearbejdelighed på alle almindelige indsættelseslinier
 • Enestående aldersbestandighed
 • Livslang fleksibilitet på grund af det høje indhold af gummi

Tekniske egenskaber

Klæbertype Nitrilgummi / fenolharpiks
Linertype Glassine
Total tykkelse 60 µm
Bæremateriale Ingen
Farve amber

Klassificeringsegenskaber

Bindingsstyrke
Lagringstid < 15°C
Bonding strength (dynamic shear) 12
Lagringstid < 5°C

Additional Info

Tekniske anbefalinger til anvendelse på smartkort:
Følgende værdier udgør anbefalingerne for de maskinparametre, man starter med. Bemærk venligst, at de optimale parametre i høj grad afhænger af maskintypen, specielle materialer til karosserier og chipmoduler samt kundekrav.

1. Præ-laminering:
Under præ-lamineringen lamineres tapen på modulbæltet. Dette trin kan udføres inline eller offline. Prælamineringstrinet påvirker ikke tapens opbevaringstid. Præ-laminerede modulbælter kan opbevares i lige så lang tid som tapen.

Maskinindstilling:
 • Temperatur 120 – 140 °C
 • Tryk 4 – 6 bar
 • Tid 1,5 – 3,0 s

2. Indsættelse af modul:
Under indsættelsen af modulet udstanses de præ-laminerede moduler fra modulbæltet, positioneres i korthullet og fastklæbes permanent til kortkroppen ved opvarmning. Hvad angår dette trin, afhænger den nøjagtige håndtering af typen af anvendt indsættelseslinie. I dag er følgende to metoder de mest almindelige;

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (lav temperatur):
 • Temperatur¹ 160 – 180 °C
 • Tryk 65 N/modul
 • Tid 2,0 – 4,0 sek.
Et-trins-procedure - Maskinindstilling (høj temperatur):
 • Temperatur¹ 180 – 200 °C
 • Tryk 65 N/modul
 • Tid 1,0 – 1,5 sek.

Flertrinsprocedure (2 eller flere varmestempler) - Maskinindstilling:
 • Temperatur¹ 170 – 200 °C
 • Tryk 65 N/modul
 • Tid (for hvert trin) 0,7 – 1,2 sek.

¹ Temperatur målt inde i varmestemplet

Ved anvendelse til andet end smartkort skal der anvendes andre maskinparametre. Opbevaringsbetingelser i henhold til tesa® HAF opbevaringstidskoncept.

Bemærk: Bindestyrkeværdierne er opnået under almindelige laboratorieforhold (middelværdier). Værdien er den garanterede frigøringsgrænse, som er afprøvet for hver produktionsbatch (materiale: Ætset aluminium testprøve / Klæbebetingelser: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min.)
tesa® produkter beviser deres imponerende kvalitet hver eneste dag under krævende forhold, og de er regelmæssigt genstand for strenge kontroleftersyn. Alle tekniske informationer og data, som er nævnt ovenfor, er gengivet efter vores bedste viden på basis af vores praktiske erfaring. De skal betragtes som gennemsnitsværdier, og er ikke egnede til en specifikation. Derfor kan tesa SE ikke give nogen garantier, udtrykkeligt eller indirekte, herunder også garanti om salg eller egnethed til et særligt formål. Brugeren er ansvarlig for at fastslå om det anvendte tesa® produkt er egnet til det særlige formål og passende til brugerens anvendelsesmetode. Hvis du på nogen måde er i tvivl, vil vores tekniske personale meget gerne høre fra dig og hjælpe dig.

Relaterede produkter