tesa® HAF 8412 ACF

Anisotropisk ledende, varmeaktiveret klæbefilm

Produktbeskrivelse

tesa® HAF 8412 HS er en anisotropisk ledende, varmeaktiveret, brun klæbefilm baseret på reaktiv phenolinrensin og nitrilgummi, der indeholder ledende partikler.

tesa® HAF 8412 ACF har særligt følgende egenskaber:
 • Anisotropisk ledningsevne
 • Integration af mekaniske moduler og elektrisk tilslutning i ét trin
 • God bearbejdelighed på alle almindelige indsættelseslinier
 • Velegnet til PVC-, ABS-, PET- og PC-kort
 • God aldersbestandighed

Tykkelse: 45 µm (middelværdi af partikelstørrelse)

Hovedanvendelser

tesa® HAF 8412 HS er designet til indsættelse af chipmoduler i dual interface smartkort til kontaktløse og kontaktbaserede applikationer.

Tekniske egenskaber

Klæbertype Nitrilgummi / fenolharpiks
Linertype Glassine
Total tykkelse 50 µm
Bæremateriale Ingen
Farve amber

Klassificeringsegenskaber

Aktiveringstemperatur 120 °C
Bindingsstyrke 4 N/mm²
Contact resistance z-direction 200 mOhm

Additional Info

Tekniske anbefalinger:
Følgende værdier udgør anbefalingerne for de maskinparametre, man starter med. Bemærk venligst, at de optimale parametre i høj grad afhænger af maskintypen, specielle materialer til karosserier og chipmoduler samt kundekrav.

1. Præ-laminering:
Under præ-lamineringen lamineres tapen på modulbæltet. Dette trin kan udføres inline eller offline. Prælamineringstrinet påvirker ikke tapens opbevaringstid. Præ-laminerede modulbælter kan opbevares i lige så lang tid som tapen.

Maskinindstilling:
 • Temperatur 130 – 150 °C
 • Tryk 4 – 6 bar
 • Tid 1,5 – 3,0 s

2. Indsættelse af modul:
Under indsættelsen af modulet udstanses de præ-laminerede moduler fra modulbæltet, positioneres i korthullet og fastklæbes permanent til kortkroppen ved opvarmning. Hvad angår dette trin, afhænger den nøjagtige håndtering af typen af anvendt indsættelseslinje. I dag er følgende to metoder de mest almindelige;

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (lav temperatur):
 • Temperatur¹ 160 – 180 °C
 • Tryk 80-130 N/modul
 • Tid 2,0 – 4,0 sek.
Et-trins-procedure - Maskinindstilling (høj temperatur):
 • Temperatur¹ 180 – 200 °C
 • Tryk 80-130 N/modul
 • Tid 1,0 – 1,5 sek.

Flertrinsprocedure (2 eller flere varmestempler) - Maskinindstilling:
 • Temperatur¹ 170 – 200 °C
 • Tryk 130 N/modul
 • Tid (for hvert trin) 0,7 – 1,2 sek.

¹ Temperatur målt inde i varmestemplet

Opbevaringsbetingelser i henhold til tesa® HAF opbevaringstidskoncept.
tesa® produkter beviser deres imponerende kvalitet hver eneste dag under krævende forhold, og de er regelmæssigt genstand for strenge kontroleftersyn. Alle tekniske informationer og data, som er nævnt ovenfor, er gengivet efter vores bedste viden på basis af vores praktiske erfaring. De skal betragtes som gennemsnitsværdier, og er ikke egnede til en specifikation. Derfor kan tesa SE ikke give nogen garantier, udtrykkeligt eller indirekte, herunder også garanti om salg eller egnethed til et særligt formål. Brugeren er ansvarlig for at fastslå om det anvendte tesa® produkt er egnet til det særlige formål og passende til brugerens anvendelsesmetode. Hvis du på nogen måde er i tvivl, vil vores tekniske personale meget gerne høre fra dig og hjælpe dig.

Relaterede produkter