Dobbeltklæbende tape

Fordele ved dobbeltklæbende tape

Der er mange gode grunde til at anvende ​​dobbeltklæbende tape: Designfrihed, tapens kvalitet og samleprocessen for at nævne nogle få.

Fordelene ved dobbeltklæbende tape i byggebranchen

Der er mange gode grunde til at anvende ​​dobbeltklæbende tape. Tape giver frihed til at designe, som du vil, og anvendelsen sviner ikke, som andre fastgørelsesmetoder kan gøre. De største fordele ved denne type tape står dog først rigtig klart, når man sammenligner dobbeltklæbende tape med andre monteringsmetoder.

Derfor har vi udviklet et let gennemskueligt vurderingssystem, der tydeligt viser styrker og svagheder ved forskellige monteringsmetoder. Vi har foretaget en vurdering, hvor vi sammenligner dobbeltklæbende tape med flydende lim og mekaniske monteringssystemer.

For at gøre vurderingerne så gennemskuelige som muligt har vi ikke kun sammenlignet monteringssystemernes tre vigtigste karakteristika – kvalitet, montage og design – vi har også delt disse egenskaber ind i undergrupper for at vise præcis, hvad der er vigtigst ved montering af en genstand.

Klæbeevne

Ikke alle kvalitetskriterier er lige vigtige i forbindelse med alle de forskellige anvendelser. Derfor er det en fordel at tage det konkrete anvendelsesområde i betragtning og evaluere kvalitetskriterierne derudfra.

Vores evalueringskriterier for klæbeevne er som følger:

  • Afhjælpning af uregelmæssige eller ujævne overflader
  • Afhjælpning af spænding og fordeling af spændinger
  • Stødabsorption
  • Reduktion af korrosionsrisiko
  • Tætningsevne
  • Støjdæmpende egenskaber

Kriterier for vurdering af kvaliteten

Dobbeltklæbende tape Flydende lim Mekanisk fastgørelse
Afhjælpning af uregelmæssige eller ujævne overflader – mellemrum mellem sammenføjede overflader elimineres +++ ++++ +
Afhjælpning af spænding og fordeling af spændinger – fastgørelse på et enkelt sted med mekaniske fastgørelsesanordninger kan medføre brud på materialet ++++ ++ +
Stødabsorption ++++ ++ ++
Reduceret risiko for korrosion ++++ ++++ +
Tætningsfunktion – tape forsegler og beskytter mod støv og fugt ++++ ++++ ++
Støjdæmpende egenskaber – lyde forårsaget af vibration elimineres ++++ +++ +

Samling

Forarbejdningen og anvendelsen af ​​dobbeltklæbende tape giver betydelige miljømæssige fordele i produktionsprocesen.

Vores evalueringskriterier for montering er:

  • Den tid, det tager at påføre tapen
  • Miljømæssige fordele i produktionsproces

Kriterier for evaluering af samlingen

Dobbeltklæbende tape Flydende lim Mekanisk fastgørelse
Hurtig påføringsproces – eliminering af hærdningstid og mindre kompleksitet 4 1 2
Sundt arbejdsmiljø og rene produktionssteder 4 2 2

Designmuligheder

Monteringsløsningerne bør ikke indskrænke designfriheden. Derfor spiller designet en væsentlig rolle i vurderingen af ​​forskellige monteringsløsninger.

Vores evalueringskriterier for design er som følger:

  • Forbedret udseende
  • Usynlig fastgørelse

Kriterier for vurdering af design

Dobbeltklæbende tape Flydende lim Mekanisk fastgørelse
Forbedret udseende – ingen skader på materialet ++++ +++ +
Usynlig fastgørelse – montering af gennemsigtige materialer ++++ +++ +