Vores holdning og vores dagsorden

Vores holdning og vores dagsorden

Holder verden sammen –
for en bæredygtig fremtid

Vi har altid taget vores sociale og miljømæssige ansvar meget alvorligt. Bæredygtighed har i en årrække været et af de vigtigste strategiske mål for tesa.

At tage mere ansvar for verden omkring os bliver stadig vigtigere – for os som virksomhed, for vores medarbejdere og for vores samarbejdspartnere og kunder. Derfor sigter vi hos tesa efter at gøre bæredygtighed til en prioritet, og komme i gang med denne afgørende transformation af vores forretning betydeligt hurtigere og på mere presserende vis end tidligere forudset.  

For os som virksomhed i den kemiske industri er det en selvfølge at forfølge en holistisk og videnskabelig tilgang. tesa beskæftiger mere end femhundrede forskere, ingeniører og produktudviklere over hele verden, som arbejder på innovative produkter og processer. Men på mange områder kan fremskridt kun opnås i tætte partnerskaber med leverandører og kunder. Derfor udgør samarbejder og partnerskaber inden for bæredygtighed en uundværlig søjle i den nye tesa-strategi.

Vi ønsker at tackle dette komplekse problem med al vores styrke. En udfordring vi glæder os til at tage på os.

Vores vejledende principper

  • Vi har et videnskabsbaseret og holistisk perspektiv på bæredygtighed.
  • Vi opnår bæredygtig vækst ved at fokusere på innovation.
  • Vi driver vores transformation mod bæredygtighed med gennemsigtighed, sammenhæng og ansvarlighed.

Vores bæredygtighedsdagsorden

Som virksomhed er vi forankret i samfundet og miljøet. Der kan ikke findes en sund økonomi uden et sundt samfund – og intet sundt samfund uden et sundt miljø.

Vi tager derfor ansvar langs hele vores værdikæde og indtænker hele livscyklussen for at reducere vores fodaftryk.

På baggrund af denne forståelse har vi udviklet vores bæredygtighedsdagsorden, som afspejler vores holistiske perspektiv.

Dagsordenen skaber klarhed og styrer vores indsats og investeringer i de mest meningsfulde retninger.

dagsorden