Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor behandler vi til enhver tid dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler.  Nedenfor vil vi gerne informere dig om behandlingen af personlige oplysninger, når du besøger og interagerer med tesa.dk, kommunikerer med os eller bruger tesa PRO.

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige med hensyn til tjenesten på dette websted er:


tesa A/S
Engholm Parkvej 8
3450 Allerød
Danmark 


CVR-nr. 27225446


Du kan finde vores kontaktoplysninger i afsnit 7.

 

2. Indsamling og behandling af personlige oplysninger - formål og retsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger til forskellige formål. Nedenfor forklarer vi disse formål samt det retsgrundlag, vi baserer os på.

 

2.1 Kommunikation og markedsføring

I de fleste situationer indsamles oplysningerne direkte fra dig, når du registrerer dig for at bruge vores produkter og tjenester, anmoder om markedsføring fra os eller på anden vis kommunikerer med os. Sådanne personlige oplysninger kan omfatte navn, den virksomhed eller organisation, du repræsenterer, e-mailadresse og din forespørgsels art. 

Vi bruger disse oplysninger til at besvare din henvendelse og levere den service, du har anmodet om. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at kommunikere med dig, levere vores tjenester samt pleje kontakten med potentielle kunder og partnere jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Vi kan også bruge oplysningerne til at sende dig nyhedsbreve eller markedsføringskommunikation. Vi sender kun e-marketing til dig i overensstemmelse med markedsføringsloven, herunder når du udtrykkeligt har anmodet os om det. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Du kan til enhver tid, med fremadrettet virkning, tilbagekalde dit samtykke til e-marketing. Du kan gøre dette ved at klikke på "afmeld" nederst i nyhedsbrevet.

 

2.2 Udarbejdelse af tilbud og kontraktopfyldelse

Som kontraktpartner for den virksomhed, du repræsenterer, kan tesa behandle dine personlige oplysninger på grundlag af tesa A/S' legitime interesser med hensyn til optimal kundeservice, udarbejdelse af tilbud og opfyldelse af kontrakter på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.  Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed eller på anden vis selvstændig erhvervsdrivende, er retsgrundlaget for disse formål artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.  

 

2.3 Opfyldelse af en retlig forpligtelse

Desuden behandler vi personlige oplysninger til bogføring med henblik på opfyldelse af juridiske forpligtelser, herunder vores forpligtelser i forbindelse med bogføringsloven, årsregnskaber og skatteindberetning på retsgrundlaget i artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.   

 

2.4 Optimering af forretningsprocesser

Endvidere kan der også blive behandlet oplysninger til legitime formål i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, f.eks. til interne markedsundersøgelser og interne statistikker.   De legitime interesser er især optimering af processer og omkostningsbaseret tilskrivning. 

 

2.5 Tekniske data og brugsdata

Når du interagerer med vores websted eller tjenester, kan vi på automatisk vis indsamle tekniske data om dit udstyr og brugsdata om, hvordan du bruger og interagerer med vores websted. Vi indsamler disse personlige oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Vi bruger ikke andre cookies end de strengt nødvendige tekniske cookies, medmindre du har givet dit samtykke til dette. 

Hvis du har givet dit samtykke til brugen af cookies, behandler vi data indsamlet af cookies for bedre at forstå, hvordan vores websteder bruges, for at forbedre deres attraktivitet, indhold og funktionalitet og for på tesas og partneres websteder at vise specifik reklame for visse tesa-produkter, som vi mener matcher dine interesser. Retsgrundlaget er det samtykke, du har givet til brugen af cookies, artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.   Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

 

2.6 Hvis du opretter en konto hos tesa PRO

Hvis du opretter en kundekonto hos tesa PRO (B2B webshop), behandler vi dit navn, din adresse og din e-mailadresse samt et kunde-ID og den adgangskode, du har valgt. 

Hvis du beslutter dig for at bestille produkter, behandler vi dine oplysninger med henblik på udarbejdelse og opfyldelse af kontrakten.

tesa PRO giver dig forskellige e-læringsmuligheder og andre aktiviteter. Hvis vi indsamler yderligere data fra dig, vil vi kun behandle disse data i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre e-læring eller aktiviteter. Din deltagelse i e-læring og aktiviteter (f.eks. fremskridt i forhold til og resultater af gennemførte e-læringsforløb) gemmes på din kundekonto.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig forskellige meddelelser via e-mail. Disse kan omfatte:

  • nødvendige, systemrelaterede meddelelser, f.eks. invitationer, kontoaktivering og nulstilling af adgangskode
  • meddelelser om ordrers status
  • påmindelser om uafsluttet e-læring 
  • produktanbefalinger

 

Behandlingen er nødvendig for at levere de tjenester, du eller den organisation, du repræsenterer, har anmodet om, og retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR (hvis du er en enkeltmandsvirksomhed eller på anden vis selvstændig erhvervsdrivende) eller artikel 6, stk. 1, litra f), hvis den organisation, du repræsenterer, er vores kunde.

3. Videregivelse af data

Vi deler oplysninger, herunder personlige oplysninger, med de tredjepartstjenesteudbydere, som vi bruger til at levere hosting til og vedligeholdelse af vores websteder og tjenester, markedsføring og distribution af nyhedsbreve, analyser og andre tjenester for os.

Disse tredjepartstjenesteudbydere kan få adgang til eller behandle dine personlige oplysninger med henblik på at levere disse tjenester for os. Vi tillader ikke vores tredjepartstjenesteudbydere at bruge de personlige oplysninger, vi deler med dem, til deres egne markedsføringsformål eller til andre formål end i forbindelse med de tjenester, de leverer til os. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Personlige oplysninger fra kunder og leverandører kan desuden overføres til eksterne tjenesteudbydere (f.eks. skattekonsulenter og juridiske rådgivere). Desuden bruger vi nogle gange plugins fra andre udbydere på vores websted. For yderligere oplysninger herom kan du læse vores cookiepolitik.

Vi sikrer, at de eksterne tjenesteudbydere kun bruger dine personlige data i overensstemmelse med vores instruktioner samt i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og de juridiske krav til ordrebehandling. 

Dine personlige oplysninger vil altid blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjeparter, som ikke handler på vores vegne, medmindre du skriftligt eller elektronisk har givet dit samtykke til videregivelsen, eller medmindre vi er juridisk berettigede eller forpligtede til at gøre det.

Bemærk venligst, at vi til ovennævnte formål desuden kan videregive dine personlige oplysninger til andre globale virksomheder i vores netværk [se siden "Om os" på tesa.dk].

De oplysninger, der indsamles i kontaktformularen, videregives til den virksomhed, der er ansvarlig for behandlingen af din anmodning. Derfor kan behandlingen af dine personlige oplysninger også finde sted i lande uden for EU/EØS, i det omfang dette er nødvendigt for at give et svar. Når data overføres til eller tilgås fra lande uden for EU/EØS, har vi sikret os, at der er gennemført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at muliggøre overførslen, enten ved en beslutning om tilstrækkelighed truffet af Europa-Kommissionen eller ved brug af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og som yder samme beskyttelse af personlige oplysninger, som de har i Europa. På tesaPRO udgør Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), tredjepartscookiene fra uden for EU/EØS. Læs mere i cookiepolitikken.

 

4. Varigheden af dataopbevaringen

Vi opbevarer dine data så længe, de er nødvendige til ovennævnte formål, eller for at overholde en lovbestemt opbevaringsperiode.

Oplysninger, der behandles med henblik på opfyldelse af en kontrakt, opbevares i 5 år efter udløbet af det år, hvor kontrakten blev opfyldt til fulde eller afsluttet på anden vis.

Oplysninger, der behandles med henblik på opfyldelse af retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven, årsregnskabs- eller skattelovgivning, opbevares i 5 år efter udløbet af det år, hvor den pågældende transaktion fandt sted.

Dit samtykke til at modtage e-marketing vil blive gemt i to år efter den sidste gang, vi brugte dit samtykke til at sende markedsføring. Vi stopper med at sende dig e-marketing, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Tekniske data og brugsdata vil blive opbevaret i op til 13 måneder.

Oplysninger, der behandles i tesa PRO, vil blive opbevaret af os, indtil du/den organisation, du repræsenterer, sletter kontoen.

Oplysninger vedrørende en ordre eller transaktion opbevares i 5 år efter udløbet af det år, hvor den pågældende transaktion fandt sted. 

Oplysningerne kan opbevares i længere tid, hvis vi er juridisk forpligtede til dette, eller hvis det er nødvendigt at opbevare dem for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.

 

5. Registreredes rettigheder

Med hensyn til vores behandling af dine personlige oplysninger har du følgende rettigheder:

Ret til adgang og information, artikel 15 i GDPR
Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang dine personlige oplysninger behandles (herunder behandlingsformål, modtager af oplysningerne, opbevaringstid osv.).

Ret til berigtigelse, artikel 16 i GDPR
Du har ret til at anmode om at få rettet dine opbevarede data, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige. Dette omfatter retten til at fuldstændiggøre med supplerende erklæringer eller meddelelser.

Ret til annullering, artikel 17 i GDPR
Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Dette er f.eks. muligt, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til, eller hvis oplysningerne skal slettes på grund af juridiske forpligtelser. I enkelte tilfælde kan denne ret dog udelukkes.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18 i GDPR
Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger Dette er f.eks. muligt, hvis dine data er registreret forkert, eller hvis databehandlingen er ulovlig. Hvis behandlingen begrænses, må oplysningerne kun behandles i snævert definerede tilfælde.

Ret til dataportabilitet, artikel 20 i GDPR
Du har ret til at kræve, at de oplysninger, der vedrører dig, sendes tilbage et elektronisk standardformat, der kan læses af en maskine, til dig selv eller til en ansvarlig person, som du har udpeget, hvis du selv har opgivet disse oplysninger.

Ret til indsigelse, artikel 21 i GDPR
På baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, har du har ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger om dig med fremadrettet virkning, forudsat at behandlingen af oplysningerne sker med henblik på beskyttelse af legitime interesser (se artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR). I tilfælde af indsigelse fra dig vil vi kontrollere, om de juridiske krav til behandling af dine data er opfyldt, og hvis dette ikke er tilfældet, vil vi afstå fra yderligere behandling af dine data.

Ret til at tilbagetrække samtykke
Hvis vores behandling udelukkende er baseret på dit specifikke samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket på baggrund af dit samtykke før tilbagetrækningen.

Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden, artikel 77 i GDPR
Du har til enhver tid ret til at kontakte den ansvarlige tilsynsmyndighed i Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i tilfælde af mulige overtrædelser af databeskyttelsesforskrifterne.

Hvis du ønsker at udøve de databeskyttelsesrettigheder, du har adgang til, bedes du sende din anmodning til privacy.officer@tesa.com, og vi vil behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

6. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden for at sikre, at den er i overensstemmelse med gældende lovkrav, eller for at indføre ændringer af vores tjenester i databeskyttelsespolitikken, f.eks. ved indførelse af nye tjenester. Dit næste besøg vil være underlagt den nye databeskyttelsespolitik. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne side for at få de seneste oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

7. Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores Databeskyttelseskoordinator:

Thomas Kloppenborg
Finance Manager Nordic

privacy.officer@tesa.com