Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv er vigtigt for os. Derfor behandler vi til enhver tid dine personoplysninger i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler.
 

Nedenfor vil vi gerne informere dig om behandlingen af personoplysninger.
 

Gå hertil for at finde de relevante privatlivsoplysninger, der passer til dit specifikke behov
 

Her finder du information om den måde, vi beskytter dine data på. Udover den generelle erklæring om beskyttelse af personoplysninger findes der yderligere specifikke privatlivspolitikker.

(Du er her) Erklæring om beskyttelse af personoplysninger gældende for generelle personoplysninger
Her kan du finde ud af, hvordan vi generelt håndterer dine personoplysninger. I tillæg til vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger kan du her finde oplysninger om dine rettigheder.

Privatlivspolitik for vores sider på sociale medier
Hvis du ønsker at læse mere om håndtering og behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af sociale medieplatforme, så klik venligst her.

Databeskyttelsesoplysninger for tesa PRO
Her kan du finde information om, hvordan vi behandler dine data, hvis du har en kundekonto på tesa PRO.
 

Privatlivspolitik for markedsføring
Læs her, hvordan vi bruger dine data som led i vores markedsføring, f.eks. til nyhedsbreve, kundeundersøgelser eller markedsundersøgelser.

Databeskyttelsesmeddelelser for cookies og værktøj på tesa.dk
For information om tredjepartscookies og værktøjer, der bruges på tesa.dk, bedes du læse vores cookie-indstillinger. Her kan du desuden til enhver tid tilbagekalde eller ændre dit samtykke til cookies og værktøjer [Afsnit]

 

Ansvarlig person 

Derudover kan andre selskaber i tesa-koncernen [se oversigt over tesa-koncernen] også være ansvarlige på baggrund af tesa-koncernens interne databeskyttelsesregler.


Du kan finde vores kontaktoplysninger i afsnit 7.

 

Databehandling for kunder og interessenter

Hvis du har spørgsmål af enhver art, tilbyder vi dig muligheden for at kontakte os via en formular på hjemmesiden. I dette tilfælde kræves de data, der er markeret som obligatoriske, for at kunne tildele og besvare anmodningen. Yderligere oplysninger kan gives frivilligt. I så fald behandles dine personoplysninger løbende baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, afsnit 1, litra a i GDPR og/eller i henhold til art. 6, afsnit 1 litra f i GDPR på grundlag af vores legitime interesser i at reagere på din anmodning.

 Databehandling udført af samarbejdspartnere, kunder, leverandører og interessenter
 

Behandlingen af dine personoplysninger kan på den ene side ske som følge af gennemførelse af prækontraktuelle foranstaltninger, der går forud for et kontraktligt reguleret forretningsforhold, eller på den anden side gennem opfyldelse af forpligtelser, der følger af en indgået kontrakt med dig. Disse kan for eksempel omfatte behandling af indkøbsordrer, leverancer eller betalinger eller forberedelse og svar på tilbudsanmodninger fra enkeltpersoner for at fastlægge etableringen af eller vilkårene for et kontraktforhold (art. 6, afsnit 1, litra b i GDPR).

Derudover er tesa underlagt forskellige juridiske forpligtelser, der kan kræve behandling af dine personoplysninger (art. 6, afsnit 1, litra c i GDPR). Disse juridiske forpligtelser kan for eksempel bunde i skattelovgivning, handelsret, lovgivning om international handel eller sanktionslovgivning.

Derudover kan det være nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at beskytte legitime interesser (art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR). Sådanne legitime interesser er især indgåelse eller gennemførelse af kontrakter og andre forretningsrelationer med vores samarbejdspartnere, leverandører eller interesserede parter, for hvem du måtte optræde som repræsentant eller som medarbejder. Endvidere er legitime interesser interne administrative formål (f.eks. behandling til regnskabsformål) eller sikring af IT-sikkerhed- og drift, gennemførelse af compliance-undersøgelser, sikring af bygnings- og anlægssikkerhed samt hævdelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

I forbindelse med vores forretningsrelation skal du afgive de personoplysninger, der er nødvendige for etablering, gennemførelse og ophør af et forretningsforhold og for opfyldelse af de tilknyttede forpligtelser, som vi i henhold til loven er forpligtet til at indsamle eller er berettiget til at indsamle på grundlag af legitime interesser. Uden disse data vil vi generelt ikke være i stand til at kontakte dig og/eller indgå i et forretningsforhold med dig. Hvis du frivilligt har givet os data, vil vi angive dette, når vi indsamler dataene.

Hvis du giver dit samtykke (art. 6, afsnit   1, litra a i GDPR) til brugen af personoplysninger til reklame- og markedsundersøgelsesformål, vil vi bruge dine oplysninger til de formål, samtykket blev givet til (f.eks. til nyhedsbreve), indtil du trækker dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi vil kontakte dig på den måde, der er angivet i samtykkeerklæringen (f.eks. e-mail, telefon, post), med information og målrettet markedsføring om vores produkter og tjenester baseret på analyser af din købs- og klikadfærd på vores hjemmesider. Endelig bruger vi dine data til at analysere og forbedre effektiviteten af vores hjemmesider. 

Videregivelse af data

Dine persondata vil altid blive behandlet fortroligt af os, og de vil kun blive videregivet til følgende modtagere:

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for os at videregive dine personoplysninger til andre globale virksomheder inden for vores koncern til ovennævnte formål [se oversigt over tesa-koncernen]. Vi videregiver de data, der indsamles i kontaktformularen, til den virksomhed, der er ansvarlig for at behandle din henvendelse. Dine personoplysninger kan derfor også blive behandlet i lande uden for EU/EØS i det omfang, dette er nødvendigt for at besvare henvendelsen. 

Vi deler dine data med tjenesteudbydere, der støtter os i driften af vores hjemmesider og vores IT-systemer. Vores tjenesteudbydere er strengt bundet af instruktioner fra os, og de er kontraktligt forpligtet i overensstemmelse hermed. Dette omfatter især udbydere af hosting til hjemmesider og bureauer, som leverer tjenester til support og vedligeholdelse af disse, udbydere af nyhedsbrevstjenester samt andre udbydere af IT-tjenester ifm. hosting, support og vedligeholdelse af vores øvrige IT-systemer.

 Personoplysninger fra kunder og leverandører kan desuden overføres til eksterne tjenesteudbydere (f.eks. skattekonsulenter og juridiske rådgivere).

Vores tredjeparts-forretningspartnere, herunder LexisNexis, kan videregive dine personoplysninger til os for at gøre os i stand til at udføre baggrundstjek og screeningaktiviteter med henblik på at opfylde vores juridiske forpligtelser samt til andre formål som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. LexisNexis har ansvaret for alle personoplysninger, LexisNexis indsamler og opbevarer om dig, indtil vi modtager dem. For at lære mere om, hvordan LexisNexis indsamler og bruger dine personoplysninger, bedes du læse deres privatlivspolitik på https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Desuden bruger vi nogle gange plug-ins fra andre udbydere på vores hjemmeside. Se venligst vores cookie-indstillinger for mere information.

 

Databehandling i tredjelande
 

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil overførslen kun finde sted, hvis tredjelandet er blevet bekræftet af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, hvis et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau er aftalt med datamodtageren (f.eks. på grundlag af eksisterende tilstrækkelighedsbeslutninger eller ved hjælp af EU-standardkontraktklausuler), eller hvis du har givet os dit samtykke til at gøre dette i overensstemmelse med kravene i artikel 49 i GDPR.

Cookies og tredjepartsværktøjer
 

Dette websted bruger cookies og andre teknologier som f.eks. tredjepartsværktøjer. Cookies er tekstfiler eller information, der gemmes på din computer, som giver mulighed for at analysere din brug af hjemmesiden og automatisk genkende dig ved dit næste besøg. Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browser til at afvise disse. Dette kan dog føre til, at du ikke kan bruge alle tjenester i deres fulde omfang. Se venligst vores cookie-indstillinger for at lære mere om brugen af cookies på vores hjemmeside.

Hvis du ønsker at ændre de indstillinger, du har foretaget i vores Cookie Switch, kan du gøre det under cookie-indstillingerne.

 

 Logning

Hver gang du tilgår hjemmesiden, oprettes midlertidige logfiler, som behandles til statistiske formål og for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside.  Disse logfiler indeholder følgende data:

  • - navn og adresse på det ønskede indhold
  • - dato og tidspunkt for anmodningen
  • - mængden af overførte data
  • - status for datatilgang (overført indhold eller indhold, som ikke blev fundet)
  • - beskrivelse af anvendt webbrowser og operativsystem
  • - henvisningslinket, som angiver den side, hvorfra du kom til vores
  • - IP-adressen på den anmodende computer, som forkortes, så der ikke længere kan udledes en personlig reference

De nævnte datalogfiler behandles kun anonymt.

 

Derudover gemmer vi den fulde IP-adresse, der transmitteres af din webbrowserenhed, til et strengt specifikt formål i en periode på syv dage med henblik på at kunne opdage, begrænse og eliminere angreb på vores hjemmesider. Efter denne periode sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget er art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR. Vi forbeholder os retten til at kontrollere disse data med tilbagevirkende kraft, hvis vi bliver opmærksomme på konkrete indikationer på ulovlig brug. Oplysningerne slettes med det samme, hvis de ikke længere er nødvendige ift. formålet, dog senest efter 7 dage.

Varighed af dataopbevaring

Dine data opbevares af os, så længe dette er nødvendigt til ovennævnte formål, eller for at overholde en lovpligtig opbevaringsperiode (f.eks. opbevaringsforpligtelser i henhold til skatte- og handelslovgivningen), og tesa ikke længere har en legitim interesse i at opbevare dine data. 

Registreredes rettigheder

Når dine personoplysninger behandles, giver GDPR dig visse rettigheder som den registrerede part:

Ret til indsigt (art. 15 i GDPR)

Du har ret til at anmode om bekræftelse af, hvorvidt personoplysninger om dig behandles. Hvis dette er tilfældet, har du ret til information om disse personoplysninger og til de oplysninger, der er specificeret i art. 15 i GDPR.

Ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR)

Du har ret til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig og, hvor det er relevant, fuldstændiggørelse af eventuelle ufuldstændige data, hvilket skal ske uden unødig forsinkelse.

Ret til sletning (art. 17 i GDPR)

Du har ret til at anmode om, at personoplysninger om dig slettes uden unødig forsinkelse, forudsat at en af årsagerne, der specificeres i art. 17 i GDPR, foreligger.

Ret til begrænsning af behandling (art. 18 i GDPR)

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis en af betingelserne i art. 18 i GDPR er opfyldt (f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen), så længe den dataansvarliges gennemgang af anmodningen varer.

Ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR)

I visse tilfælde, som specificeres i art. 20 i GDPR, har du ret til at få udleveret de personoplysninger om dig, vi opbevarer, i et struktureret, almindeligt udbredt og maskinlæsbart format eller til at anmode om overførsel af disse data til en tredjepart.

Ret til at trække samtykke tilbage (art. 7 i GDPR)

Hvis behandlingen af data er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til brugen af dine personoplysninger i henhold til art. 7(3) i GDPR. Bemærk, at tilbagekaldelsen kun gælder fremadrettet. Behandling, der fandt sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke.

Ret til indsigelse (art. 21 i GDPR)

Hvis data indsamles på grundlag af art. 6, afsnit 1, litra f i GDPR (databehandling for at beskytte legitime interesser) eller på grundlag af art. 6, afsnit 1, litra e i GDPR (databehandling for at beskytte offentlighedens interesser eller i udøvelsen af officiel myndighed), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, der bunder i din specifikke situation. Vi vil herefter ikke længere behandle de relevante personoplysninger, medmindre der påviseligt er overbevisende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare sådanne.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 i GDPR)

I henhold til art. 77 GDPR har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af oplysninger om dig er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne. Retten til at indgive en klage kan særligt gøres gældende over for en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede krænkelse er foregået.

Ændringer i vores privatlivspolitik 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden for at sikre, at den er i overensstemmelse med gældende lovkrav, eller for at afspejle ændringer af vores tjenester i privatlivspolitikken, f.eks. ved indførelse af nye tjenester. Dit næste besøg vil være underlagt den nye privatlivspolitik. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette direkte kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver, som vil være tilgængelig sammen med sit team – også i tilfælde af anmodninger om oplysninger, information om anvendelser eller registreredes rettigheder samt klager. 

Kontakt vores Group Data Protection Officer (for EU)

Ekstern Data Protection Officer

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamborg, Tyskland

dataprotection@tesa.com