Reduktion af emissioner

Reduktion af emissioner

For en klimaneutral fremtid

At tackle den globale klimakrise og fremskynde positive forandringer er centrale elementer i vores engagement. Vores mission om at reducere globale emissioner omfatter både op- og nedstrømsprocesser såvel som vores egen produktion. Vedvarende energi er en central grundpille i vores engagement. Siden 2020 har vi hentet 100 procent af vores indkøbte elektricitet fra vedvarende energikilder. I tillæg til reducering af det fossilbaserede energiforbrug spiller øget energieffektivitet også en vigtig rolle. For at nå dette mål, implementerer vi teknologier, der er særligt effektive til at spare ressourcer og energi samt reducere emissioner.

Vores vigtigste bæredygtighedsmål 2030

  • Klimaneutral produktion (Scope 1 og 2) i forhold til indeksåret 2018.
  • Vores indirekte emissioner fra forsyningskæden vil blive reduceret med mindst 20 % (Scope 3) i forhold til basisåret 2018.