līpamības pārbaudes metode

Kas padara līmlenti ātrāku par Ferrari? Plašāka informācija par līpamību

Zinātne par līmlentēm

Ikviens, kurš iedziļinājies līmēšanas un līmlenšu izmantošanas procesā, ir saskāries ar kohēziju un adhēziju. Toties līpamība ir mazāk zināma, bet ne mazāk svarīga līmlenšu īpašība.

Līpamība ir īpašība, kas piešķir īpašas funkcijas spiedienjutīgai, konstanti lipīgajai līmvielai uz līmlentes. Papildus adhēzijai (līmes pielipšana pie virsmas) un kohēzijai (līmvielas iekšējais sasaistīšanās spēks) līpamība ir trešais nepieciešamais spēks, kas piešķir stiprību līmvielai. Tam ir nepieciešams minimāls spiediens un minimāls saskares laiks. Dažiem līmlentes veidiem ir tik īss saskares laiks un nepieciešams tik mazs spiediens, ka tie var viegli sacensties ar ātrāko sauszemes dzīvnieku uz Zemes — gepardu.

Stipras līpamības līme/līmviela: detalizēts skaidrojums

Ir tikai viegli jāpieskaras, nedaudz piespiežot, un divi priekšmeti tiks salīmēti. Līpamība ir stipra, ja starp līmvielu un virsmu tiek izveidots ciešs savienojums ar minimālu spiedienu un ļoti īsu saskares laiku.

Tā kā ir daudzas jomas, kurās ir svarīgi nodrošināt stipru līpamību, dažām līmvielām ir īpaši stipra līpamība, piemēram, daži dabiskā kaučuka savienojumi, kā arī īpaši lipīgas akrila līmvielas.

Pārbaude ar ripojošu bumbu: lai noteiktu līpamību, pāri līmlentes lipīgajai pusei tiek ripināta metāla bumba. Jo mazāku attālumu bumba noripo, jo spēcīgāka līpamība.
Pārbaude ar ripojošu bumbu: lai noteiktu līpamību, pāri līmlentes lipīgajai pusei tiek ripināta metāla bumba. Jo mazāku attālumu bumba noripo, jo spēcīgāka līpamība.

Līpamība salaišanai

Līpamībai ir ļoti svarīga nozīme, piemēram, rūpnieciskās papīra ražošanas vai poligrāfijas nozarē (salaišana), jo papīrs iet cauri iekārtām no milzīgiem ruļļiem ar ātrumu līdz pat 1900 metriem minūtē. Ja rullis ir iztīts, darba procesā nākamā ruļļa sākums ir jāsavieno ar iztītā ruļļa galu. Tas nozīmē, ka ruļļi ir jānomaina ļoti ātri, un to var izdarīt, ja ir ļoti stipra līpamība. Vecā ruļļa beigas tiek savienotas ar jaunā ruļļa sākumu. Savienojums jāizveido nekavējoties. Mūsdienās pietiek ar vienu specializēto līmlenti, lai ruļļus nomainītu darba procesā. Un tai jābūt tik spēcīgai, lai izturētu ruļļu rotēšanas ātrumu 115 km/h. Tas ir tāds pats ātrums kā ātrākajam sauszemes dzīvniekam gepardam.