Turvallinen Älykäs Kestävä

Turvallinen, älykäs, kestävä

Kestävyys

Mitkä tekijät määrittelevät pakkaamisen tulevaisuuden? Entä miltä tulevaisuuden pakkaaminen näyttää? Tällä hetkellä on kolme trendiä.

Text Isabel Überhoff

”Jotakin on välissämme”, pohtii tuote matkalla asiakkaalle. Tietysti pakkaus. Ja se on hyvä asia. Pakkaus suojaa herkkiä tavaroita ja helpottaa käsittelyä, pinoamista ja kuljetusta. Kuitenkin pakkaus myös näyttelee useita muita rooleja, markkinointivälineestä ympäristölausuntoon. Pakkauksesta on tullut tuoteluokka itsessään: luova, innovatiivinen – ja kasvavasti myös interaktiivinen. Turvallisuus, älypakkaukset ja kestävyys ovat kolme ajankohtaista trendiaihetta pakkausalalla.

Turvallisuus

Globaalin vähittäismyynnin maailmassa tuoteturvallisuus on tulossa enenevästi valmistajien ja kuluttajien tarkasteluun. Jäljitys & seuranta -teknologiat painottuvat yhä enemmän esimerkiksi alueilla elintarviketurvallisuus, asiakasturvallisuus ja yleinen väärentämissuoja. Ne tukevat seurattavuutta ja läpinäkyvyyttä pitkin toimitusketjua. Yleismaailmallisen tuoteväärentämisen lisääntymisestä johtuen tällainen toiminta on tullut välttämättömäksi kaikille valmistajille, eikä vain herkillä aloilla kuten lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

 

ts-productsservices-markings-prevent829363_crop16x9_9
Maksimaalinen suojaus peukalointia, varkauksia ja luvatonta tuotteiden vaihtoa vastaan: turvaetiketit ja tesan scribos®-turvateipit tuote- ja kuljetuspakkaukseen koko logistiikkaketjun ajaksi ilmaisevat selkeästi, jos pakkaus on avattu aiemmin.

Alan johtavana ratkaisuntuottajana tesa scribos® yhdistää tuotteet digitaaliseen maailmaan. Erityiset sinetöintiratkaisut merkitsevät paketin tarralla, joka ilmaisee selvästi ensiavaamisen ja estää uudelleentäytön. Ainutkertainen tuotetunnistus yhdessä online-moduulien kanssa mahdollistaa yksittäisten tuotteiden seuraamisen läpi koko tuotanto- ja jakelukanaviston kuluttajalle asti. Kuluttajalle annettavan laatutakuun lisäksi sinetöity pakkaus varmistaa maksimaalisen suojan väärennöksiä vastaan ja turvallisuuden tuotteen laadun ja alkuperäisyyden suhteen.

Älykkäät pakkaukset

Reaalisten tavaroiden ja digitaalisen maailman yhdistelmä avaa uusia ovia – A:sta augmented reality (laajennettu todellisuus) Q:hun QR-koodi – ja muuttaa ”älykkään pakkauksen” huippumenestykseksi. Päämääränä on tehdä pakkaamisesta jännittävä välikäsi valmistajan ja kuluttajan välille. Kirjo laajenee jokaisella tämän alan teknisellä innovaatiolla. Olipa kyse sitten alkoholijuomista tai leluista, multimedia ja interaktiiviset elementit ovat jo sisäänrakennettuina monien tuoteryhmien pakkauksiin.

smartpackaging3

RFID-tunnisteet (tägit) esimerkiksi auttavat seuraamaan tuotteen matkaa asiakkaalle (ja takaisin), kun taas pelillistämisen elementit sallivat asiakkaiden olla vuorovaikutuksessa tuotteen tai kauppiaan ja/tai valmistajan kanssaleikkisällä tavalla. On kuin risteyttäisi vinyylilevyt MP3-soittimiin: tulevaisuudessa nähdään yhä enemmän pakkauksia, joissa perinteiset materiaalit, kuten pahvi, yhdistyvät digitaaliseen teknologiaan.

ts_Benefits_ReduceGreyMarkets_Content
Tuotemerkinnän ja digitaalisten työkalujen yhdistelmä tarjoaa luotettavan suojan ja innovatiivisia tuotekokemuksia.
pelillistäminen

Mitä on pelillistäminen?

Pelillistäminen tarkoittaa, että pelillisiä elementtejä muualla kuin varsinaisissa peleissä. Pelillistämistä on käytetty jo menestyksekkäästi esimerkiksi mainonnassa ja viihteessä keinona luoda asiakasuskollisuutta. Sitä käytetään kuitenkin yhä enemmän myös muilla aloilla kuten kuntoilussa ja terveydessä, ympäristönsuojelussa ja täydennyskoulutuksessa. Tavoitteena on kasvattaa käyttäjän motivaatiota olla tiiviimmässä vuorovaikutuksessa sovellusten kanssa. Pelillistetyt sovellukset käyttävät hyväkseen ihmisten luonnollista kiinnostusta osallistua peleihin tarkoituksena sitouttaa heidät muihin kuin peliin liittyviin aiheisiin.

Kestävä kehitys

Kuluttajien ja poliitikkojen asettama vaatimus kestävän kehityksen lisäämisestä heijastuu myös pakkaussektorille. Vaara piilee usein yksityiskohdissa. Jopa pienet elementit, kuten muoviset tarkistusikkunat tai muovipohjaiset pakkausteipit, voivat tehdä periaatteessa kierrätettävistä pakkauksista ympäristölle haitallisia. Liimatut pahvilaatikot kuitenkin pysyvät yhteensopivina tavallisen paperin ja pahvin kierrätysprosessin kanssa, kun niiden sulkemiseen käytetään paperipohjaisia pakkausteippejä tai muita vastaavia tuotteita. Lisäksi liuotinvapaat prosessit teipinvalmistuksessa samoin kuin kestävät ja biopohjaiset raaka-aineet tarjoavat näkymättömiä mutta silti kestävän tehokkaita ympäristöetuja.

tesa seuraa paperia muovin sijaan -suuntausta paperipohjaisella teipillään tesa® 4313, jota voidaan käyttää yleisesti keskipainoisten kuljetuslaatikoiden sulkemiseen. Useat tesa®-teipit on valmistettu ilman liuottimia. Tällaiset materiaali- ja prosessipainotteiset innovaatiot ovat kasvussa ja edistävät pakkausten ympäristöystävällisyyttä.

 

pakcaging2

78 miljoonaa tonnia

pakkausmuovia kiertää maailmanlaajuisesti vuosittain. Kolmannes siitä päätyy kontrolloimattomasti ympäristöön jätteenä.

Lähde: WWF

”Tuotevalikoimassamme on teippejä, jotka eivät vaadi liuottimia valmistusprosessin aikana. Kehitämme vaadittavia teknologioita edelleen. Kestävissä kiinnitys- ja pakkausratkaisuissa on yhä enemmän potentiaalia.”
Alexander Weis

Ryhmän tuotejohtaja, Yleiset teollisuusmarkkinat

tesareseal

Laissa säädetty ekologinen innovaatio

Tammikuun 1. päivästä 2019 lähtien Saksassa on voimassa uusi pakkauslaki (“Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen” tarkoittaen “Laki myyntipakkausten markkinoille saattamisesta, takaisinotosta ja korkeatasoisesta hyötykäytöstä”). Laki on laadittu rohkaisemaan valmistajia tekemään pakkauksia niin resurssitehokkaasti kuin mahdollista. Toisaalta jätelaitoksia kannustetaan suosimaan jätteen vastaanotossa helposti kierrätettäviä pakkauksia esimerkiksi taloudellisten kannustimien avulla. Laki on tarkoitettu auttamaan ”pakkausjätteiden ympäristövaikutusten välttämistä tai vähentämistä”. Suuntaus on saamassa maailmanlaajuista kannatusta myös Saksan lakialoitteen ulkopuolella.