Johtojen kiinnittäminen matkustamoon

Ympäristön huomioon ottava teippimme kiinnittää johdot luotettavasti ja minimoi haihtuvat orgaaniset yhdisteet matkustamossa.

Tuotteet