Yrityksen johto ja hallitus

Hallituksen jäsenet ovat yhteisesti vastuussa yhtiön hallinnoimisesta. Hallituksella on päävastuu konsernin strategisesta johtamisesta, resurssien kohdentamisesta, kirjanpidosta ja raportoinnista, riskienhallinnasta sekä yrityksen toiminnan valvomisesta.Global Executive Board of tesa SE

Members of Global Executive Committee

tesa SE:n hallitus

tesa SE:n hallituksessa on kuusi yhtiökokouksessa läsnä olleiden osakkeenomistajien valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Kauden päätyttyä heidät voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenet valitsevat hallituksen puheenjohtajan.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dessi Temperley
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH