Yrityksen johto ja hallitus

Hallituksen jäsenet ovat yhteisesti vastuussa yhtiön hallinnoimisesta. Hallituksella on päävastuu konsernin strategisesta johtamisesta, resurssien kohdentamisesta, kirjanpidosta ja raportoinnista, riskienhallinnasta sekä yrityksen toiminnan valvomisesta.Country Manager tesa Nordic

tesa SE:n yritysjohto

tesa SE:n hallinto

tesa SE:n hallitus

tesa SE:n hallituksessa on kuusi yhtiökokouksessa läsnä olleiden osakkeenomistajien valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Kauden päätyttyä heidät voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenet valitsevat hallituksen puheenjohtajan.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH