Employees_RandD-002_72dpi-1

Jäsenyydet

Olemme osa teippiteollisuutta ja pidämme tavoitteenamme kehittää teknisiä standardeja, markkinatrendejä ja lainsäädäntöä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Siksi olemme jäsenenä seuraavissa järjestöissä.Afera

tesa er medlem af Afera - Det europæiske tapeforbund. Medlemskabet omfatter producenter, leverandører af råmaterialer og maskiner, forarbejdningsvirksomheder (der f.eks. trykker, tilskærer, udstanser og laminerer tape) og nationale tapeorganisationer.
tesa on Aferan jäsen

Afera on voittoa tavoittelematon eurooppalainen alan kattojärjestö, joka edustaa teippiteollisuuden johtavien yritysten ja organisaatioiden intressejä. Jäseniä ovat valmistajat, raaka-aineiden sekä koneiden (kuten paino-, halkaisu-, muotoleikkaus- ja laminointikoneiden) toimittajat ja kansalliset teippijärjestöt. Afera on toiminut eurooppalaisen teippiteollisuuden äänenä jo yli 50 vuotta, ja sen jäsenistö laajenee jatkuvasti. Se edistää verkostoitumista ja järjestää koulutustilaisuuksia, seuraa testimenetelmien eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja sekä kerää tietoja markkinoista, teknisestä datasta ja tietoresursseista. Afera on myös Euroopan johtava teipin puolestapuhuja perinteisiin mekaanisiin kiinnitys- ja liimausmenetelmiin verrattuna. Se kertoo teipin innovatiivisimmista kiinnitys- ja ripustusratkaisuista monien eri teollisuudenalojen suunnittelijoille, insinööreille ja valmistajille.

Lue lisää

Global Compact

Siden 2006 har tesa været medlem af Global Compact.
tesa tukee YK:n Global Compact -aloitetta

YK:n Global Compactiin liittyminen kertoo pyrkimyksestämme luoda kestävä ja osallistava globaali talous, joka tarjoaa kestäviä hyötyjä ihmisille, yhteisöille ja markkinoille. Se on visiomme.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi YK:n Global Compact tukee yrityksiä:

  • hoitamaan liiketoimintaa vastuullisesti sopeuttamalla strategioita ja johtamista ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevan kymmenen periaatteen mukaiseksi
  • toteuttamaan strategisia aloitteita, jotka edistävät laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita, esimerkiksi tulevia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, keskittyen erityisesti yhteistyöhön ja innovaatioihin.

Lisää Global Compact -aloitteesta

Lue lisää

IVK

IVK er verdens største – og set ud fra den brede serviceportefølje samtidig verdens førende – nationale organisation inden for limbindingsteknologi.
tesa on IVK:n jäsen

Industrieverband Klebstoffe on Saksan liimateollisuuden etujärjestö, joka edustaa yli 120 saksalaista raaka-aineiden ja teippien valmistajaa. Se valvoo jäsentensä ja tieteellisten tutkimuslaitosten etuja.
IVK on maailman suurin – ja laajan palveluvalikoimansa perusteella maailman johtava – kansallinen organisaatio liimakiinnitysteollisuudessa.

Saksan liima-aine-, tiiviste- ja teippiteollisuus koostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ja sen vuosittainen liikevaihto on yli 3,5 miljoonaa euroa. Liimakiinnitysteknologian kasvava käyttö lähes kaikilla teollisuudenaloilla tuo lisäarvoa, jonka arvioidaan olevan yli 370 miljardia euroa.

Lue lisää

PSTC

Pressure Sensitive Tape Council er en 60 år gammel ikke-kommerciel nordamerikansk brancheforening for tapeproducenter og tilknyttede leverandører. PSTC er dedikeret til at hjælpe branchen med at producere trykfølsomme tapeprodukter i høj kvalitet på verdensmarkedet.
tesa on PSTC:n jäsen

Pressure Sensitive Tape Council on 60-vuotias voittoa tuottamaton pohjoisamerikkalainen teippivalmistajien ja teippiteollisuuden tavarantoimittajien ammattiyhdistys. PSTC on omistautunut auttamaan teollisuutta tuottamaan korkealaatuisia teippituotteita maailmanmarkkinoille.
PSTC tarjoaa koulutusta ja toimii läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston kanssa ilmanlaatua koskevissa asioissa, Yhdysvaltain työturvallisuusviranomaisten kanssa työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä ASTM:n ja muiden globaalien alajärjestöjen kanssa testausmenetelmien yhdenmukaistamiseen liittyvissä asioissa. PSTC on saanut maailmanlaajuista tunnustusta teippitestausmenetelmistään, jotka takaavat teipin hyvän laadunvarmistuksen. PSTC seuraa myös lainsäädännöllisiä toimia ja edistää kestävää ja vastuullista tuotantotapaa Responsible Tape Manufacturer Certification Program -ohjelman kautta.

Lue lisää