Materiaalin jatkaminen

Näitä teippituotteita käytetään usein sitomaan yhteen erilaisia kalvomateriaaleja tuotantoympäristöissä.