Sitoumuksemme kestävyyteen

Kestävä kehitys

tesan tuotteet yhdistävät kaiken mikä kuuluu yhteen. Sama koskee kestävyysohjelmaamme, joka on liiketoimintastrategiamme ydin.

Ympäristölle, asiakkaille ja yhteiskunnalle

Strategiamme: Nyt ja tulevaisuudessa

Ilmastokriisi ja muut ympäristöongelmat asettavat valtavia haasteita tesalle ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Ja aika on kulumassa loppuun. Jotta meillä on mitään toivoa muuttaa tulevaisuutemme kurssia, useiden eri toimijoiden on osallistuttava. Meidän on myös yrityksenä tehtävä osamme. Olemme tesalla vakuuttuneita siitä, ettei kestävyys ole vain trendi, vaan aikamme tärkein asia. Tämän takia olemme tehneet kestävästä kasvusta yrityksemme strategian ydinelementin. Kestävyysohjelmamme määrittelee selkeästi miten kolme peruspilariamme, ympäristö, asiakas ja yhteiskunta, linjataan. Tämä on koskenut koko yritystä vuodesta 2020 lähtien, ja se toimii vertailukohtana kaikissa strategisissa päätöksissämme – nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjelmamme

Kiertotaloudesta ja ilmastoneutraalista liiketoiminnasta nuorten kykyjen esilletuomiseen: tesan uusi kestävyysohjelma kattaa seitsemän avainaluetta. Niiden tavoitteet kuuluvat kolmeen kattavaan kestävän kehityksen kohdealueeseen, jotka olemme ottaneet ohjelmaamme vahvistaaksemme liiketoimintaamme. Olemme sitoutuneet panostamaan tähän enemmän jatkossa. Meillä on jo nyt kunnianhimoiset tavoitteet, ja aiomme tulevaisuudessa sisällyttää niitä vielä enemmän toimintaamme. Koska olemme allekirjoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteen, olemme sitoutuneet noudattamaan sen kymmentä periaatetta ja tuemme osaltamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristö
Ympäristö

Pienennämme jatkuvasti ekologista jalanjälkeämme koskien tuotteen koko elinkaarta. Pysymällä sitoutuneina kestävän kehityksen tavoitteisiimme edistämme ilmastonsuojelua, kiertotaloutta ja resurssien vastuullista käyttöä.

Keskipisteenä asiakkaamme
Asiakkaat

Velvollisuutemme on tehdä kestäviä ja turvallisia tuotteita. Kasvatamme jatkuvasti kestävien tuotteittemme valikoimaa auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan kestävyystavoitteensa.

Työntekijöille ja yhteiskunnalle
Yhteiskunta

Reilut työolot varmistavat, että työntekijämme pysyvät terveinä, onnellisina ja motivoituneina riippumatta siitä, työskentelevätkö he suoraan yrityksessä vaiko muualla arvoketjussa. Lisäksi tuemme seuraavan sukupolven innovatiivisia ajattelijoita osana sosiaalista sitoutumistamme.

Sustainability Report Title
Kestävän kehityksen raportti

Haluatko tietää enemmän sitoumuksestamme kestävään kehitykseen? Napsauta tästä esiin uusin kestävyysraporttimme. Se kuvaa tesan toimintaa, onnistumisia ja haasteita kuluvalla tilikaudella.