Asenteemme ja ohjelmamme

Asenteemme ja ohjelmamme

Pidämme maailmaa koossa –
kestävän tulevaisuuden puolesta

Olemme aina ottaneet yhteiskunta- ja ympäristövastuumme erittäin vakavasti. Kestävä kehitys on kuulunut tesan keskeisiin strategisiin tavoitteisiin jo vuosia.

Vastuun ottaminen ympäröivästä maailmasta on yhä tärkeämpää – meille yrityksenä, työntekijöillemme sekä liikekumppaneillemme ja asiakkaillemme. Siksi pyrimme nostamaan kestävän kehityksen tesassa etusijalle ja käynnistämään liiketoiminnan kannalta ratkaisevan muutoksen huomattavasti nopeammin ja kiireellisemmin kuin aiemmin oli suunniteltu.  

Kemianteollisuuden yrityksenä toimintaamme ohjaa itsestään selvästi kokonaisvaltainen ja tieteellinen lähestymistapa. tesa työllistää ympäri maailmaa yli viisisataa tutkijaa, insinööriä ja tuotekehittäjää, jotka työskentelevät innovatiivisten tuotteiden ja prosessien parissa. Monilla alueilla edistystä voidaan kuitenkin saavuttaa vain tekemällä tiivistä yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Näin ollen kestävään kehitykseen liittyvä yhteistyö ja kumppanuudet ovat korvaamaton pilari uudessa tesan strategiassa.

Haluamme tarttua tähän monimutkaiseen asiaan kaikin voimin. Haaste, jonka otamme innolla vastaan.

Ohjaavat periaatteemme

  • Meillä on kestävyyteen tieteeseen perustuva ja järjestelmälähtöinen lähestymistapa.
  • Saavutamme kestävää kasvua keskittymällä innovaatioon.
  • Edistämme muutosta kohti kestävää kehitystä avoimuudella, johdonmukaisuudella ja vastuullisuudella.

Kestävän kehityksen ohjelmamme

Yrityksenä olemme osa yhteiskuntaa ja ympäristöä. Ei ole tervettä taloutta ilman tervettä yhteiskuntaa – eikä tervettä yhteiskuntaa ilman tervettä ympäristöä.

Kannamme siksi vastuuta koko arvoketjussamme ja huomioimme koko elinkaaren jalanjälkemme pienentämiseksi.

Tähän käsitykseen perustuu kestävän kehityksen ohjelmamme, joka heijastaa kokonaisvaltaista näkemystämme.

Ohjelma luo selkeyttä ja ohjaa toimintaamme ja investointejamme kaikkein mielekkäimpiin suuntiin.

ohjelma