Päästöjen vähentäminen

Päästöjen vähentäminen

Ilmastoneutraalin tulevaisuuden puolesta

Maailmanlaajuiseen ilmastokriisiin puuttuminen ja positiivisen muutoksen vauhdittaminen ovat keskeisiä osia sitoutumisestamme. Missiomme globaalien päästöjen vähentämiseksi sisältää oman tuotantomme lisäksi sitä edeltäviä ja sen jälkeen tapahtuvia prosesseja. Uusiutuva energia on sitoutumisemme keskeinen tukipilari. Vuodesta 2020 lähtien 100 prosenttia ostamastamme sähköstä on ollut peräisin uusiutuvista energialähteistä. Fossiilisen energian kulutuksen vähentämisen lisäksi myös energiatehokkuuden lisäämisellä on tärkeä rooli. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi otamme käyttöön teknologioita, jotka ovat erityisen tehokkaita resurssien ja energian säästämisessä sekä päästöjen vähentämisessä.

Tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteemme 2030

  • Ilmastoneutraali tuotanto (Scope 1 ja 2) vertailuvuoteen 2018 verrattuna.
  • Toimitusketjumme epäsuoria päästöjä vähennetään vähintään 20 % (Scope 3) vertailuvuoteen 2018 verrattuna.