tesa_single-sided-surface-protection-001_300dpi

Pintasuojaus

Pintasuojausteippiä käytetään suojaamaan pintoja vahingoilta, jotka johtuvat kulumisesta, liasta, ympäristövaikutuksista ja kuljetuksen aikaisista rasitteista.