Pintasuojaus

Pintasuojaus

Pintasuojausteippiä käytetään suojaamaan pintoja vahingoilta, jotka johtuvat kulumisesta, liasta, ympäristövaikutuksista ja kuljetuksen aikaisista rasitteista.