nachhaltigkeitsbericht-titelbild-hd

Connecting, Changing, Charging Ahead – Bæredygtighedsrapport 2020

Bæredygtighed

Som teknologivirksomhed betragter tesa bæredygtighed som en vigtig udfordring, en mulighed – og en vital filosofi for hele tesa-teamet.

Hvert år udvikler tesa hundredvis af nye produkter og klæbetekniske løsninger til mange forskellige industrivirksomheder og forbrugere. Hver dag tænker vores 500 højt kvalificerede udviklere, og mange andre af de 4.700 medarbejdere, på de bidrag, tesa kan yde for at reducere vores forretningsaktiviteters indvirkning på miljøet så meget som muligt. Men der er mere: Vores produkter bør i stigende grad bidrage til at lette miljøbelastningen.  

Du kan finde nye data, alle fakta og de vigtigste udviklinger i det forløbne år på de 48 sider i tesas bæredygtighedsrapport for 2020. Den viser konkret, hvilke foranstaltninger der gennemføres for at handle på en miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig måde. Desuden vil tesas nye 'bæredygtighedsagenda' blive præsenteret: Den giver retningslinjer for udvikling af egnede projekter samt langsigtet tilpasning af virksomheden til dette mål. Ved at give eksempler viser rapporten desuden de fremskridt, vi har gjort i det forløbne år, og som vi er meget stolte af. 

"Sidste år tog vi emnet 'bæredygtighed' til det næste niveau – og gjorde 'bæredygtig vækst' til et centralt element i vores virksomhedsstrategi."

Dr. Norman Goldberg

CEO tesa SE

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Goldberg

Vi har opnået meget i 2020

2020 var et år fyldt med udfordringer for alle virksomheder og mennesker over hele verden. Som en succesfuld global virksomhed var det derfor særlig vigtigt for tesa udtrykkeligt at påtage sig ansvaret. Dette mål er en rettesnor for vores handlinger.

Nachhaltigkeitsbericht_Grafik_SDGs__ENG

Et vigtigt mål blev nået: Ved årets udgang kom 100% af den elektricitet, der blev købt på verdensplan til alle tesa-lokationer, fra vedvarende energi. Desuden blev CO2-emissionerne reduceret med 23% i forhold til 2018.

Det betyder, at tesa er kommet meget tættere på målet om at reducere emissionerne med i alt 30% inden 2025.

Desuden blev der lanceret et program til bæredygtighedsvurdering af vores leverandører, som allerede dækker og kontrollerer 31% af vores direkte indkøbsmængde. 

Vores medarbejdere var involveret i hele 23 projekter om effektiv udnyttelse af ressourcer og bidrog til en reduktion i brugen af råmaterialer, affald og energi. Takket være installationen af et vanddampgenvindingssystem på fabrikken i Italien er vand- og energibehovet f.eks. blevet reduceret betydeligt. I rapportåret modtog vi også en sølvmedalje i EcoVadis' bæredygtighedsvurdering. Vores bæredygtighedsresultater ligger endnu en gang over branchens gennemsnit.

2020 var et år, hvor vi forvandlede bæredygtighed til en integreret del af vores tesa-strategi.

The tesa Sustainability Agenda – Vores retningslinjer for fremtiden

Kernen i tesas bæredygtighedsstrategi er den nye "tesa Sustainability Agenda". Den fungerer som en manual for at tilpasse virksomhedens handlinger holistisk langs hele værdikæden på en mere bæredygtig måde. Agendaen er opdelt i områderne Miljø, Kunder og Samfund og indeholder specifikke mål og foranstaltninger, der er tydeligt forklaret i Bæredygtighedsrapporten 2020.

For eksempel formulerede vi målet om at blive fuldstændig klimaneutral som virksomhed globalt inden 2050. I 2020 sluttede tesa sig til initiativet "Business Ambition for 1.5°C". Med den forpligter den multinationale teknologivirksomhed sig til at tilpasse sine forretningsaktiviteter med henblik på at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C samt gennemføre passende foranstaltninger til dette formål. Indtil i dag har kun ca. 400 førende virksomheder verden over forpligtet sig til denne aftale.

Planen er at øge vores salg af bæredygtige produkter betydeligt i løbet af de næste fem år og at gøre vores emballage endnu mere miljøvenlig. Vi har forpligtet os til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og som deltager i FN's Global Compact er tesa også forpligtet til at overholde ti universelle principper med hensyn til menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljøbeskyttelse og forebyggelse af korruption.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final

"Vores bæredygtighedsagenda er en klar forpligtelse til endnu bedre miljø- og klimabeskyttelse, i ansvar over for vores medarbejdere og alle mennesker i vores forsyningskæder. Jeg ser det som en retningslinje og en vejviser for alle vores beslutninger.

Dr. Norman Goldberg,

CEO tesa SE

nachhaltigkeitsbericht_2020_leafs

Mission: Nul emissioner 

Hvordan vil vi lykkes med at reducere emissionerne? Ved at stole på tesas høje innovationsniveau har tesa været pioner på dette område i 125 år. Den styrkeposition vil vi udnytte med hensyn til udvikling af bæredygtige produkter og processer.

Hos tesa bruger vi målrettet vores færdigheder for yderligere at forbedre vores klæbetekniske løsninger og produktionsprocesser – og vi giver ikke op, før vi har nået målet.  For hos tesa er dét vores superkraft. tesa er desuden allerede en værdsat partner for mange kunder, der i stigende grad fokuserer på større bæredygtighed og søger nye løsninger sammen med os.  

Vores produkter bliver mere og mere miljøvenlige

For at gøre produkterne mere miljøvenlige er tesa i stigende grad afhængig af brugen af vedvarende eller genanvendelige råvarer. Vi vil desuden overveje spørgsmålet om, hvordan vores brugte materialer kan genbruges eller genanvendes, når produktet når slutningen af sin levetid. Et godt eksempel er den nye tesa® 4713-papirtape, som er baseret på et naturgummiklæbemiddel med miljøvenlig FSC-certificering.  

nachhaltigkeitsbericht_2020_tesa_NBH

I fremtiden vil tesa i stigende grad tilbyde produkter, der påviseligt bidrager til større bæredygtighed. Dette sker i tæt kontakt med mange kunder og partnere, der forfølger det samme mål. Vi arbejder sammen om innovationerne. Allerede i dag hjælper tesas klæbetekniske løsninger kunderne med at handle mere bæredygtigt. tesa® Bond & Detach-produkterne er et eksempel på dette. Når en smartphone når slutningen på sin levetid, kan de enkelte komponenter, takket være denne tape, adskilles fra hinanden, uden at der efterlades klæberester. Dette forenkler genbrug og sparer ressourcer. I løbet af de sidste par år er mere end 1,5 milliarder smartphones over hele verden blevet udstyret med tesa® Bond & Detach. Det er blot ét af eksemplerne på, hvordan tesa-produkter kan bidrage til større bæredygtighed.

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Cackovich

"Miljøvenlige produkter er ikke længere en niche – efterspørgslen efter dem vokser støt. Derfor er et af målene for vores bæredygtighedsagenda at øge vores salg af bæredygtige produkter betydeligt i løbet af de næste fem år."

Angela Cackovich

Bestyrelsesmedlem, Direct Industries

Holder sammen i vanskelige tider

Året 2020 blev overskygget af Corona-krisen med alle dens påvirkninger på både økonomi og samfund. Covid-19-pandemien har også ændret mange ting hos tesa. Pludselig arbejdede en stor del af vores arbejdsstyrke hjemmefra. I vores produktionsanlæg var vi imidlertid nødt til at kunne garantere et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. 

Trods alle de sociale og økonomiske ændringer er tesa hidtil kommet igennem krisen i god form. Som en økonomisk succesrig virksomhed var det særlig vigtigt for os at hjælpe med at afbøde pandemiens konsekvenser for dem, der har størst behov. Derfor har vi startet det mest omfattende donationsprogram i virksomhedens historie:

Indtil udgangen af 2021 vil vi donere i alt 5 millioner euro til sociale og humanitære formål. Blandt andet støtter donationerne den globale Covid-19-krisefond, der drives af Læger Uden Grænser, samt flere uddannelsesprogrammer under Red Barnet. Desuden donerer tesa til mange små og store lokale organisationer, der er udvalgt direkte af datterselskaberne i virksomhedens forretningsområder, og som spænder fra Asien til Nord- og Latinamerika samt Europa. "tesa holder verden sammen – det er vores dristige, styrende princip for i år," siger administrerende direktør Dr. Norman Goldberg. Dette slogan skal tjene som et målperspektiv, som også vil være gældende for vores bæredygtighedsaktiviteter i fremtiden.

  

En af hovedprioriteterne for Doctors Without Borders er sikkerheden for ansatte i sundhedssektoren, og det er derfor alle medarbejdere skal følge strenge protokoller mht. sikkerhed

Udover vores bæredygtighedsagenda er der også andre rammer, der viser vejen frem for tesa. Vi har været medlem af FN's Global Compact siden 2006.  Derfor er vi forpligtet til at tilpasse vores forretningsaktiviteter til internationalt anerkendte sociale og miljømæssige standarder. De ti Global Compact-principper om menneskerettigheder, standarder for arbejdet, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption udgør de overordnede retningslinjer for vores handlinger. Siden 2018 har vi også ydet vores bidrag til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. tesa fokuserer især på følgende af disse:

  • Verdensmål 7: Bæredygtig energi 
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
NHB_SDGs_7-8-13_en

tesas bæredygtighedsrapport 2020

Her kan du downloade vores bæredygtighedsrapport 2020.