verden bliver varmere

"Business Ambition for 1.5° C" – Vi er med!

Bæredygtighed

I 2019 steg andelen af CO₂ og andre drivhusgasser i atmosfæren til nye rekordværdier. For at modvirke denne tendens, skal vi handle – lige nu. På linje med vores mål for bæredygtig udvikling har Beiersdorf koncernen med forretningssegmenterne Consumer og tesa derfor tilsluttet sig initiativet "Business Ambition for 1.5° C".

Vores verden er syg – og den sveder. Selv hvis alle stater ville opfylde deres forpligtelser, som de har indgået i forbindelse med FN-klimakonferencen 2015, så styrer jorden hen mod en global opvarmning på 3,2° C indtil år 2100. For at nå målet på maksimum 1,5 graders global opvarmning, skal der gøres meget mere – og meget hurtigere.

Streng kontrol af koncernmål

"Med underskrivelsen af 'Business Ambition for 1.5⁰ C' har vi forpligtet os til at tilpasse vores virksomhedsaktiviteter for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5° C og implementere egnede foranstaltninger til dette formål," forklarer Angela Cackovich, bestyrelsesmedlem Direct Industries for tesa SE.

Indtil nu har mindre end 200 ledende virksomheder globalt underskrevet aftalen. Koncernmålene er blevet kontrolleret af "Science Based Targets Initiative" (SBTi) – et partnerskab mellem CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) og godkendt i maj 2020, som initiativet meddelte den 18. juni.

 

"tesa og Beiersdorf Consumer er nu en del af denne gruppe virksomheder, der stræber efter at opnå disse meget ambitiøse mål. Klimabeskyttelse har topprioritet for vores virksomhed, vores medarbejdere og vores kunder."
Angela Cackovich

Leder for Direct Industries tesa SE

Plant et træ
bæredygtighedsillustration

60.000 tons mindre udledning af CO₂ siden 2015

Opnåelsen af tesas klimamål er relateret til virksomhedens egenproduktion og indkøb af energi, som skal bruges inden for produktionsområderne og de administrative områder.

Målet for 2025 for den internationalt aktive tape-koncern er at reducere udledningen af CO₂ med 30% sammenlignet med 2018.

Allerede i de senere år har tesa sat adskillige foranstaltninger til øgning af energieffektiviteten og reduktion af CO₂-udledninger i gang. De specifikke CO₂-udledninger pr. ton slutprodukt faldt i 2019 med 34,5 procent sammenlignet med 2015. Den dermed opnåede reduktion på næsten 60.000 ton CO₂ i de sidste fire år - trods stigende omsætning - skyldes hovedsageligt specifikke energieffektivitetsforanstaltninger og brugen af grøn elektricitet i tesa produktionsanlæg.

Kombineret kraftvarme og solenergi

I øjeblikket kommer 27 % af vores elektricitet fra vedvarende energikilder, og 38 % produceres effektivt af kombineret kraftvarme. Dermed kommer kun 35 % af vores elektricitet i dag fra almindelige kilder. Den værdi skal på mellemlangt sigt reduceres betydeligt, for eksempel ved at øge brugen af grøn elektricitet samt ekstra investeringer i kraftvarmeanlæg og solenergianlæg på udvalgte steder.

1.000

milliarder tons CO₂

er blevet udledt i atmosfæren globalt gennem energirelaterede processer i løbet af de sidste seks årtier. Den globale CO₂-koncentration steg fra omkring 315 ppm (1958) til 417,07 ppm (2020) og dermed med ca. 100 ppm. Dette svarer til en stigning på over 30%.
Solenergi hjælper

Drivhuseffekten

Atmosfæren på jorden består af 78 % nitrogen og 21 % oxygen. De resterende dele er sporgasser, der enten er opstået på grund af radioaktivt forfald (for eksempel ædelgasser som argon, neon) eller hører til gruppen af atmosfæriske sporgasser (kuldioxid, metan, svovldioxid, ozon).

Trods deres ekstremt lave koncentration er påvirkningen eller effekten af disse sporgasser på vores klima desto større. Den naturlige drivhuseffekt alene er ansvarlig for en gennemsnitstemperatur på +15° C på jorden. Uden sporelementer eller drivhusgasser ville gennemsnitstemperaturen på jorden være -18° C

Millioninvesteringer i bæredygtighed

I de kommende år vil vi stræbe efter at reducere CO₂ fodaftrykket, specielt mht. produkter, købte varer og logistikprocesser. Rejsevanerne vil også ændre sig. Ikke mindst på grund af de positive erfaringer med videokonferencer og online møder.

Resterende udledninger, som ikke kan reduceres til 2050 (Update 2024: Net zero 2045), skal kompenseres af et frivilligt CO₂-kompensationsprogram. Alt i alt har tesa fokus på at være klimaneutral i 2050 (Update 2024: Net zero 2045) i overensstemmelse med Paris-aftalen. Blot indtil 2025 investeres et syvcifret euro-beløb i klimabeskyttelsesforanstaltninger og -mål.

Medlem af direktionen, Direct Industries
Medlem af direktionen, Direct Industries
"Virksomheder der med hensyn til bæredygtighed ikke kontinuerligt udvikler og forbedrer sig, er i fare for at blive vurderet dårligere, og vil specielt inden for bil- og elektronikindustrien, snart ikke længere blive taget i betragtning til nye projekter"
Angela Cackovich

bestyrelsesmedlem ansvarlig for tesa koncernens bæredygtighedsagenda

En koordineret fremgangsmåde mellem mor og datter

Med deres engagement i initiativet 'Business Ambition for 1.5° C' optræder tesa for første gang skulder ved skulder med Beiersdorf i et kerneområde for deres bæredygtighedsstrategier. Dette beviser, at trods forskellige udfordringer vil bæredygtighedsindsatsen for moderkoncern og datterselskab blive tilpasset og koordineret mere intensivt i de kommende år.

 

Vi har brug for en ændring