Agilitet kræver
et ændret perspektiv

Mennesker

Vores arbejdsverden ændrer sig hurtigt: Teknologisk, fysisk, organisatorisk og kommunikativt. Eksperterne Thorsten Petersson og Johannes Schartau forklarer hvordan tapespecialisten tesa tackler disse strukturelle ændringer, og hvorvidt agile arbejdsmetoder er nøglen til fremtiden.

Text Jan Schütte
thorsten
Thorsten Petersson er Head of Collaboration & Change i Digital Development Office (DDO) hos tesa.
johannes
Johannes Schartau arbejder som ekstern konsulent for virksomheden Holisticon på vegne af DDO og er en tesa kontakt for alle spørgsmål vedrørende agile arbejdsmetoder.

Hele verden taler om "agilitet". Hvad tænker folk omkring det?

Schartau: I øjeblikket er der næppe andre begreber, der polariserer så meget. Nogle forbinder det med en ny, afslappet form for arbejde med post-it-sedler og sækkestole. Andre bliver trætte, bare de hører ordet, og er forvirrede eller frustrerede, fordi ingen kan fortælle dem, hvad de skal gøre – bortset fra at alt skal være anderledes. En hyppig misforståelse består i den antagelse, at alle nu skal arbejde agilt.

Hvad betyder "agil" egentlig?

Schartau: For det første en ændring af perspektivet. Mens almindelige arbejdsstrukturer har til formål at optimere effektivitet og omkostninger, så drejer "agil" sig om fleksibilitet og tilpasningsevne. Grundholdningen er: Vi ved meget lidt, og derfor skal vi lære hurtigt. Konstant integrering af nye informationer i processer er en vigtig agil funktion. Dette ændrer også definitionen på succes: Det drejer sig ikke om at opfylde stive planer, men om at opnå bestemte effekter.

"Konstant integrering af nye informationer i processer er en vigtig agil funktion."
Johannes Schartau

Holisticon

Dette lyder ikke ligefrem som den typiske tyske arbejdskultur…

Petersson: Det er sandt. Den tyske måde er mere sikkerhedsorienteret og for det meste organiseret i siloer. I "agile settings", overtager den enkelte medarbejder, som en del af et lille team betydeligt større ansvar for processen. Dette fungerer dog kun, hvis du ikke er involveret i 19 andre projekter.  

 

Schartau: Derudover kræver agilitet glæden ved at eksperimentere og modet til at lave fejl. Der er lande som USA eller Holland tydeligt længere end os.

Agile metoder
Adskillelsen af metodiske og emnespecifikke aspekter og muligheden for at arbejde "anderledes" i et lille team resulterede i 60 prototyper på ti uger i et tesa projekt.

Siden hvornår og hvorfor er agile arbejdsmetoder et emne hos tesa?

Petersson: Emnet har været på vores dagsorden i næsten to år og afspejles især i vores innovationsinitiativ inden for området forskning og udvikling og i vores digitale strategi.

Baggrund: Digitaliseringen øger kompleksiteten og ændrer vores miljø så omfattende og kontinuerligt, at vi skal tilpasse vores arbejdsmetoder til den for at forblive innovative og konkurrencedygtige. Det drejer sig ikke kun om at anvende nye metoder, men frem for alt om, hvilken attitude, kultur og ledelse vi har behov for i forbindelse med en fremtidsorienteret arbejdsmåde. Eksplicit kan dette så resultere i meget praktiske ting: Nye koncepter for den fysiske arbejdsplads, nye softwareværktøjer eller organisationsstrukturer, nye roller eller modeller til samarbejde. I dag sammenfattes dette ofte under begrebet "New Work".

 

Schartau: Hastigheden stiger på grund af digitaliseringen. Alt bliver digitaliseret. Små virksomheder kan opnå større effekter meget hurtigere, fordi de er agile. Som en stor virksomhed skal jeg være i stand til at reagere på denne potentielle trussel. Ud fra mit synspunkt er tesa åben og bevidst over for denne udfordring.

"Digitaliseringen øger kompleksiteten og ændrer vores miljø så omfattende og kontinuerligt, at vi skal tilpasse vores arbejdsmetoder til den for at forblive innovative og konkurrencedygtige."
Thorsten Petersson

Digital Development Office tesa SE

Petersson: På nogle områder arbejder vi allerede strengt med agile setups. For eksempel inden for webudvikling. I forbindelse med andre områder nærmer vi os agile principper og metoder inden for såkaldte pilotprojekter. Dette er klart definerede forsøgsrum, hvor vi vil lære, hvornår vi skal bruge hvilket metodesæt, og hvilke organisatoriske udfordringer der skal løses på vejen derhen.

 

Schartau: Her kan det også vise sig, at det kun drejer sig om at optimere etablerede produkter eller succesrige processer. I det tilfælde skal jeg ikke bryde noget ned med en agil setting, da agilitet ikke er et mål i sig selv!

Innovationsproces
Innovation Project Process Manager Markus Wintermeyer gennemfører adskillige projektmøder i rollen som "agile scrum master".

Det lader til, at agilitet er særlig effektiv, når der er et høj innovationspres.

Petersson: Ja, den erfaring har vi gjort. Generelt drejer det sig om hurtigt at opnå målbare fremskridt og lære mere. Specielt i situationer, hvor du kan ridse problemet op ret præcist, men ikke ved meget om mulige løsninger. Derudover kan vi se, at det i forbindelse med produktinnovation eller -udvikling er nødvendigt med en tættere interaktion med kunder og mere tværfunktionelt samarbejde internt. Agile indfaldsvinkler er ideelle til disse formål.

Hvilke agile metoder anvendes der?

Schartau: Det mest populære framework – også hos tesa – er Scrum, efterfulgt af Kanban og Lean Startup. Design Thinking fungerer på en lignende måde, men er ikke officielt en agil metode. Vores job som interne konsulenter er at rådgive teams eller afdelinger, når det handler om valg af den rigtige metode, altid baseret på en præcis problemanalyse.

Agile arbejdsmetoder har rødder i "Manifesto for Agile Software Development" (2001). Over tid er der etableret mange metoder. En oversigt over tre ofte anvendte metoder.

1. Scrum

scrum

En af de mest populære metoder er Scrum, der stammer fra IT-branchen. Dette framework er baseret på, at et projekt ikke på forhånd er planlagt fra A til Z, men kører i repeterede feedback-sløjfer (Sprints). Når en Sprint er færdig, leveres det færdige delprodukt, kontrolleres og udvikles yderligere i næste Sprint.

 

Yderligere oplysninger: scrumguides.org / scrum-master.de / agiles-projektmanagement.org

2. Kanban

kanban_tesa

"to do" – "in progress" – "done": Dette er de klassiske kategorier i forbindelse med Kanban (Japansk for signalkort). En metode, der blev udviklet af bilproducenten Toyota i 1950'erne. Formålet med metoden, som er baseret på visualisering og i dag anvendes langt ud over disse grænser inden for bilindustrien, er den optimale styring af produktionsprocesser. Også projekter er lette at administrere takket være denne fremgangsmåde, der er baseret på små skridt ad gangen.

 

Yderligere oplysninger: projektmanagement-definitionen.de / it-agile.de

3. Lean Startup

mvp

Denne metode drejer sig om den trimmede opbygning af en succesrig virksomhed (i virksomheden). Hvis produktet eller servicen bringes tidligt på markedet – dette betegnes som Minimum Viable Product (MVP) – benytter denne metode kortere planlægningstid og learning-by-doing. Et godt eksempel er oprettelsen af virksomheden Dropbox.

 

Yderligere oplysninger: gruenderkueche.de / startplatz.de