For vores miljø

For vores miljø

Klima- og ressourcebeskyttelse er livsnerven i tesas strategi for bæredygtighed.

Vores forpligtelse langs hele værdikæden

Vores fokus

Vi fokuserer på klima og ressourcer for at opnå vores mål i dag og i fremtiden. tesa bidrager til klimabeskyttelse ved at reducere sit økologiske aftryk langs hele værdikæden. Som en international virksomhed bakker vi op om målet om at lukke produktionscyklusser ned med henblik på at skåne de naturlige ressourcer.

En klimavenlig fremtid

Klimakrisen er en vor tids største udfordringer. tesa er blevet en af de mange aktører fra hele verdenen, der har engageret sig for at sikre, at den globale gennemsnitstemperatur ikke stiger med mere end 1,5 grader. Med et klart mål i sigte, er det vores mål at reducere vores CO2-emissioner (Scope 1 og 2) med absolut 30 procent (sammenlignet med 2018). Vores mål er at være helt klimaneutrale i 2050.

Mange ting er blevet iværksat for at opnå vores ambitiøse klimamål for 2025. Disse omfatter:

Vedvarende energi. Grøn energi er en grundpille i vores engagement. I 2019 har fem af vores tyske fabrikker allerede fået leveret deres elektricitet fra vedvarende energi. Indtil slutningen af 2020 vil 100 procent af den elektricitet, der forbruges af alle vores produktionssteder og kontorlokationer i hele verden, stamme fra vedvarende energikilder.

Reduktion af energiforbruget. tesa er godt rustet til at begrænse vores påvirkning af miljøet ved at reducere vores energiforbrug. Der er blevet installeret et ISO 50001-certificeret energistyringssystem på produktionssteder med særligt højt energiforbrug (Hamburg og Offenburg) samt i hovedkvarteret i Norderstedt, Tyskland. Dette hjælper os med at optimere energiintensive processer samt identificere områder med potentiale til at spare mere energi.

Forbedring af energieffektiviteten. Ud over reduktionen af det absolutte energiforbrug spiller forøgelsen af energieffektiviteten også en vigtig rolle. Til dette formål implementerer vi teknologier, der er særligt effektive, når der skal spares ressourcer og energi. Udvalgte produktionssteder har f.eks. deres egne kraftvarmeværker, som giver os mulighed for at producere varme og elektricitet på stedet på en miljømæssig optimeret måde.

Mindre emissioner globalt

tesas engagement i forhold til klimabeskyttelsen stopper ikke ved de nationale grænser eller vores fabriksporte. Vores mission om at reducere globale emissioner omfatter up-stream og down-stream behandlinger samt vores egen produktion. Logistikprocesser forbedres konstant ved at reducere emissioner ved transport af råmaterialer og færdigvarer.

Vi tror også på, at produktion i umiddelbar nærhed af vores kunder er nøglen til at opnå sådanne mål. Et eksempel er den nye fabrik i Vietnam, der starter sin opførelse i 2022. Vi ønsker at styrke vores tilstedeværelse i Asien og afkorte leveringsvejene til vores kunder.

Sådan fuldendes kredsløbet

Klimakrisen er ikke den eneste miljømæssige udfordring vi står over for. En global stigning i affaldsmængden udgør også omfattende miljøudfordringer. Baseret på prognoser vil Europa producere omkring 490 millioner tons affald om året i 2030. Derfor er alternative løsninger, som cirkulære økonomier endnu vigtigere. Målet er at genbruge eller genanvende ressourcer, hvor det er muligt og undgå affald lige fra begyndelsen. Vi har også forpligtet os til at skabe en cirkulær økonomi gennem forskellige løsninger som f.eks. at teste alternative materialer til vores produkter, og beholde så mange materialer som muligt i samme levecyklus eller genbruge materialer.

Bæredygtigt emballeret. tesa starter med emballagen for at reducere affald. Vi anvender i stigende grad emballage, der kan genanvendes eller genbruges, samt emballagematerialer fra vedvarende kilder. Ved at reducere vægten på emballage kan vi også reducere CO2-emissioner forårsaget af transport. For fremtiden vil vi også arbejde på at sætte et konkret mål for bæredygtig emballage.

Sammen kan vi skabe ændringer. Vi kan ikke opnå vores vision om en cirkulær økonomi på egen hånd. Dette kræver samarbejdspartnere, der deler vores værdier. For tesa drejer samarbejdet med partnere og andre interessegrupper sig om at skabe synergier og forbedre infrastrukturen som helhed. Vi samarbejder også med henblik på at fremme genindvindingen og genanvendelsen af materialer gennem vores selvklæbende produkter.

"Vi forfølger målet om en cirkulær økonomi. Indtil dato kan affald dog ikke helt undgås i en virksomheds produktionskæde. Alligevel gør vi alt for at bruge materialer effektivt og, hvor det er muligt, genbruge og genanvende dem."

Michael Lang

Director Corporate Sustainability and Quality

Ren luft

Ud over CO2-emissioner har vi også fokus på andre luftemissioner, som opstår gennem produktionskæden. Dette omfatter VOC-emissioner, der er skadelige for både miljøet og menneskers sundhed, og som opstår ved brugen af opløsningsmidler. Opløsningsmidler anvendes i produktionen af selvklæbende lag samt til rengøringsprocesser.

Det er vores mål at undgå VOC-emissioner så meget som muligt og udvide vores muligheder for opløsningsmiddelfri teknologier. Vi har allerede kunnet registrere mærkbare succeser inden for dette område: Fra 2001 til 2019 kunne vi reducere vores VOC-emissioner med 92 procent pr. ton pr. produceret slutprodukt.

For ren luft

Vores forpligtelse over for bæredygtigheden
Bæredygtighed
Vores forpligtelse over for bæredygtighed
Læs mere
Vores strategi for fremtiden
Strategi
Mere bæredygtighed, mere innovation
Læs mere
Vores fokus Vores kunder
Kunder
Vores fokus – Vores kunder
Læs mere
For medarbejdere og samfund
Samfund
For medarbejdere og samfundet
Læs mere
verden bliver varmere
Bæredygtighed
"Business Ambition for 1,5° C" – Vi er med!
Læs mere