Vermindering van emissies

Vermindering van emissies

Voor een klimaatneutrale toekomst

Het aanpakken van de wereldwijde klimaatcrisis en het versnellen van positieve verandering zijn centrale elementen van onze inzet. Onze missie om de wereldwijde uitstoot te verminderen omvat niet alleen onze eigen productie, maar ook upstream- en downstream-processen. Hernieuwbare energie is een belangrijke pijler van onze betrokkenheid. Sinds 2020 komt 100 procent van onze ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Naast het verminderen van het fossiele energieverbruik speelt ook het verhogen van de energie-efficiëntie een belangrijke rol. Om dit doel te bereiken implementeren we technologieën die bijzonder efficiënt zijn in het besparen van hulpbronnen, energie en emissies.

Onze belangrijkste duurzaamheidsdoelen 2030

  • Klimaatneutrale productie (Scope 1 en 2) versus basisjaar 2018.
  • Onze indirecte emissies in de toeleveringsketen zullen met ten minste 20% (scope 3) worden verminderd ten opzichte van het basisjaar 2018.