Gebruiksvoorwaarden tesa sa-nv

U zult begrijpen dat, als gevolg van de vele kansen en risico’s van het internet, wij een paar randvoorwaarden hebben opgetekend, zowel voor uw eigen veiligheid als die van ons. Wij verzoeken aan deze te voldoen.Wij danken u voor uw begrip

1 Actualisering van deze gebruikersvoorwaarden.
Als gevolg van constante technische- en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Controleer s.v.p. elke keer voordat u onze website bezoekt of de laatste versie van de voorwaarden is geplaatst op de website. De meest recente versie dateert van december 2016.

2 Auteurs- en andere beschermende rechten.
Alle inhoud van onze website, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio- en videobestanden zijn, voor zover niet uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, ons eigendom en mogen niet worden gereproduceerd, veranderd, doorgegeven, hergebruikt, toegeëigend, benut of op enige andere wijze worden gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Houdt u er rekening mee dat een schending van ons auteursrecht of andere beschermende rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

3 Uitsluiting van aansprakelijkheid.

  • Deze website kan links bevatten naar websites van andere leveranciers en geeft geen enkele garantie of draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele illegale inhoud of andere wettelijke schendingen op de websites van externe leveranciers.
  • De informatie op deze website is samengesteld en gecontroleerd met de grootste zorg. Toch nemen we geen verantwoordelijkheid voor haar valuta, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit.
  • Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt op eigen risico. tesa BV is niet aansprakelijk voor enige schade, met name betreffende gegevensbestanden, hard-/software van de gebruiker, die het gevolg zijn van een dergelijke actie.

 

4 Slotbepalingen
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig is of wordt, ongeldig of onuitvoerbaar is in enig rechtsgebied dan zal de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling van deze voorwaarden onverlet blijven.
Indien u wettelijke inbreuken op onze websites wilt rapporteren aarzel dan niet en neem contact met ons op.