Raad van Bestuur & Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leiden van het bedrijf. Tot de eerste verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoren het strategisch beheer van de groep, de begroting, financiële verslaglegging, risicobewaking en zeggenschap.

Raad van Commissarissen van tesa SE

De Raad van Commissarissen van tesa SE bestaat uit zes leden, die tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden gekozen door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders. De ambtstermijn van leden van de Raad van Commissarissen is vijf jaar. Aan het eind van hun ambtstermijnen kunnen ze opnieuw worden gekozen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de leden ervan gekozen.
 

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg