Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Zodoende behandelen wij uw persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. De groep tesa SE heeft een bekwame en betrouwbare functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Het huidige privacybeleid informeert u over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken en verdelen. 

1. Beheerder

De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de website tesa.com/nl-be is

2. Verzameling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, direct of indirect.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Gegevens die u ons (op vrijwillige basis) verstrekt
 • Gegevens verstrekt door uw organisatie
 • Gegevens verzameld uit andere bronnen

U kunt ook bepaalde onlinediensten gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken.

Gegevens die u ons verstrekt:

De persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen, zijn afhankelijk van de gevraagde diensten (bijv. het beantwoorden van vragen van welke aard dan ook) en kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens (uw persoonlijke of zakelijke contactgegevens zoals naam, voornaam, adres of e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie en identificatiemiddelen) die met name via de website in contactformulieren of tijdens de registratie van uw verzoek worden doorgegeven;
 • Betalingsgegevens: wij verzamelen gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen en fraudepreventie (zoals kredietkaartnummer en andere gegevens in verband met factureringsinformatie);
 • Specifieke gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze producten: opmerkingen, vragen en informatie gericht aan de klantenservice.


Indien u vragen van welke aard dan ook heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. In dergelijke gevallen zijn gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, vereist om het verzoek te kunnen toewijzen en beantwoorden. Aanvullende informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen met het oog op het gebruik van het contactformulier worden gewist na de voltooiing van uw verzoek en het verstrijken, in voorkomend geval, van de fiscale en commerciële bewaringstermijnen.

Wanneer u eenmaal uw toestemming hebt gegeven - bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief of andere informatie van belang die ons bedrijf verstuurt - kunt u deze te allen tijde zonder opgaaf van redenen met toekomstige werking intrekken. Daartoe kunt u gebruik maken van het hierboven vermelde contactformulier of een ander in de nieuwsbrief vermeld middel.

Gegevens verstrekt door uw organisatie:

Persoonsgegevens kunnen voor zakelijke doeleinden rechtstreeks worden verkregen van de organisatie waar u werkt. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Contactgegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke informatie en identificatiemiddelen)
 • Gegevens met betrekking tot de positie / functie binnen de organisatie waar u werkt.
   

Gegevens die automatisch of uit andere bronnen worden verzameld:

Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van bedrijven van de tesa Groep en andere derden, waaronder:

 • Sociale netwerken (LinkedIn...)
 • Dienstverleners
 • Beschikbare bronnen van gegevensverstrekkers ter aanvulling van de informatie waarover wij beschikken
 • Via de servers van tesa, het gebruik van cookies en andere technologieën. Persoonsgegevens kunnen automatisch worden verzameld, zoals informatie over de computer en de verbindingsomgeving (IP-adres, enz.). Wij verzamelen informatie over uw bezoeken en activiteiten op onze tesa.com webpagina's. Sommige van deze gegevens worden verzameld door middel van cookies, ingebedde weblinks, of andere soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

3. Gebruik en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en juridische grondslag

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om uw relatie met tesa te beheren en om u beter te ondersteunen wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Ondersteuning bij transacties, verzoeken om informatie of communicatie met klanten: Verwerking en beantwoording van een verzoek, bestelling of andere transactie, in het bijzonder in verband met contractuele verplichtingen of voor het gebruik van een door ons verleende dienst. tesa verzamelt, verwerkt en gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens zoals vereist voor het aangaan, vaststellen, uitvoeren of beëindigen van contractuele of soortgelijke verplichtingen met u of voor het gebruik van een door ons verleende dienst (Art. 6 (1) b GDPR). Dergelijke verplichtingen ontstaan bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om informatie over ons of onze producten te verkrijgen, of wanneer u als klant gebruik maakt van de extranetverbinding. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om tegemoet te komen aan uw specifieke bezorgdheid, zowel met betrekking tot uw transacties/bestellingen als met betrekking tot het volgen van productgaranties of andere informatie over onze producten.
 • Advertenties: Om gerichte advertenties, promotionele berichten, aanbiedingen om deel te nemen aan promotionele spelletjes en andere informatie over onze producten en diensten aan te bieden in overeenstemming met uw voorkeuren wanneer u uw keuzes maakt op het moment dat u inlogt op onze site. Indien u instemt met het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij werden goedgekeurd (bv. voor nieuwsbrieven). Dit betekent dat wij contact met u opnemen op de in de toestemmingsverklaring aangegeven wijze (bv. e-mail, telefoon, post) en u informatie en gepersonaliseerde reclame over onze producten en diensten verstrekken op basis van de analyse van uw koop- en klikgedrag op onze websites. Wij kunnen sommige van uw gegevens ook delen met geselecteerde partners en marketing service providers om advertenties te presenteren die voor u interessant kunnen zijn.
   

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via het contactformulier onderaan de pagina.

 • Verbetering van onze diensten: Om de doeltreffendheid van onze websites te analyseren en te verbeteren; en om uw behoeften te analyseren teneinde de aangeboden producten op maat te maken.
 • Naleving van toepasselijke wetgeving: Indien nodig om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten, om fraude te voorkomen, om te reageren op gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of wetshandhavingsinstanties, om onszelf en onze klanten te beschermen. 

4. Gegevensuitwisseling

Bij de verwerking van uw verzoeken, om u de verwachte dienst te verlenen, om een transactie uit te voeren, of om op een verzoek te reageren, kan het nodig zijn uw persoonsgegevens bekend te maken aan andere gelieerde bedrijven binnen de tesa Group of aan externe dienstverleners die uitsluitend namens ons handelen.

Delen met tesa dienstverleners en partners

We maken gebruik van dienstverleners of partners om bepaalde aspecten van onze activiteiten namens ons te beheren of af te handelen. Gedeeltelijk maken wij gebruik van dienstverleners voor de verwerking van gegevensbestellingen zoals wettelijk bepaald. De website wordt bijvoorbeeld gehost door NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH en onderhouden door Plan A GmbH en agnosco.net GmbH. De nieuwsbrief wordt verzonden via CleverReach GmbH & Co. KG. Wij blijven volledig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. We gebruiken daarnaast soms plug-ins van andere dienstverleners op onze website; u kunt hieronder meer details vinden (Artikel 6).

We zorgen ervoor dat externe dienstverleners uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de wettelijke voorschriften voor het verwerken van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden bekendgemaakt aan derden die niet namens ons handelen, tenzij u schriftelijk of elektronisch heeft ingestemd met de bekendmaking ervan of tenzij wij hiertoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn.

Indien deze dienstverleners buiten de Europese Unie gevestigd zijn, of in een land dat volgens de Europese Commissie geen passende bescherming biedt, streven wij ernaar hen standaardcontractbepalingen te laten ondertekenen, zodat de gegevens een passende bescherming kunnen krijgen.

Delen met ondernemingen van de tesa groep

Houd er rekening mee dat we om bovenstaande redenen (Artikel 3) uw persoonsgegevens ook kunnen bekendmaken aan andere internationale bedrijven binnen ons netwerk [zie “Over ons”]. De gegevens die in het contactformulier worden verzameld, worden bekendgemaakt aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw verzoek. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van de tesa groep in de Europese Unie of naar landen buiten de EU/EER voor zover dit nodig is om een antwoord te geven, onze diensten te verbeteren of u nieuwe producten aan te bieden (reclame).

In alle gevallen nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op de plaats waar zij zich bevindt, beschermd blijft op een wijze die in overeenstemming is met de door de toepasselijke wetgeving opgelegde beschermingsnormen.

5. Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken en u automatisch bij uw volgende bezoek herkennen. U kunt uw cookie-keuzes elke keer dat u inlogt op onze webpagina configureren of voorkomen dat cookies worden ingesteld door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan ertoe leiden dat u niet alle services volledig kunt gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.

6. Social plug-ins of gebruik van diensten van derden

Plug-Ins voor sociale netwerken

Sommige pagina's van onze website bevatten "plug-ins" voor reclamedoeleinden, d.w.z. plug-ins van sociale netwerken, met name de "Deel"- of "Vind ik leuk"-knop van de provider "Facebook", waarvan de website facebook.com wordt geëxploiteerd door Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VSA. De verantwoordelijke partij voor de website facebook in België is Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland. De plug-ins bevatten meestal het Facebook-logo. Naast Facebook gebruiken wij ook plug-ins van "YouTube" (provider: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), "Twitter" (provider: Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), "Pinterest" (provider: Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA), "LinkedIn" (provider voor klanten buiten de VS: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) en "XING". (leverancier: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland).

Wanneer u een webpagina met een dergelijke plug-in bezoekt, wordt deze geactiveerd en wordt de inhoud van de plug-in door uw browser opgevraagd bij de aanbieder (zoals Facebook). Als gevolg daarvan worden het IP-adres van de bezoeker en technische browserinformatie, zoals datum en tijd, doorgegeven aan de respectieve sociale-mediaproviders, op voorwaarde dat u bij uw bezoek aan deze website hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale plug-ins in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Wij zijn samen met de betreffende aanbieder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van persoonsgegevens en het doorgeven van deze gegevens aan de aanbieder van de plug-ins. Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over de internetpagina's die u hebt bezocht, evenals ons IP-adres, doorgegeven aan de hierboven genoemde providers. Het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens vindt plaats ongeacht of u op een van de knoppen klikt (bijv. de "Vind ik leuk"-knop van Facebook) en ongeacht of u een gebruikersaccount hebt bij de bovengenoemde aanbieders. Indien u een gebruikersaccount hebt bij bovengenoemde aanbieders, worden uw bezoeken aan onze website, het aanklikken van de betreffende knop en het verzenden van een reactie toegeschreven aan uw respectieve gebruikersaccount, tenzij u uitlogt uit uw accounts voordat de bovengenoemde gebeurtenissen kunnen plaatsvinden (d.w.z. voordat u onze website bezoekt). Wij hebben geen invloed op het doel van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve sociale netwerken. Voor informatie hierover en over uw rechten, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de respectieve sociale netwerken; in het geval van Facebook, op http://www.facebook.com/about/privacy/ en http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Zie https://policies.google.com/privacy?hl=en of https://twitter.com/privacy voor meer informatie over Youtube en Twitter; voor Pinterest zie https://policy.pinterest.com/privacy-policy, voor LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_US en voor XING https://privacy.xing.com/en/your-privacy.

Google Maps

Wij bieden u het gebruik van Google Maps om kaarten weer te geven en een routebeschrijving op te stellen. Google Maps wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze pagina's zijn dienovereenkomstig gelabeld.

Door gebruik te maken van deze dienst verklaart u zich akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de door u ingevoerde gegevens door Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html

Webanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een door Google Inc. ("Google") aangeboden service voor webanalyse. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw ingekorte IP-adres) wordt overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te analyseren, rapporten over de website-activiteit voor de website-exploitanten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot het websitegebruik en internetgebruik aan te bieden. Waar van toepassing zal Google deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Onder geen enkele omstandigheid zal Google uw IP-adres aan andere Google-gegevens koppelen.

U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics blokkeren door een add-on in uw browser te installeren. Door op onderstaande link te klikken gaat u naar de pagina voor Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externe website].

HotJar Web Analytics Service

Deze website gebruikt de HotJar-analyseservice om het gebruik en de klantervaring te verbeteren. Er kunnen muisklikken en scrollbewegingen worden geregistreerd. Ook toetsaanslagen op de website kunnen worden geregistreerd. Deze registratie vindt echter niet op gepersonaliseerde basis plaats en blijft dus anoniem.
HotJar registreert deze gegevens niet op sites die het HotJar-systeem niet gebruiken. U kunt de HotJar-service uitschakelen door contact op te nemen met HotJar op https://www.hotjar.com/contact.

Optimizely

Om optimale presentaties en functies te kunnen bieden, is de ontwikkeling van onze dienst gebaseerd op A/B-tests en multivariate analyses, die worden uitgevoerd met de Optimizely webanalyseservice van Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, VS. Deze dienst gebruikt cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en om het gebruik van deze website te analyseren. Optimizely kan worden uitgeschakeld door deze instructies te volgen: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Meer informatie over hoe Optimizely uw gegevens verwerkt vindt u hier

 • Registratie
 • Telkens als u de website bezoekt, worden er logboeken gemaakt en voor statistische doeleinden verwerkt, waarbij de individuele gebruiker anoniem blijft:
 • Verwijzer (pagina waarvan de link u naar deze website doorverwijst)
 • Zoekbegrippen (als de verwijzer een zoekmachine is)
 • IP wordt geëvalueerd om het land van herkomst en de provider vast stellen
 • Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en schermresolutie
 • Duur van bezoeken aan de pagina's


De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden, gebaseerd op ons rechtmatig belang volgens art. 6 (1) 1 f AVG:

 • zorgen van een goede verbinding met de website,
 • zorgen voor gemakkelijk gebruik van onze website,
 • beoordelen van systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen krijgen voor illegaal gebruik. De gegevens worden onmiddellijk verwijderd als deze niet meer voor dit doel nodig zijn, maar uiterlijk na zes maanden.

7. Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden door ons bewaard zolang dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden om de verplichtingen die u ons hebt opgelegd te verstrekken en uit te voeren, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn, voor het bijhouden van zakelijke of financiële gegevens, het oplossen van geschillen, het opsporen en voorkomen van fraude of misbruik, en het uitvoeren van het contract tussen ons.

Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren, zodat uw identiteit niet meer kan worden achterhaald, tenzij het ons wettelijk is toegestaan of verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. 

8. Aansprakelijkheid voor onze eigen inhoud

De inhoud van deze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, de volledigheid en het up-to-date karakter van die inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met algemene wetten.

9. Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe dienstverleners)

Onze eigen inhoud moet worden onderscheiden van links naar de inhoud die wordt aangeboden door andere dienstverleners. Wij hebben geen invloed op de inhoud hiervan. De inhoud van de pagina’s waarnaar wordt gelinkt, is altijd de verantwoordelijkheid van de respectieve dienstverlener of de beheerder van die pagina's.

10. Rechten van betrokkenen

Wij informeren u hierbij dat in overeenstemming met Artikel 15 en volgende AVG, onder de daarin gedefinieerde voorwaarden, u recht heeft op informatie over de persoonsgegevens die u betreffen, het recht op rectificatie of verwijdering of op beperking van de verwerking, het recht op bezwaar tegen verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Bovendien heeft u op grond van Artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening. Als de verwerking is gebaseerd op Artikel 6 (1) a AVG of Artikel 9 (2) a AVG (toestemming), heeft u ook het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder de legaliteit van de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking aan te tasten.

Recht op informatie, Art. 15 AVG

U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag in hoeverre en in welke mate uw persoonsgegevens worden verwerkt (inclusief het verwerkingsdoel, de ontvanger van de gegevens, bewaartermijn, enz.).

Recht op rectificatie, Art. 16 AVG

U heeft het recht om de correctie van uw opgeslagen gegevens aan te vragen als deze onjuist of onvolledig zijn. Dit omvat het recht op toevoeging door middel van aanvullende verklaringen of kennisgevingen.

Recht op annulering, Art. 17 AVG

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of als de gegevens vanwege wettelijke verplichtingen moeten worden verwijderd. In individuele gevallen kan dit recht echter worden uitgesloten.

Recht op beperking van verwerking, Art. 18 AVG

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als uw gegevens onjuist zijn geregistreerd of als de gegevensverwerking onwettig is. Als de verwerking beperkt is, mogen de gegevens alleen in specifiek gedefinieerde gevallen worden verwerkt.

Recht op gegevensoverdracht, Art. 20 AVG

U heeft het recht om de teruggave van de gegevens die u betreffen in een standaard elektronisch, machine leesbaar gegevensformaat aan u of aan een door u aangewezen verantwoordelijke persoon te eisen als u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

Recht van bezwaar, Art. 21 AVG

U heeft het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde in de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, op voorwaarde dat de verwerking van de gegevens betrekking heeft op de bescherming van rechtmatige belangen (zie artikel 6 (1) f AVG). In het geval van uw bezwaar, zullen wij controleren of de wettelijke vereisten voor de verwerking van uw gegevens bestaan en, als dit niet het geval is, zullen wij ons onthouden van verdere verwerking van uw gegevens.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek richten aan natacha.vandermorsten@tesa.com of belgium.contact@tesa.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij uw identiteit verifiëren.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, Art. 77 AVG

U heeft het recht om op elk moment contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit van de Europese Unie of de lidstaten, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger), in het geval van mogelijke inbreuken op de voorschriften voor gegevensbescherming.

11. Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de huidige wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze services in het Privacybeleid door te voeren, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw volgende bezoek zal onderhevig zijn aan het nieuwe Privacybeleid.

12. Vragen

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die samen met zijn team beschikbaar zal zijn, zelfs in het geval van verzoeken om informatie, toepassingen of klachten. 

13. Contact met de functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor gegevensbescherming:

Natacha Vandermorsten

natacha.vandermorsten@tesa.com