Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Zodoende behandelen wij uw persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. De groep tesa SE heeft een bekwame en betrouwbare functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Het huidige privacybeleid informeert u over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken en verdelen.