Save the Children

Kestävyys

Koronasta johtuen monet lapset eivät voi enää käydä päiväkodissa tai koulussa. Näin ollen oppiminen jää paitsioon – kaikkialla maailmassa. Näin ei saisi olla! Tästä syystä ‘Pelastakaa Lapset’ ja tesa päättivät kumppanuudesta, jonka ansiosta kuuteen maahan perustettiin koulutushankkeita.

UNESCOn mukaan koulujen, päiväkotien ja vapaa-aikatilojen sulkeutuminen vaikuttaa tällä hetkellä vakavasti noin 1,5 miljardiin poikaan ja tyttöön. Sosiaalisesti vähäosaiset lapset kärsivät erityisen voimakkaasti kasvavan koulutuksen epätasa-arvon vuoksi. “Koulutus yhdistää. Yhdessä kaikkialla.” on motto, jolla Pelastakaa Lapset – maailmanlaajuisesti suurin riippumaton lasten oikeuksien järjestö – ja kansainvälinen itsekiinnittyvien tuotteiden alalla toimiva yhtiö tesa ovat päättäneet muodostaa kumppanuussuhteen antaakseen lapsille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. tesa tukee valikoituja projekteja miljoonan euron lahjoituksella kuudessa maassa kolmessa eri maanosassa: Vietnamissa, Kiinassa, Intiassa, Meksikossa, Italiassa ja Saksassa.

map_en-1

Köyhyyden kehää rikkomassa

”Olemme tyytyväisiä voidessamme yrityksenä tehdä tällaisen tärkeän lahjoituksen, avata suojaavan sateenvarjon nousevan sukupolven päälle yhdessä `Pelastakaa Lapset` -järjestön kanssa”, toteaa tri Norman Goldberg, tesa SE:n CEO. ”Koulutus voi auttaa merkittävästi kriisistä ylipääsyä ja rikkomaan köyhyyden kehää – myös koronapandemian ulkopuolella. Kaikki rahastoidut projektit ovat alueilla, joissa tesa-yhtymä on jo paikalla tehtaineen tai tytäryhtiöineen tai aikoo olla aktiivinen tulevaisuudessa. Juuri hiljattain, keväällä 2020, tesa päätti rakentaa uuden tuotantotilan Vietnamiin noin 55 miljoonalla eurolla.

Tri Norman Goldberg, toimitusjohtaja, tesa SE
Tri Norman Goldberg, toimitusjohtaja, tesa SE

tesa SE

Koulutus voi ratkaisevasti auttaa kriisin voittamisessa ja köyhyyden kierteen katkaisemisessa – myös koronakriisin ulkopuolella.
Tri Norman Goldberg

Toimitusjohtaja tesa SE

Lapsitoimittajan haastattelu:

Käynnistääkseen kumppanuuden, kaksi tesan lapsitoimittajaa pyysi kahdelta johtokunnan jäseneltä, Susanna Krügeriltä ja tri Norman Goldbergilta, haastattelua.

5

miljoonaa euroa

jaetaan tesan lahjoitusohjelman kautta. tesa tukee valikoituja ‘Pelastakaa Lapset’ -projekteja sekä Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön avaamaa Covid-19 -kriisirahastoa miljoonalla eurolla kumpaakin. Lisäksi tesa lahjoittaa 200 000 euroa kullekin paikalliselle, tytäryhtiöiden valitsemalle järjestölle seitsemällä alueella – Aasiasta Pohjois- ja Latinalaiseen Amerikkaan sekä Eurooppaan.

Ei toimintasuunnitelmia piirustuspöydällä

”Heti keskustelumme alussa selvisi, että Save the Children ja tesa ajavat takaa samoja päämääriä ja haluavat tukea vähäosaisia lapsia heidän oikeudessaan koulutukseen. Kumppanuudellamme yhdistämme paikallisen projektityön globaaliin ulottuvuuteen”, sanoo Susanna Krüger, ’Pelastakaa Lapset’ Saksan organisaation johtokunnan puheenjohtaja. ”Yleensä pidättäydymme kehittämästä toimintasuunnitelmia piirustuspöydällä. Työskentelemme sen sijaan yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Käytämme kokeiltuja ja testattuja malleja, jotka voi sopeuttaa ja mitoittaa yli kansallisten rajojen”, hän lisää.

Foto_Save_the_Children_Vietnam1-1
Osa tesan lahjoituksista `Pelastakaa Lapset` -järjestölle menee Vietnamiin. Siellä noin 20 000 lapselle maaseudun ja kaupunkien köyhillä alueilla toimitetaan erilaisia opetusmateriaaleja.

© Save the Children

Kotiopetus, opettajankoulutus ja välineet

 

 

Ja tältä koulutuksellinen kumppanuus näyttää konkreettisin termein: Vietnamissa noin 20 000 lapselle maaseudulla ja köyhillä kaupunkialueilla voidaan tarjota monenlaista oppimateriaalia – alkaen paperista ja kirjoitusvälineistä. Edelleen on suunniteltu kursseja edistämään lukemista ja kirjoittamista esimerkiksi ohjaajien avustuksella.

 

Kiinassa tesan taloudellinen tuki auttaa yli 100 000 10–12-vuotiasta lasta ja heidän perheitään vahvistamaan sosioemotionaalista kehitystä ja lannistumattomuutta. Kiitos interaktiivisten metodien, opettajille on annettu tarpeelliset työkalut näiden tärkeiden kykyjen kehittämiseen. Nykyään palveluiden digitalisaatio on prioriteettina.

Intiassa, jossa koulujen sulkeminen vaikuttaa tällä hetkellä 320 miljoonaan koululaiseen, Pelastakaa Lapset -järjestö haluaa varmistaa, että lapset saavat tukea kotiopetuksessa esimerkiksi mobiilikirjastoilla. Lisäksi keskitytään neuvomaan viranomaisia, miten luoda konsepteja pojille ja tytöille kouluunpaluuta silmälläpitäen. Sillä: lapsityövoima, lapsikauppa ja lasten fyysinen ja seksuaalinen pahoinpitely ovat tällä hetkellä lisääntymässä merkittävästi.

Latinalaisessa Amerikassa tilanne on huonontunut dramaattisesti viime viikkoina; aluetta pidetään pandemian uutena episentrumina. Pelkästään Meksikossa yli 40 miljoonan lapsen terveys, hyvinvointi ja koulutus ovat uhattuina. Kattavat avustustoimenpiteet on suunnattu erityisesti alkuperäiskansojen ryhmille, maahanmuuttajaperheille ja maaseudun ihmisille. Save the Children -järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön kanssa opettajien kouluttamisessa, opetussisällön kehittämisessä ja kiireellisesti tarvittavien teknisten laitteiden tarjonnassa.

Susanna Krüger, hallituksen puheenjohtaja, ’Pelastakaa Lapset’ Saksa
Susanna Krüger, hallituksen puheenjohtaja, ’Pelastakaa Lapset’ Saksa

© Save the Children

Yleensä pidättäydymme kehittämästä toimintasuunnitelmia piirustuspöydällä. Sen sijaan työskentelemme aina yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.
Susanna Krüger

Hallituksen puheenjohtaja, Save the Children Germany

Laaja ”koulutusköyhyys” myös Euroopassa

Monenlaisia avustustoimenpiteitä tarvitaan myös omalla ovellamme. Noin 100 000 lasta 30 italialaisessa kaupungissa hyötyy tuestamme nimellä “Rewrite the future”. Internet-yhteyden ja tablettien tarjoamisen tarkoituksena on varmistaa, että nuoret voivat jatkaa oppimista verkossa, kun koulut ovat suljettuina.

Saksassa ’Pelastakaa Lapset’ toteuttaa pilottiprojektin “MakerSpace”. Kyseessä on digitaalisen oppimisen työpaja, jossa niin sanottujen fokus-koulujen oppilaat voivat vahvistaa taitojaan avoimesti ja luovasti. Tieteellisen tuen projektille antaa Tekninen yliopisto TU Berlin, joka kerää lisätietoa digitaalisista opetusmuodoista.

’Pelastakaa Lapset’

Vuonna 1919, pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Eglantyne Jebb meni Ison-Britannian kaduille keräämään lahjoituksia nälkäänäkeville lapsille – erityisesti Saksassa. Tämä oli se hetki, jolloin syntyi maailman suurin riippumaton lasten oikeuksien organisaatio. Vuosisata myöhemmin Save the Children (Pelastakaa lapset) operoi 113 maassa antaakseen vähäosaisimmille, syrjäytyneille tai vaikeasti lähestyttäville pojille ja tytöille terveen alun elämään, pääsyn peruskoulutukseen ja suojellakseen heitä sodilta ja konflikteilta. ’Pelastakaa Lapset’ ponnistelee parantaakseen lasten elämää pitkällä tähtäimellä – kriisien ja onnettomuuksien aikana, mutta myös niiden ulkopuolella.