Η σωστή ταινία για τη σωστή εφαρμογή

Η ΣΩΣΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ποια κολλητική ταινία είναι ειδικά προσαρμοσμένη σε ποιες εργασίες; Και τι επίδραση έχουν οι συνολικές εξωτερικές συνθήκες στην επιλογή της κατάλληλης ταινίας;

Βρείτε τη σωστή ταινία μασκαρίσματος για την επιφάνεια που επιθυμείτε:

Οι κολλητικές ταινίες χρησιμοποιούνται για την προστασία επιφανειών και την σήμανση των χώρων εργασίας, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους

Η επιλογή της σωστής κολλητικής ταινίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

  • Την επιφάνεια που απαιτεί προστασία (για παράδειγμα: προσκόλληση στην επιφάνεια και ικανότητα της επιφάνειας να συγκρατεί τη συγκολλητική ουσία, χημικές και μηχανικές επιδράσεις, λεία, τραχιά, ανάγλυφη επιφάνεια)
  • Την προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης
  • Το είδος της εφαρμογής (για παράδειγμα: σοβάς ή στόκος, επίστρωση)
  • Εσωτερική ή εξωτερική χρήση (για παράδειγμα: αντοχή στη θερμοκρασία, τις καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία)

Συνθήκες σύνδεσης

Επαγγελματικές ταινίες μασκαρίσματος tesa

Επαγγελματικές ταινίες μασκαρίσματος tesa

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν μασκαρίσματος πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη, λάδι και λίπος, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής πρόσφυση.
Η κολλητική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί (να τοποθετηθεί ή να αφαιρεθεί) σε θερμοκρασίες από +5 °C (41 °F) μέχρι +40 °C (104 °F). Όταν η ταινία είναι προσκολλημένη στην επιφάνεια, οι θερμοκρασίες μπορούν να είναι χαμηλότερες ή υψηλότερες.
Εάν σκοπεύετε να εφαρμόσετε ταινία σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +5 °C (41 °F) ή υψηλότερες από +40 °C (104 °F), πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές ταινίες. Εάν το υλικό που πρόκειται να μασκαριστεί αναμένεται να εκτεθεί σε σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες (πάνω από +60 °C ή 140 °F, για παράδειγμα) ενώ η ταινία παραμένει προσκολλημένη σε αυτήν, απαιτούνται ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικών κολλητικών ταινιών (όπως είναι αυτές με ακρυλική συγκολλητική ουσία), διπλού μασκαρίσματος κ.λπ.