Επαγγελματικές ταινίες tesa για μασκάρισμα μεταλλικών επιφανειών

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ή ΣΤΟΚΟΣ

Τι να θυμάστε όταν εφαρμόζετε κολλητική ταινία σε μεταλλικές επιφάνειες, σε επιφάνειες από φυσική πέτρα και σε στόκο ή γύψο.

Ισχυρές επιφάνειες

Οι μεταλλικές επιφάνειες, όπως επίσης και οι επιφάνειες από φυσική ή τεχνητή πέτρα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή συγκολλητικής ουσίας καθώς η μικροπορώδης δομή τους είναι πολύ πιο ευάλωτη απ’ ότι μαρτυρά η φαινομενικά ισχυρή επικάλυψη βάσης.
Τι να θυμάστε όταν εφαρμόζετε κολλητική ταινία σε μεταλλικές επιφάνειες, σε επιφάνειες από φυσική πέτρα και σε στόκο ή γύψο:

Μέταλλα

Επαγγελματική ταινία tesa για μασκάρισμα μετάλλων

Επαγγελματική ταινία tesa για μασκάρισμα μετάλλων

Για ακατέργαστα μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος, τα κράματα τιτανίου και ψευδαργύρου και ο χαλκός, τα προστατευτικά μέτρα, όπως οι μεμβράνες, μπορεί να οδηγήσουν σε υγροποίηση και, ως αποτέλεσμα, στη διάβρωση. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση ανοιχτών σε διάχυση υδρατμών υλικών μασκαρίσματος, όπως μη υφαντό ύφασμα χωρίς μεμβράνη. Εναλλακτικά, η συγκολλητική ουσία μπορεί να εφαρμοστεί για μικρό χρονικό διάστημα ή στην συνολική επιφάνεια.
Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες υπόκεινται στη φυσική διαδικασία της οξείδωσης και της γήρανσης. Όταν εφαρμόζεται κολλητική ταινία στο μέταλλο, η οξείδωση και η γήρανση αυτών των συγκεκριμένων τμημάτων μειώνεται. Έτσι, όταν η κολλητική ταινία αφαιρεθεί, αυτά τα τμήματα μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από την υπόλοιπη επιφάνεια. Αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί. Ωστόσο, ανάλογα με τον τύπο του μετάλλου, η εμφάνιση της περιοχής θα γίνει και πάλι ομοιόμορφη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (μερικών μηνών).
Στην περίπτωση κατεργασμένων μετάλλων, μπορεί να παρατηρηθεί φθορά στην επίστρωση (όπως αποχρωματισμός και ξεφλούδισμα).
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες συγκόλλησης, ειδικά αναφορικά με τη θερμοκρασία.

Τεχνητή πέτρα και φυσική πέτρα όπως μάρμαρο, γρανίτης, ψαμμίτης, σχιστόλιθος και τερακότα

Επαγγελματική ταινία tesa για μασκάρισμα φυσικής πέτρας

Επαγγελματική ταινία tesa για μασκάρισμα φυσικής πέτρας

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι συγκολλητικές ουσίες είναι επικίνδυνες για την φυσική πέτρα. Σε περιοχές όπου εφαρμόστηκαν συγκολλητικές ουσίες παρατηρήθηκε αποχρωματισμός.
Οι κολλητικές ταινίες που διατίθενται στο εμπόριο ως «ταινίες πέτρας» είναι κατάλληλες για χρήση σε υλικά όπως το σκυρόδεμα, ο στόκος ή ο γύψος, αλλά όχι για την φυσική πέτρα.
Η φυσική πέτρα πρέπει να καλύπτεται με τσόχινο ή μη υφαντό ύφασμα που να είναι ανοιχτό σε διάχυση υδρατμών, χωρίς χρήση συγκολλητικής ουσίας. Ένα άλλο προστατευτικό μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το είδος επιφάνειας είναι τα φύλλα κόντρα πλακέ, τα οποία προφυλάσσουν το υλικό από μηχανική βλάβη ή ολίσθηση.
Κάποτε συνήθιζαν να χρησιμοποιούν χαρτί (συχνά εφημερίδα) για να καλύψουν την επιφάνεια, ωστόσο, σήμερα, ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται σπάνια.

Γύψος και στόκος

Για ανάγλυφες επιφάνειες στόκου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταινίες υψηλής συγκόλλησης που ακολουθούν τα περιγράμματα της επιφάνειας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υφασμάτινη κολλητική ταινία.
Σε περίπτωση λείας επιφάνειας στόκου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταινίες με χαμηλή ισχύ συγκόλλησης. Το υλικό φορέα θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την εργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί: Χαρτοταινίες για εργασίες επίστρωσης ή βαφής, υφασμάτινες ταινίες για εργασίες γύψωσης, εργασίες λείανσης, μηχανική καταπόνηση κ.λπ.