55576-60003-00
Πληροφορίες Προϊόντος

tesa® 55576Περιγραφή Προϊόντος

tesa® 55576 είναι μια διπλής όψης ταινία αφρού πολυαιθυλενίου για ελαφριές εργασίες τοποθέτησης. Αποτελείται από φορέα αφρού πολυαιθυλενίου και κολλητική ακρυλική κόλλα, καλυμμένη με επένδυση (liner) κόκκινου φιλμ .

Βασικές Εφαρμογές

  • Τοποθέτηση διακοσμητικών λωρίδων και προφίλ.
  • Τοποθέτηση επιγραφών και διαφημιστικών υλικών (POS)
  • Προεγκατάσταση Καθρέπτη
  • Προσωρινή στερέωση
  • Πλήρωση κενών
55576-60003-00

55576-60003-00

Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

50 %

Τύπος συγκολλητικού

επικολλημένο ακρυλικό

Τύπος υποστρώματος

PE

Χρώμα υποστρώματος

κόκκινο

Αντοχή εφελκυσμού

10 N/cm

Συνολικό πάχος

1200 µm

Πάχος υποστρώματος

70 µm

Υλικό φορέα

Αφρός ΡΕ

Ιδιότητες Πρόσφυσης

Προσκόλληση σε Χάλυβα (αρχικά)

5.5 N/cm

Προσκόλληση σε ΡΕ (αρχικά)

1.4 N/cm

Προσκόλληση σε PVC (αρχικά)

3 N/cm

Προσκόλληση σε Αλουμίνιο (αρχικά)

6.4 N/cm

Χαρακτηριστικά

Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα

60 °C

Αντίσταση στατικής διάτμησης στους 40°C

-

Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα

80 °C

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Σχετικά Προϊόντα