Adhæsion, Kohæsion, Hæftelse

Hvor meget honning skal du bruge for at hænge et billede op?

Videnskaben bag tape

Sammenspillet mellem hæftelse, kohæsion og adhæsion gør tape til det, de er. Vi fortæller dig her, hvorfor det er sådan.

Det bør faktisk fungere: Altså at hænge et billede op med honning: Da honning ikke kun klæber på dine fingre. Det klæber også servietter på dine fingre, hvis du vil fjerne honningen. Det klæber! Men det binder ikke, siger vores eksperter. Det skyldes, at honning mangler en afgørende kraft, som det trykfølsomme klæbemiddel på vores tape har.

Hæftelse

Tre kræfter er i gang ved et trykfølsomt klæbestof, så det virkelig kan binde som en del af vores tape: hæftelse, kohæsion og adhæsion. Hæftelsen er, hvad der sker, når klæbestoffet først kommer i kontakt med den overflade, der skal limes. Hæftelse beskriver, hvor hurtigt en klæbestofforbindelse skal produceres.

Der er en høj hæftelse, når der for eksempel produceres en meget fast forbindelse med minimalt tryk og ekstremt kort kontakt. Når der produceres papir, kræves der for eksempel sådan en høj hæftelse: en maskine trækker 1,9 kilometer papir ind i minuttet, det trykfølsomme klæbestof på tapen skal hæfte ekstremt hurtigt, hvis det skal forbinde den næste papirrulle til enden af den færdige rulle under en igangværende drift. Honning har også en umiddelbar tydelig hæftelse: Den limer, så snart du rører den med fingeren.

Honning har høj hæftelse, men lav bindestyrke
Honning har høj hæftelse, men lav bindestyrke
Tape tilbyder stærke forbindelser med lang levetid – selv på materialer med forskellige overfladeegenskaber.
Adhæsion beskriver bindeevnen til en overflade. Kohæsion er den indvendige styrke på det klæbemiddel, der skal modstå eksterne kræfter uden at gå i stykker.

Adhæsion

Den anden kraft, der reagerer i et trykfølsomt klæbestof er adhæsion. Som oversættelsen fra latin afslører, involverer det fastgørelse. Den nøjagtige definition af adhæsion er: Adhæsion er den fysiske tiltrækning eller forbindelse af to stoffer, specielt den makroskopisk synlige tiltrækning af uens stoffer. Med tape er adhæsionen forbindelsen mellem klæbestoffet og overfladen. Klæbestoffer, som har en høj adhæsion, binder specielt godt til undersider. I tilfælde af honning, er den ret høj, da honning klæber temmelig godt.

Kohæsion

Den tredje og sidste kraft, som et trykfølsomt klæbestof skal have, er: kohæsion. Kohæsion kommer fra latin og betyder ”klæbe til noget”. Det er den indvendige forbindelse for et klæbestof, i hvilken udstrækning det holder sammen af sig selv. Høj kohæsion betyder, at adhæsionen er særlig kraftig, stærk og stabil i sig selv. Så er den meget modstandsdygtig over for slid.

Det er vigtigt for eksempel, hvis tape skal holde en stor mængde vægt stabilt, da klæbestoffet ikke må splittes. Molekylerne skal binde kraftigt og ”holde” fast sammen. Det er absolut ikke tilfældet med honning, da honning er meget flydende og nemt går fra hinanden. Honnings kohæsion er meget lav.

Så vi har fundet svaret: Honning er ikke et klæbestof iht. vores definition, da den mangler den indvendige forbindelse, kohæsionen. Det betyder: Dit lommetørklæde og dine hænder vil også være klistrede i fremtiden. Men du kan glemme alt om at hænge et billede op med honning.

1. Midlertidige anvendelser

Hæftelse og kohæsion er skræddersyet til anvendelsen. Adhæsion er uvæsentlig. Mange anvendelser kræver en balance mellem hæftelse og kohæsion. Hæftelse garanterer øjeblikkelig adhæsion til materialet, mens kohæsion er vigtig for fjernelse af rester. For mange midlertidige anvendelser er dette vigtigere end en høj specifik adhæsion, der vil manifestere sig selv i et højt adhæsionsniveau (klæbestyrke).

 • Midlertidig/indledende fastgørelse
 • Midlertidig overfladebeskyttelse
 • God bindeevne på følsomme overflader
 • Kan fjernes uden rester
 • Afdækning
 • Udbedring
 • Ingen ændring i farve eller glans

 

2. Permanente anvendelser

Adhæsion og kohæsion er skræddersyet til anvendelsen. Hæftelse er uvæsentlig. Klæbestoffer i dette område er primært karakteriseret ved en balance mellem kohæsion og adhæsion skræddersyet til anvendelsen. Det vigtige er forbindelsens holdbarhed. Klæbeevne, bindeevnen på tidspunktet for den første kontakt, er uvæsentlig.

 • Permanent forbindelse og sikker fastgørelse
 • God modstandsdygtighed over for ældning/lang levetid 
 • Velegnet til glatte og ru overflader
 • Lukning

 

3. Hurtige klæbeanvendelser

Hæftelse og adhæsion er skræddersyet til anvendelsen. Kohæsion er uvæsentlig. Hvad der er væsentligt for klæbestoffer i dette område er, at de klæber hurtigt og godt. Det er derfor, der kræves hæftelse og/eller adhæsion. Da tunge belastninger ikke normalt skal understøttes, og der ikke er et ubetinget behov for at fjerne uden rester, spiller kohæsion ofte en uvæsentlig rolle.    

 • Hurtig adhæsion
 • Ingen tunge permanente belastninger