Bindingens varighed

En ven for livet eller kun en partner i et stykke tid?

Tapens ydelse og egenskaber

Fastgørelse med tape kan sammenlignes med forhold, der er forbundet af kærlighed. Nogle gange varer det for evigt, nogle gange i en bestemt periode, og nogle gange stopper det og starter så igen.

Den gode ting ved tape er, at du kan afgøre på forhånd, hvor stabil tapeningen bliver. Skal den være permanent? Eller kun en hurtig flirt? Eller måske et mere midlertidig eller fleksibelt on-/off-forhold. Vi forklarer, hvad det drejer sig om.

Lad os starte med de grundlæggende ting: der er tre kræfter, der reagerer i et klæbestof. Den indvendige forbindelse, kohæsionen, afgør i hvilken udstrækning en substans forhindres i at rives op. Adhæsionen, for eksempel et klæbestoffets klæbrighed, beskriver dets evne til at forblive siddende fast på en ikke-klæbrig genstand. Hæftelsen er den styrke, hvormed et klæbemiddel forbinder til en overflade på meget kort tid. Så langt, så godt. Men hvordan opsætter jeg disse tre parametre for at opnå den korrekte tapeforbindelse til mine krav?

Automotive_Surface-Protection-002_72dpi
Når det kommer til at beskytte overflader under transport eller malearbejde er det vigtigt, at tapen kan fjernes let og uden rester. Derfor er der mere fokus på kohæsion end adhæsion.

Midlertidig og fleksibel fastgørelse

Hæftelse og kohæsion er skræddersyet til hver anvendelse. Adhæsionen er uvæsentlig. I mange anvendelser inden for dette område er det afgørende, at forholdet mellem hæftelsen og den indvendige fasthed, kohæsion, passer sammen. Hæftelse er nødvendig for at sikre den hurtige adhæsion på overfladen. Højere kohæsion, den indvendige fasthed på klæbestoffet, kræves specielt, hvis produktet skal fjernes uden rester. Ved mange fleksible anvendelser er det vigtigere end en høj specifik adhæsion, som f.eks. kan ses i en høj hæftelsesværdi (klæbestyrke).

Tape med disse egenskaber anvendes f.eks. til formontering i monteringsprocesser, til at dække følsomme overflader ved malearbejde, til at beskytte nylakerede biler under transport eller til montering af trykplader.

Permanent binding

Hvis ting skal forbindes permanent, er adhæsion og kohæsion i fokus. De skal skræddersyes til hver anvendelse. Hæftningen er uvæsentlig ved permanente fastgørelser. Klæbestoffer til dette område er frem for alt karakteriseret ved at have et kohæsions-/adhæsionsforhold, der passer til opgaven. Den vigtigste del er forbindelsens varighed. Klæbeevnen, klæbrigheden på tidspunktet for kontakten, er normalt uvæsentlig.

Anvendelsesområder inkluderer blandt andet monteringen af facadekomponenter eller møbelplader, dekorative kanter, profiler og emblemer i bilindustrien eller kameralinser i mobiltelefoner. Eller også bundtning og beskyttelse af kabler i biler (ledningsbundter). I alle disse tilfælde kræves der en permanent forbindelse og sikker montering, som er modstandsdygtig over for ældning og har lang levetid.

IPM-PWP_splicing-application-016_72dpi
Inden for avistrykning skiftes papirrullerne ved høj hastighed under trykprocessen. Enden af den gamle rulle er forbundet til starten på den nye i løbet af mindre end et sekund. Høj hæftelse er forudsætning for dette.

Hurtige klæbeforbindelser

Nogle gange skal det gå hurtigt. Det er her, det rigtige sammenspil mellem klæbeevne og adhæsion er vigtig. Begge skal skræddersyes til hver anvendelse. Kohæsionen er uvæsentlig i dette tilfælde. Den kritiske del for klæbestoffer inden for dette område er, at de klæber omgående og fast, dvs. de har god klæbeevne og/eller høj adhæsion. Da der generelt ikke skal overføres høje belastninger, og klæbestoffet ikke absolut skal fjernes uden at efterlade rester, antager kohæsion en underordet rolle her.

Splejsning er et godt eksempel på dette. Det skaber en forbindelse i enden af en papirrulle og begyndelsen på næste inden for papirproduktion og avistrykning. Denne forbindelse skal opnås under drift ved fuld hastighed. Enden af en rulle forbinder til starten på den næste. Denne korte berøring skal være tilstrækkelig til at producere en fast forbindelse. Der findes også en lignende proces inden for emballagetryk med filmiske baner. Og også den berømte tesafilm® er et hurtigklæbende produkt. Det skal klæbe hurtigt og skal ikke kunne fjernes uden spor. Samtidigt er de belastninger, som skal holdes på langt sigt, overskuelige.