Bæredygtighed som nøglen til succes

Bæredygtighed

For tesa som teknologivirksomhed er bæredygtighed en spændende udfordring. En mulighed samt en grundfilosofi for hele tesa-teamet. Hvad det betyder for hans nye rolle som Chief Sustainability Officer, forklarer Dr. Stefan Röber i dette interview.

I 27 år har Dr. Stefan Röber været forsker, produktudvikler og idéskaber hos tesa. I flere år var han projektleder og ansvarlig for udviklingen af lokationen i Suzhou, Kina. Han er indehaver af en doktorgrad i fysik og har stået i spidsen for tesas produkt- og teknologiudvikling samt områdets over 500 eksperter i 14 år. Han har siden 2020 været medlem af Global Executive Committee – og siden 1. april 2021 desuden Chief Sustainability Officer, hvilket gør ham ansvarlig for udviklingen af bæredygtige produkter, miljøvenlige produktionsprocesser samt certificeringer, og for virksomhedens tilpasning til de globale forpligtelser, tesa står overfor. Röber er far til to børn og en entusiastisk hobbycyklist og lystsejler. 

Dr. Stefan Röber, Chief Sustainability Officer

Mr. Röber, du er blevet udnævnt til vores Chief Sustainability Officer. Hvor står tesa i øjeblikket med hensyn til bæredygtighed?

Dr. Stefan Röber: Først og fremmest de gode nyheder: Vi er ikke i gang med at genopfinde området "Bæredygtighed" hos tesa, men bygger på et meget solidt fundament. Min stilling er blevet oprettet for yderligere at styrke den meningsfulde forbindelse til mit område inden for produkt- og teknologiudvikling.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final

Sidste år formåede tesa at komme med nogle ganske bemærkelsesværdige resultater. Vi har desuden udviklet, og nu præsenteret, en ny agenda for bæredygtighed. Mellem 2001 og 2019 lykkedes det tesa at reducere CO2-emissionerne med 48% og VOC-emissionerne med hele 92%. I samme periode faldt brugen af opløsningsmidler desuden med 40%. Det var et stort skridt for os som virksomhed, og der er stor lidenskab og energi bag disse resultater.

Vi skal dog fortsætte med at intensivere vores indsats på forskellige niveauer – og det skal vi gøre nu. For den globale tendens, der går mod bæredygtighed, vil blive endnu mere dynamisk. I fremtiden kan multinationale teknologivirksomheder som tesa kun få succes, hvis de klarer sig væsentligt bedre end foreskrevet i de lovmæssige miljøkrav. Bæredygtighed bliver i stadig højere grad en konkurrencefaktor, bl.a. med hensyn til rekruttering af højt kvalificerede medarbejdere. Og vores kunder forventer desuden bæredygtige produkter fra os.

Hvor vil denne rejse føre tesa hen?

Dr. Stefan Röber: Vores mål er at indtage en førende position internationalt med hensyn til bæredygtighed. Vi har identificeret tre kerneområder for vores aktiviteter – kunder, miljø og samfund. 

"Vores mål er at indtage en førende position internationalt med hensyn til bæredygtighed." 

Dr. Stefan Röber

Chief Sustainability Officer

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forbedre vores CO2-fodaftryk, herunder især de såkaldte Scope 1- og Scope 2-emissioner. Med andre ord: På hvilke måder kan vi selv reducere CO2-emissionerne gennem vores produkter og produktionsprocesser? Desuden tager vi også et meget grundigt kig på Scope 3-værdierne. Dette indebærer f.eks. anvendelse af genanvendte materialer eller råmaterialer fra vedvarende kilder, som har en lavere CO2-påvirkning i værdikæden. 

Et andet vigtigt aspekt er at tilbyde det, vi kalder Enabler Products, som kan hjælpe vores kunder til selv at producere mere bæredygtigt. Bond & Detach, som bruges til fastgørelse og fjernelse af batterier i smartphones, er et godt eksempel på dette. Kun en udvikling hos tesa gjorde det muligt, at batterier i et par år nemt har kunnet udskiftes. 

Nu arbejder vi bl.a. på at sikre, at tape også kan fjernes igen uden at efterlade klæberester, så de materialer, der har været klæbet sammen, kan genbruges. Vi ved, at mange kunder, der længe har sat tesa højt i deres agtelse på grund af vores kernekompetence inden for sikker vedhæftning til en række forskellige materialer, nu vil stille dette krav til os.

bild roeber

Hvilke muligheder har tesa for at sætte vigtige aftryk? Hvor kan vi især opnå meget?

Dr. Stefan Röber: Ærlighed skal altid være en del af diskussionen om bæredygtighed. tesa er en teknologivirksomhed – og vi arbejder med kemiske stoffer. Det vil aldrig ændre sig. Så meget desto vigtigere er det, at vi har sat et højt ambitionsniveau for os selv. 

For vi er overbeviste om, at ambitiøse mål vil bringe os hurtigt fremad og gøre det muligt for os at gøre store fremskridt på både teknologi- og produktniveau. Desuden er komposterbarheden af selvklæbende tape, f.eks. i forbindelse med tape til emballageindustrien, i stigende grad i fokus i mange lande. Vi vil udvikle solide, bæredygtige løsninger, der tåler grundig videnskabelig undersøgelse.

 

Hvilke spændende nye projekter kan du allerede nu løfte sløret for?

Dr. Stefan Röber: Vores nuværende 'bæredygtighedsportefølje' er ganske imponerende. I øjeblikket har vi næsten 50 aktive projekter inden for produkt- og teknologiudvikling, der direkte bidrager til vores bæredygtighedsagenda: to tredjedele på produktniveau og en tredjedel på teknologiniveau. Spektret spænder fra biobaserede, selvklæbende PET-tape til nye smartphones, til bæredygtige huldæksler til bilindustrien, samt tape til slutbrugere, der helt enkelt kan smides i kompostspanden efter brug. Inden for teknologiområdet arbejder vi på projekter, der er ret vanskelige at forklare med nogle få ord. Disse omfatter for eksempel klæbemasser fremstillet af biobaserede monomerer og højtydende bionedbrydelige (komposterbare) klæbesystemer.

"Vores nuværende bæredygtighedsportefølje er ganske imponerende. I øjeblikket har vi næsten 50 aktive projekter inden for produkt- og teknologiudvikling, der direkte bidrager til vores bæredygtighedsagenda."

Dr. Stefan Röber

Chief Sustainability Officer

Kernen i vores bæredygtighedsstrategi er den nye "tesa agenda for bæredygtighed". Den fungerer som en manual for at tilpasse vores handlinger holistisk langs hele virksomhedens værdikæde på en mere bæredygtig måde. Agendaen er opdelt i områderne Miljø, Kunder og Samfund og indeholder specifikke mål og foranstaltninger, der er tydeligt forklaret i Bæredygtighedsrapporten 2020.  

Rapport om bæredygtighed 2020

tesas bæredygtighedsrapport 2020