For medarbejdere og samfund

Vores forpligtelse over for samfundet

For medarbejdere og samfundet

Vi understøtter medarbejdere i hele vores værdikæde og engagerer os i projekter, der fremmer næste generation af innovative mennesker.

Fokus på medarbejdere

Vores medarbejdere er tesas mest værdifulde råvare, når det kommer til vores langsigtede succes. Det er derfor vi skaber et arbejdsmiljø, som fremmer innovative ideer, og som er formet af respekt, lighed og sikkerhed.

Fokus på medarbejdere
Vores mål Vision zero

Helbred og sikkerhed

Medarbejdersikkerhed har højeste prioritet hos tesa. Specielt for vores værdsatte medarbejdere, der arbejder i produktionen. Når det handler om sikkerhed, er selv én enkelt ulykke én for meget. Det er derfor, vi stræber efter at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker til nul – et mål, der er blevet integreret i vores hovedprincip VISIONZER[O].

Vores ulykkeshyppighedsrate ligger i øjeblikket betydeligt under det tyske branchegennemsnit: For hver million arbejdstimer har tesa registreret 1,6 ulykker, som har medført tre eller flere dages arbejdsfravær i 2019.

Udover lovbestemte regler, danner vores Occupational Safety Guidelines grundlaget for vores styringssystem inden for området arbejdssikkerhed. Retningslinjerne implementerer konkrete tiltag for at reducere risikoen og øge sikkerheden på arbejdspladsen. Et eksempel er "Safety Tour"-appen, som understøtter produktionsmedarbejderne under deres SOS inspektioner (SOS = Safety, Order, Sanitation).

Samtidigt fremmer vi aktivt sundheden og velbefindendet hos tesas arbejdsstyrke. Vores virksomhed tilbyder fitness, en række helbredsundersøgelser og mulighed for hjælp med en sund ernæring.

Medarbejderudvikling

Hvordan kan vi tiltrække og opretholde højt kvalificerede medarbejdere i konkurrence med andre virksomheder? For os er summen af mange individuelle tiltag afgørende. Det kunne være tilbud om skræddersyede uddannelsestilbud til attraktive udviklingsmuligheder og en god balance mellem arbejde og fritid.

Det er vores mål at fremme en virksomhedskultur, der styrker præstation, samarbejde, samarbejde på tværs af afdelinger og internationalisering. Et af vores fokuspunkter inden for dette område er ledelsesudvikling og karriereplanlægning. Ledelsesudviklingsprogrammet har til hensigt at understøtte teamledere og ledere med henblik på yderligere udvikling af deres kompetencer, og det er et af de mange værktøjer, som vi har implementeret for at fremme medarbejderudviklingen.

De kompetencer, der er særligt vigtige for os, er sammenfattet i vores ni nøglekompetencer. De er grundlaget for vores arbejde inden for området Human Resources og anvendes på alle vores HR værktøjer. De spiller en vigtig rolle, f.eks. ved Competencies Reviews.

Dette udviklingsprogram giver talentfulde mennesker muligheden for at tage del i karriererelaterede aktiviteter og øvelser. De modtager derefter individuelt feedback baseret på virksomhedens ønskede nøglekompetencer. Formålet er at fastsætte den enkelte kandidats styrker og potentiale og understøtte karrierevejen i virksomheden.

Det er også vigtigt for os at give medarbejderne chancen for at skifte afdeling inden for virksomheden. tesa X-perience modellen er blevet introduceret af denne årsag. Det giver medarbejdere med et højt niveau af produktkendskab chancen for at få indsigt i, hvordan man arbejder sammen med kunderne.

Derudover tilbyder vi omfattende uddannelsesmuligheder, der er specielt designet til virksomhedens behov og dækker mange kompetencer og målgrupper.

Fair betingelser for alle

Vores produkter er ofte ude på en lang rejse, før de ankommer på kundens dørtrin. Vores værdikæde spænder over adskillige kontinenter og udføres af de mange mennesker, der arbejder for tesa, både direkte og indirekte. Vi har ansvaret for dem alle. Det er derfor, vi er fuldt engagerede i fair arbejdsbetingelser og respekterer menneskerettigheder langs hele værdikæden. For at sikre, at det altid er tilfældet, arbejder vi tæt sammen med vores partnere og udfører leverandørvurderinger.

Grundlaget for dette arbejde er vores Adfærdskodeks og vores Adfærdskodeks for leverandører, der indeholder centrale adfærdsregler for vores medarbejdere, leverandører og forretningspartnere.

Vores strategi for fremtiden
Priser og bedømmelser
Priser og bedømmelser

En erklæring om vores præsentation indenfor bæredygtighed

I 2020 tog tesa koncernen igen del i EcoVadis bedømmelse af bæredygtighed og modtog en sølvmedalje for vores præstation. Et resultat, der var over gennemsnittet for vores branche. EcoVadis er en velkendt ratingplatform for virksomheder med globale indkøbskæder. Den analyserer og evaluerer virksomheders principper, handlinger og resultater inden for områderne miljø, arbejdspraksis, menneskerettigheder, etik og ansvarligt indkøb.

I midten af 2020 lancerede vi også et bæredygtighedsprogram for vores leverandører. Som en del af den første kampagne inviterede vi 50 af vores topleverandører til at deltage i EcoVadis bedømmelse af bæredygtighed og dele deres resultater med os. I det kommende år vil vi gerne opmuntre flere leverandører til at deltage: 

80%

direkte køb

Vores mål for 2025 er at få 80 procent af vores direkte køb fra leverandører, der har taget del i bedømmelser af bæredygtighed, som f.eks. EcoVadis

Fremme næste generation af innovative hoveder

Albert Einstein vidste allerede at "Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang som skabte dem." Vi skal i stedet have friske ideer og unge mennesker, der ser deres rolle som fremtidens problemløsere.

Vi ønsker at understøtte den næste generation ved at give dem adgang til såkaldte STEM-fag (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik) og vigtige fremtidsteknologier. Et emne, der er særligt vigtigt for os er at reducere uligheder og skabe lige vilkår. Et af vores vigtigste initiativer inden for dette område understøtter uddannelsesmuligheder, der opmuntrer flere kvinder til at tage STEM-fag.

 

Fremme næste generation af innovative hoveder

Naturvidenskab og teknologi (NAT).

Et af de initiativer som tesa er involveret i er NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik GmbH), der skaber kontakt mellem skoler i Hamburg og Norderstedt og universiteter, tekniske højskoler samt teknologidrevne virksomheder.

Det er NATs mål at give unge mennesker indsigt i forskellige erhvervsområder. Nogle eksempler er NAT-initiativerne mint:pink, et program, der først og fremmest har til formål at styrke unge kvinder, samt mint.match, der sætter studerende i forbindelse med dedikerede naturvidenskabsfolk.

Engageret gennem krisen

Vores sociale engagement omfatter også økonomisk support til velgørenhedsorganisationer. Siden starten af coronakrisen har tesa blandt andet doneret til Læger uden Grænser og Red Barnet. Vi har doneret en million euro til Læger uden Grænser, hvilket er en af de største enkeltstående donationer som organisationen nogensinde har modtaget. Pengene går til den globale COVID-19 krisefond hos "Doctors without Borders" (Læger uden Grænser)  og vil blive anvendt til at give hurtig, ukompliceret hjælp, hvor der er mest brug for den.

Under mottoet "Education connects. Together worldwide" beskæftiger "Save the Children" (Red Barnet) og tesa sig med den stigende uddannelsesmæssige ulighed. Dette rammer socialt underpriviligerede børn hårdt, specielt under pandemien. Med en donation på en million euro understøtter vi udvalgte "Save the Children" projekter i seks lande - Vietnam, Kina, Indien, Mexico, Italien og Tyskland.

En af hovedprioriteterne for Doctors Without Borders er sikkerheden for ansatte i sundhedssektoren, og det er derfor alle medarbejdere skal følge strenge protokoller mht. sikkerhed

Mere om bæredygtighed

Vores forpligtelse over for bæredygtigheden
Bæredygtighed
Vores forpligtelse over for bæredygtighed
Læs mere
Vores fokus Vores kunder
Kunder
Vores fokus – Vores kunder
Læs mere
Vores strategi for fremtiden
Strategi
Mere bæredygtighed mere innovation
Læs mere
For vores miljø
Miljø
Beskyttelse af miljøet
Læs mere
verden bliver varmere
Bæredygtighed
"Business Ambition for 1,5° C" – Vi er med!
Læs mere
Beskyt børnene
Bæredygtighed
Beskyt børnene!
Læs mere
En af hovedprioriteterne for Doctors Without Borders er sikkerheden for ansatte i sundhedssektoren, og det er derfor alle medarbejdere skal følge strenge protokoller mht. sikkerhed
Bæredygtighed
Kampen mod corona
Læs mere