Priser og bedømmelser

Priser og bedømmelser

Vores forpligtelse indenfor bæredygtighed bekræftes af vurderinger og bedømmelser. Resultaterne af disse er grundlaget for de fortsatte forbedringstiltag.

En forpligtelse over for priser og bedømmelser

1000px-Cdp_logo_as_of_2017.svg

CDP

tesa har opnået en B bedømmelse for sin indsats inden for klimaændringer. CDP er en velgørende institution, der kører det globale oplysningssystem, så investorer, virksomheder, byer, stater og regioner kan overvåge deres påvirkning af miljøet.

EcoVadis

tesa er registreret med sølvstatus hos EcoVadis. En samarbejdsplatform for kontrol af bæredygtigheden. tesa ligger blandt de 13% bedste virksomheder vurderet af EcoVadis i branchen.

csr medalje sølv

Vores forpligtelse over for bæredygtigheden
Bæredygtighed
Vores forpligtelse over for bæredygtighed
Læs mere
Vores strategi for fremtiden
Strategi
Mere bæredygtighed, mere innovation
Læs mere
Vores fokus Vores kunder
Kunder
Vores fokus – Vores kunder
Læs mere
For vores miljø
Miljø
Beskyttelse af miljøet
Læs mere
For medarbejdere og samfund
Samfund
For medarbejdere og samfundet
Læs mere
Rapport om bæredygtighed 2020
Rapport om bæredygtighed
Læs vores rapport om bæredygtighed
Læs mere