Strategia noastra pentru viitor

Mai multă sustenabilitate, mai multă inovație

Noua noastră agendă de sustenabilitate

Ca una dintre companiile de renume din lume în domeniul tehnologiei adezivilor, tesa poate realiza lucruri mărețe, asumându-și în același timp foarte multe responsabilități.

Ce înseamnă sustenabilitatea pentru noi

La tesa percepem sustenabilitatea în primul rând ca pe o oportunitate. Aceasta ne stimulează întotdeauna gândirea și ne încurajează să schimbăm pozițiile de status quo. Un exemplu perfect pentru aceasta sunt produsele și procesele noastre de producție. Din punctul nostru de vedere, un produs inovator întrunește cele mai înalte niveluri de calitate și performanță cu o amprentă ecologică redusă. Dorim ca produsele noastre să prezinte, pe toată perioada ciclului lor de viață, un impact negativ cât mai mic asupra provocărilor mondiale, cum ar fi schimbările climatice și deficitul de resurse. Am implementat diferite măsuri pentru a spori în continuu eficiența energetică în vederea îndeplinirii obiectivelor noastre de sustenabilitate. De exemplu, unul dintre obiectivele noastre este de a fi complet neutri din punct de vedere climatic până în 2050. Pentru a rămâne pe drumul cel bun și a atinge acest obiectiv, susținem energiile regenerabile și testăm în prezent materiale alternative pentru o posibilă utilizare în produsele noastre.

De asemenea, ne bazăm pe ideile și expertiza angajaților noștri. Acesta este motivul pentru care la tesa facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a oferi un mediu de lucru sigur, sănătos și atractiv, precum și pentru a crea un spațiu pentru inovare.

tesa are filiale în peste 100 de țări și o rețea de producție care acoperă aproape fiecare continent. Datorită razei noastre de acțiune globală, ne îndreptăm atenția și spre cei care lucrează de-a lungul lanțului valoric al companiei, prin asigurarea unor condiții de muncă echitabile și prin respectarea legislației locale în domeniul muncii și a drepturilor omului.

Agenda de sustenabilitate tesa

Noua noastră agendă de sustenabilitate este parte integrantă a strategiei noastre de afaceri și acoperă cele trei domenii ale mediului, clienților și societății în general, precum și cele șapte domenii de interes. Am definit obiective pe termen mediu și lung în fiecare categorie.

Zonele noastre de angajament

For Our Environment
Mediul înconjurător
Comunitatea globală a fixat o țintă comună de limitare a creșterii temperaturii medii globale cu maximum 1,5 grade Celsius.

La tesa dorim să contribuim la realizarea acestui obiectiv și la diminuarea consecințelor schimbării climatice. Am avut deja multe realizări în ultimii douăzeci de ani: de exemplu, în calitate de companie am redus emisiile de CO2 ale produselor finite cu 48 la sută pe tona de produs finit în 2019 față de 2001. Conform agendei de sustenabilitate continuăm să ne propunem noi ținte climatice ambițioase. Conform agendei de sustenabilitate continuăm să ne propunem noi ținte climatice ambițioase.

Unul din lucrurile pe care punem accent sunt clientii nostri
Clienți
Indiferent dacă vorbim de parteneri sau consumatori industriali sau comerciali, dorim să facilităm clienților noștri o abordare mai sustenabilă.

De aceea misiunea noastră este să le oferim produse de calitate superioară și să creăm o amprentă mai bună pentru mediu. 

Pentru Angajati si Societate
Societate
Ceea ce face ca firma tesa să fie specială sunt persoanele care lucrează aici.

Dorim să continuăm să fim un angajator atractiv în prezent și în viitor. Aceasta include garantarea faptului că relațiile noastre profesionale pe întregul lanț de aprovizionare sunt conform standardelor ecologice, sociale și etice. Angajamentul nostru față de societate se extinde deja dincolo de business-ul de zi cu zi: promovăm activ proiecte educaționale care sprijină inovatorii de mâine și generațiile viitoare. 

Conform agendei de sustenabilitate, am adoptat obiective de sustenabilitate pe care dorim să le realizăm până în 2025. În prezent lucrăm la definirea mai multor obiective și înregistrăm date concrete pentru a ne măsura progresul. Vă vom ține la curent cu cele mai noi obiective aici, precum și în rapoartele de sustenabilitate tesa.

Obiective cheie pentru următorii cinci ani:

  1. O reducere absolută de 30 la sută a emisiilor de CO2, legate de energie (domeniul de aplicare 1 și 2) față de 2018.
  2. O creștere semnificativă a vânzărilor de produse sustenabile și realizarea de ambalaje mai sustenabile în viitor.
  3. Zero accidente la locul de muncă, precum și eficacitate și eficiență maximă. 

tesa și obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale ONU

Cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă (ODS) ale ONU servesc drept reper important pentru munca sustenabilă la tesa. Obiectivele ne ajută să ne aliniem activitățile și produsele la o agendă globală și prin urmare să contribuim la o dezvoltare mai sustenabilă. 

tesa și Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU

Care sunt obiectivele de dezvoltare ale sustenabilității?

Cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă din esența „Agendei 2030”: un plan de acțiune global pentru dezvoltarea sustenabilă. În septembrie 2015, obiectivele au fost adoptate de 193 de șefi de stat și de guverne la summitul Națiunilor Unite din New York. Pe lângă entitățile politice și societatea civilă, companiilor li s-a solicitat mplementarea acestor obiective.

Măsurile noastre sprijină în special următoarele ODS:

  • egalitate de gen
  • energie accesibilă și curată
  • muncă decentă și creștere economică
  • consum și producție responsabile
  • pace, justiție și instituții puternice
SDG Englisch
Sustainability-Governance

Sustenabilitate în cadrul tesa

Am integrat ferm sustenabilitatea în procesele noastre de bază și în modelul nostru de afaceri. În plus, am stabilit o structură organizațională corespunzătoare și am definit responsabilitatea ca o sarcină interfuncțională în cadrul grupului.

Comitetul pentru dezvoltare sustenabilă a fost creat pentru a ne orienta activitățile de dezvoltare sustenabilă și este responsabil de procesul de luare a deciziilor.

Comitetul se întrunește trimestrial, este format din manageri din diferite departamente și este prezidat de un membru al Consiliului de administrație.

Planificarea și coordonarea inițiativelor noastre sunt preluate de către Departamentul de sustenabilitate, în timp ce departamentele, regiunile și filialele sunt responsabile pentru implementarea măsurilor.

Responsabilitatea necesită încredere

Dorim ca toate persoanele implicate în munca cu compania noastră, atât angajați cât și parteneri, să ne considere de încredere și serioși. Baza pentru crearea unor relații puternice este conformitatea cu legile și regulile în vigoare; în acest sens am implementat un sistem de management al conformității. Acest sistem a fost instituit pentru a garanta că toți angajații, managerii și comitetele respectă regulile în vigoare și politicile companiei tesa. Codul de conduită tesa joacă în plus un rol vital în domeniul conformității. Acesta se bazează pe cele zece principii ale Pactului mondial al ONU și are rolul de cod de conduită general și obligatoriu pentru întreaga forță de muncă asociată cu tesa.

Welt-illustration_201027_V5
Angajamentul nostru fata sustenabilitate
Sustenabilitate
Angajamentul nostru pentru sustenabilitate
Citiţi mai multe
Unul din lucrurile pe care punem accent sunt clientii nostri
Clienți
Obiectivul nostru – Clienții noștri
Citiţi mai multe
For Our Environment
Mediul înconjurător
Protejarea mediului
Citiţi mai multe
Pentru Angajati si Societate
Societate
Pentru angajați și societate
Citiţi mai multe
Planeta se încălzește
Sustenabilitate
Ambiția companiei de a ajunge la 1,5 °C: ne implicăm!
Citiţi mai multe