Consiliul de administraţie

Membrii Consiliului de administraţie colaborează în mod responsabil la administrarea companiei. Responsabilităţile principale ale Consiliului de administraţie sunt managementul strategic al grupului, alocarea resurselor, contabilitatea şi rapoartele financiare, managementul riscurilor şi controlul corporativ.

Consiliul de supraveghere al tesa SE

Consiliul de supraveghere al tesa SE se compune din şase membri, care sunt aleşi de către acţionarii prezenţi şi reprezentaţi la adunarea anuală a acţionarilor. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere este de cinci ani. La finalul mandatelor lor, aceştia sunt eligibili pentru a fi realeşi. Preşedintele Consiliului de supraveghere este ales dintre membrii acestuia.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg