Consiliul de administraţie

Membrii Consiliului de administraţie colaborează în mod responsabil la administrarea companiei. Responsabilităţile principale ale Consiliului de administraţie sunt managementul strategic al grupului, alocarea resurselor, contabilitatea şi rapoartele financiare, managementul riscurilor şi controlul corporativ.Consiliul executiv al tesa SE

Consiliul de administraţie al tesa SE

Consiliul de supraveghere al tesa SE

Consiliul de supraveghere al tesa SE se compune din şase membri, care sunt aleşi de către acţionarii prezenţi şi reprezentaţi la adunarea anuală a acţionarilor. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere este de cinci ani. La finalul mandatelor lor, aceştia sunt eligibili pentru a fi realeşi. Preşedintele Consiliului de supraveghere este ales dintre membrii acestuia.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH