Procesele de dezvoltare de la tesa se bazează pe trei principii principale: dezvoltarea componentelor, dezvoltarea proceselor şi dezvoltarea produselor.

Cercetare şi dezvoltare

Inovația stă la baza succesului nostru și este factorul care determină creşterea dinamică a companiei. Cei două sute de angajați tesa din laboratoarele proprii din Germania, S.U.A., Japonia, Singapore și China lucrează în permanentă la transpunerea ideilor inovatoare în produse noi, aplicații și soluții și la îmbunătățirea produselor existente. În fiecare an, tesa obține brevete pentru un număr mediu de 70 de produse noi.Pictograme_cercetare-dezvoltare

Inovaţii

Succesul nostru este pe măsura beneficiilor oferite de produsele noastre. Lucrăm în permanenţă la noi soluţii care să îi ajute pe clienţii noştri să îşi organizeze procesele de lucru într-un mod mai eficient.
Ne consolidăm poziţia de lider mondial în producţia soluţiilor de sisteme autoadezive prin cunoaşterea nevoilor şi dorinţelor clienţilor noştri şi reacţia flexibilă la cerinţele specifice şi tendinţele pieţii.
Ne realizăm aproape jumătate din profitul total de vânzări cu ajutorul produselor lansate pe piaţă în ultimii cinci ani. Capacitatea mare de inovare a companiei noastre este semnificativă din punct de vedere strategic.
Dezvoltarea de noi soluţii şi platforme tehnologice cu benzi adezive ne asigură creşterea şi competitivitatea pe termen lung şi ne deschide drumul către pătrunderea pe noi pieţe. Munca de cercetare pe care o desfăşurăm în laboratoarele noastre este doar un aspect al procesului de inovare.
Luăm în calcul aspectele economice şi tehnice, analizăm potenţialul pieţei şi examinăm problemele de mediu. Unul dintre obiectivele noastre primare este să eliminăm sau să reducem considerabil utilizarea solvenţilor în procesele noastre de producţie.
Procesele de dezvoltare de la tesa se bazează pe trei principii principale: dezvoltarea componentelor, dezvoltarea proceselor şi dezvoltarea produselor. Numai colaborarea strânsă între cele trei divizii poate asigura un proces de inovaţie de succes.

Trei discipline diferite – un singur obiectiv comun