Naudojimas lauke

Transporto priemonių ir komponentų, kurie saugomi ar transportuojami lauko sąlygomis, apsauga.