Mūsų požiūris ir darbotvarkė

Mūsų požiūris ir darbotvarkė

Vienijame pasaulį
dėl tvarios ateities

Visuomet rimtai žiūrime į socialinę ir aplinkosaugos atsakomybę. Daugelį metų tvarumas yra vienas iš pagrindinių tesa strateginių tikslų.

Vis labiau svarbu prisiimti atsakomybę už mus supantį pasaulį – mums kaip įmonei, mūsų darbuotojams ir verslo partneriams bei klientams. Todėl siekiame, kad tvarumas taptų prioritetu bendrovėje tesa ir transformuotume savo verslą žymiai greičiau bei skubiau nei buvome numatę anksčiau.  

Mums, kaip chemijos pramonės įmonei, holistinio ir mokslinio požiūrio siekimas lemia mūsų veiksmus ir yra savaime suprantamas dalykas. tesa visame pasaulyje dirba daugiau nei penki šimtai mokslininkų, inžinierių ir produktų kūrėjų, kurie dirba su naujoviškais produktais ir procesais. Tačiau daugelyje sričių galima padaryti pažangą tik bendradarbiaujant su tiekėjais ir klientais. Be to, partnerystės tvarumo srityje yra neatsiejamas naujos tesa strategijos pagrindas.

Nedelsdami norime spręsti šią sudėtingą problemą iš visų jėgų. Esame pasirengę priimti šį iššūkį.

Mūsų pagrindiniai principai

  • Žvelgiame į tvarumą iš mokslu grindžiamos ir visų sistemų perspektyvos.
  • Skatiname tvarumo pokyčius vadovaudamiesi skaidrumo, nuoseklumo ir atskaitomybės principais.

Mūsų tvarumo darbotvarkė

Kaip bendrovė, esame glaudžiai susiję su visuomene ir aplinka. Nėra sveikos ekonomikos be sveikos visuomenės ir nėra sveikos visuomenės be sveikos aplinkos.

Todėl prisiimame atsakomybę visuose vertės grandinės etapuose ir siekiame sumažinti savo ekologinį pėdsaką.

Remdamiesi šiuo supratimu, parengėme savo tvarumo darbotvarkę, kuri atspindi mūsų holistinį požiūrį.

Darbotvarkė suteikia aiškumo ir nukreipia mūsų pastangas ir investicijas prasmingiausiomis kryptimis.

Darbotvarkė