Privatumo politika

Mums svarbus jūsų privatumas. Todėl visais atvejais jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama toliau.

Čia rasite atitinkamą informaciją pagal savo konkrečius poreikius

Čia rasite informacijos apie tai, kaip saugome jūsų duomenis. Susipažinkite ne tik su bendruoju pareiškimu dėl privatumo, bet ir konkrečiomis papildomomis privatumo politikomis.

(Jūs esate čia) Pareiškimas dėl privatumo – bendra informacija dėl privatumo
Čia sužinosite, kaip paprastai yra tvarkomi jūsų asmens duomenys. Be mūsų ir mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktinių duomenų, čia rasite informaciją apie savo teises.

tesa“ PRO duomenų apsaugos informacija
Jeigu turite „tesa“ PRO kliento paskyrą, čia rasite informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis.

Rinkodaros privatumo politika
Čia susipažinsite, kaip naudojame jūsų duomenis rinkodaros tikslais, pvz., naujienlaiškiams, klientų apklausoms ar rinkos tyrimams.

Slapukų ir tesa.com duomenų apsaugos pranešimai
Informacijos apie tesa.com naudojamus trečiųjų šalių slapukus ir įrankius rasite mūsų slapukų nustatymuose. Čia taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti arba pakeisti savo sutikimą dėl slapukų ir įrankių.

Atsakingas asmuo

Šioje svetainėje teikiamos paslaugos valdytojas yra

(Be to, kitos tesa grupės įmonės [žr. tesa grupės apžvalgą] taip pat gali būti atsakingos pagal tesa grupės vidines duomenų apsaugos taisykles)

Klientų ir suinteresuotųjų šalių duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymas naudojant kontaktines formas

Jei turite kokių nors klausimų, su mumis galite susisiekti naudodamiesi interneto svetainėje pateikta forma. Tokiu atveju, kad galėtume užklausą priskirti ir į ją atsakyti, būtina pateikti duomenis, kurie yra pažymėti kaip privalomi. Papildomos informacijos galima pateikti savanoriškai. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir (arba) remiantis mūsų teisėtu interesu atsakyti į jūsų užklausą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Verslo partnerių, klientų, tiekėjų ir suinteresuotųjų šalių duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi prieš užmezgant sutartimi reguliuojamus verslo santykius taikant ikisutartines priemones, taip pat vykdant įsipareigojimus, kylančius iš su jumis sudarytos sutarties. Tai gali būti, pavyzdžiui, pirkimo užsakymų, pristatymų ar mokėjimų tvarkymas arba atsakymų į asmenų prašymus pateikti pasiūlymą rengimas sudarant sutartinius santykius arba nustatant jų sąlygas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Be to, jūsų asmens duomenis tvarkyti gali būti privaloma dėl „tesa“ taikomų teisinių prievolių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Šios teisinės prievolės gali būti nustatytos mokesčių, komercinėje, užsienio prekybos arba sankcijų teisėje.

Be to, tvarkyti jūsų asmens duomenis gali būti būtina siekiant apsaugoti teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisėti interesai apima sutarčių ir kitų verslo santykių su mūsų verslo partneriais, tiekėjais ar suinteresuotomis šalimis, kuriems atstovaujate arba esate jų darbuotojas, sudarymą ar įgyvendinimą. Teisėtais interesais taip pat laikomi vidinio administravimo tikslai (pvz., apskaita), IT saugumo ir veikimo užtikrinimas, taip pat atitikties tyrimai, pastatų ir įrenginių saugumo užtikrinimas arba teisinių reikalavimų pareiškimas, vykdymas ar gynyba.

Mums palaikant verslo santykius, turite pateikti santykiams užmegzti, palaikyti ir nutraukti bei su jais susijusiems įsipareigojimams vykdyti būtinus asmens duomenis, kuriuos privalome rinkti pagal įstatymą arba kuriuos turime teisę rinkti remdamiesi teisėtais interesais. Be šių duomenų negalėtume su jumis susisiekti ir (arba) sudaryti verslo santykių. Jei duomenis mums pateikėte savanoriškai, rinkdami duomenis tai atitinkamai nurodysime.

Jeigu duodate sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) asmens duomenis naudoti reklamos ir rinkos tyrimų tikslais, jūsų duomenis sutikime nurodytiems tikslais (pvz., naujienlaiškiams) naudosime tol, kol savo sutikimo neatšauksite. Tai reiškia, kad su jumis susisieksime sutikime nurodytu būdu (pvz., el. paštu, telefonu, paštu) ir, remdamiesi jūsų pirkimų ir paspaudimų mūsų svetainėse analize, teiksime jums informaciją ir individualizuotą reklamą apie mūsų produktus bei paslaugas. Galiausiai jūsų duomenis naudojame savo svetainių efektyvumui analizuoti ir tobulinti. 

Duomenų atskleidimas

Visais atvejais užtikrinsime jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir perduosime juos tik šiems gavėjams:

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenis minėtais tikslais gali prireikti perduoti kitoms pasaulinėms mūsų grupės bendrovėms [žr. „tesa Group“ apžvalgą]. Kontaktinėje formoje pateiktus duomenis perduodame bendrovei, atsakingai už jūsų užklausos tvarkymą. Todėl, jei tai būtina atsakymui pateikti, jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi už ES/EEE ribų. 

Jūsų duomenimis dalijamės su paslaugų teikėjais, kurie padeda eksploatuoti mūsų svetaines ir IT sistemas. Jie griežtai laikosi mūsų nurodymų ir yra atitinkamai įpareigoti sutartimis. Tai – svetainių prieglobos paslaugų teikėjai, jų palaikymo ir priežiūros subjektai, naujienlaiškių paslaugų ir kiti IT paslaugų teikėjai, atsakingi už kitų mūsų IT sistemų prieglobą, palaikymą ir priežiūrą.

 Klientų ir pardavėjų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami išorės paslaugų teikėjams (pvz., mokesčių konsultantams ir teisės patarėjams).

Tam, kad galėtume atlikti patikimumo patikrinimus, vykdyti savo teisines prievoles ir kitais šiame pranešime dėl privatumo nurodytais tikslais jūsų asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų šalių-verslo partnerių, įskaitant „LexisNexis“. Už visus „LexisNexis“ renkamus ir saugomus jūsų asmens duomenis „LexisNexis“ atsako tol, kol mes juos gauname. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip „LexisNexis“ renka ir naudoja jūsų asmens duomenis žr. jų privatumo politiką https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Be to, kai kuriais atvejais savo svetainėje naudojame kitų paslaugų teikėjų įskiepius; daugiau informacijos rasite slapukų nustatymuose

 

Duomenų tvarkymas trečiosiose šalyse

Jeigu asmens duomenys perduodami gavėjams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, perdavimas vykdomas tik tuo atveju, jei ES Komisija yra patvirtinusi, kad atitinkamoje trečiojoje šalyje užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, jeigu su duomenų gavėju susitarta dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio (pavyzdžiui, remiantis galiojančiais sprendimais dėl duomenų apsaugos tinkamumo arba ES standartinėmis sutarčių sąlygomis) arba jeigu davėte mums sutikimą pagal BDAR 49 straipsnio reikalavimus.

Slapukai ir trečiųjų šalių įrankiai

Šioje svetainėje naudojami slapukai ir kitos technologijos, pvz., trečiųjų šalių įrankiai. Slapukai – jūsų kompiuteryje saugomos tekstinės rinkmenos arba informacija, sudarančios galimybę analizuoti svetainės naudojimą ir automatiškai atpažinti jus kito apsilankymo metu. Slapukų įdiegti galite neleisti atitinkamais savo naršyklės nustatymais. Dėl to gali būti, kad negalėsite visomis paslaugomis naudotis visa apimtimi. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje, peržiūrėkite mūsų slapukų nustatymus.

Norėdami pakeisti slapukų įjungimo nustatymus, tai galite padaryti slapukų nustatymuose.

Duomenų įrašai

Kiekvieną kartą, kai lankotės svetainėje, statistikos tikslais ir siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės kokybę laikinai sukuriami ir tvarkomi įrašai. Duomenų įrašus sudaro šie duomenys:

  • - prašomo turinio pavadinimas ir adresas;
  • - užklausos data ir laikas;
  • - perduotų duomenų kiekis;
  • - prieigos būsena (turinys perduotas, turinys nerastas);
  • - naudojamos interneto naršyklės ir operacinės sistemos aprašymas;
  • - nukreipimo nuoroda, kurioje matyti puslapis, iš kurio atėjote į mūsų svetainę;
  • - užklausą pateikusio kompiuterio IP adresas, kuris sutrumpinamas, kad nebūtų galima nustatyti asmens nuorodos.

Duomenų įrašai tvarkomi tik anonimiškai.

 

Be to, visą jūsų interneto naršyklės įrenginio perduodamą IP adresą septynias dienas saugome tik tam, kad galėtume aptikti, apriboti ir pašalinti atakas prieš mūsų interneto svetaines. Pasibaigus šiam laikotarpiui, IP adresą ištriname arba nuasmeniname. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Pasiliekame teisę šiuos duomenis patikrinti atgaline data, jei išsiaiškintume konkrečių neteisėto naudojimo požymių. Jeigu šiam tikslui duomenų nebereikės, duomenys nedelsiant, ne vėliau kaip po 7 dienų, bus ištrinti. 

Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenis saugome tiek, kiek tai būtina pirmiau nurodytam tikslui, arba laikydamiesi teisinių saugojimo terminų (pvz., pareiga saugoti duomenis pagal mokesčių ir komercinę teisę). „tesa“ neturi teisėto intereso jūsų duomenis saugoti ilgiau. 

Duomenų subjektų teisės

Tvarkant jūsų asmens duomenis, pagal BDAR turite tam tikras duomenų subjekto teises:

Teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 str.)

Turite teisę prašyti patvirtinimo, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi; jei taip, turite teisę gauti informaciją apie šiuos asmens duomenis ir BDAR 15 straipsnyje išvardytą informaciją.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 str.)

Turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję netikslūs asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, o neišsamūs duomenys atitinkamais atvejais būtų papildyti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 str.)

Turite teisę reikalauti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, jeigu yra kuri nors iš BDAR 17 straipsnyje nurodytų priežasčių.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)

Jeigu taikoma kuri nors BDAR 18 straipsnyje nurodyta sąlyga, pvz., jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, turite teisę reikalauti duomenų tvarkymą apriboti tol, kol duomenų valdytojas peržiūrės prašymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Tam tikrais atvejais, kurie išvardyti BDAR 20 straipsnyje, turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba reikalauti šiuos duomenis perduoti trečiajai šaliai.

Teisė atšaukti sutikimą (BDAR 7 str.)

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį turite teisę savo sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis bet kada atšaukti. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukimas galioja tik būsimam duomenų tvarkymui. Prieš atšaukimą vykdytam duomenų tvarkymui tai įtakos neturi.

Teisė nesutikti (BDAR 21 str.)

Jeigu duomenys renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (duomenų tvarkymas siekiant apsaugoti teisėtus interesus) arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktu (duomenų tvarkymas viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas), turite teisę bet kuriuo metu su duomenų tvarkymu nesutikti dėl su jūsų konkrečia padėtimi susijusių priežasčių. Tuomet asmens duomenų nebetvarkysime, išskyrus tais atvejais, kai bus akivaizdžiai įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios bus viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai tvarkyti duomenis bus būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 str.)

Remiantis BDAR 77 straipsniu, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu manote, kad su jumis susiję duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos nuostatas. Skundą galima pareikšti priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba tariamo pažeidimo vieta.

Mūsų Privatumo politikos pakeitimai 

Pasiliekame teisę atitinkamais atvejais šią Privatumo politiką keisti, kad ji atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus arba kad joje atsispindėtų mūsų paslaugų pakeitimai, pavyzdžiui, pristatant naujas paslaugas. Nauja Privatumo politika bus taikoma jums apsilankius kitą kartą. 

Klausimai

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite tiesiogiai kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kuris kartu su savo komanda padės prašant informacijos, nagrinėjant prašymus dėl duomenų subjekto teisių ar skundų. 

Susisiekite su Grupės duomenų apsaugos pareigūnu (ES)

Išorinis duomenų apsaugos pareigūnas

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburgas, Vokietija

dataprotection@tesa.com