Privatumo politika

Mes labai atsakingai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą. Todėl visada tvarkome Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių. Šia privatumo politika siekiame informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1. Valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

Lithuania office

tesa tape UAB

J. Balčikonio str. 9
08247 Vilnius
Lietuva

atidaryti žemėlapį

Gauti daugiau informacijos

Kilus klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų apsauga, susisiekite su mumis el. paštu: Edita.Sokoloviene@tesa.com

2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Interesantų užklausų vykdymas.
Mes tvarkome interesantų, kurie susisiekia su mumis, asmens duomenis (vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį ir kitą užklausoje pateiktą informaciją), kad atsakytume į jų prašymus ir palaikytume ryšį su interesantais, remdamiesi mūsų teisėtu interesu komunikuoti su potencialiais Klientais ir partneriais bei atsakyti į jų užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie santykiai gali atsirasti, pavyzdžiui, kai kreipiatės į mus norėdami gauti informaciją apie mus arba mūsų gaminius, arba kai naudojate Kliento ekstraneto prisijungimą. Tokiais atvejais mes naudojame Jūsų asmens duomenis Jūsų užklausai apdoroti.
Interesantai užklausas taip pat gali pateikti ir per svetainės kontaktinę formą. Jūsų asmens duomenys, svetainės kontaktinėje formoje pažymėti kaip privalomi (vardas, pavardė, el. paštas, Jūsų žinutė ir joje pateikta informacija), yra reikalingi, kad būtų galima priskirti Jūsų užklausą ir į ją atsakyti. Papildomą informaciją (telefono numeris, miestas) Jūs galite pateikti savanoriškai.
Asmens duomenys, kuriuos surinkome vykdydami Jūsų užklausas, bus ištrinti įvykdžius atitinkamą užklausą, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnius privalomus asmens duomenų saugojimo terminus.

Rinkodara
Rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimui, reklaminėms ir kitoms rinkodaros akcijoms) mums reikalingas Jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas. Šie asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų suteiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba remiantis mūsų teisėtų interesu informuoti mūsų klientus apie panašius mūsų produktus ir technologijas, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Davę sutikimą Jūs jį galite atšaukti jį bet kuriuo metu, nenurodydami jokių priežasčių.
Norėdami atšaukti sutikimą, galite pasinaudoti aukščiau nurodyta kontaktine forma ar bet kokiais kitais būdais, kurie paminėti naujienlaiškyje. Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki kol Jūs atšauksite savo sutikimą, bet ne ilgiau nei 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos. 

Sutarčių sudarymas ir komunikacija sutarties vykdymo tikslais.
Tuo atveju, jei esate mūsų Kliento ar partnerio atstovas, ir bendraujate su mūsų atstovais su sutarčių vykdymu ar kitais su sutartimi susijusiais klausimais, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus Jūsų pateikiamus duomenis) verslo santykių palaikymo tikslu ir remdamiesi mūsų teisėtu interesu, susijusiu su optimaliu klientų aptarnavimu, pasiūlymų rengimu ir sutarčių įvykdymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Prieš sudarydami sutartį mes taip pat galime patikrinti viešai prieinamą informaciją (pavyzdžiui, Creditinfo, rekvizitų svetainėse, Klientų internetinėse svetainėse) apie mūsų Klientus ar partnerius ir (arba) jų atstovus (pavyzdžiui, sužinoti atstovo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją). Tokius duomenis mes tvarkome siekdami įsitikinti Klientų ar partnerių patikimumu, todėl turime teisėtą interesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) užtikrinti būsimų sutartinių santykių stabilumą ir teisėtumą.
Atitinkamai, mes tvarkome fizinių asmenų (pavyzdžiui, asmenų, dirbančių verslo liudijimo ar individualios veiklos pagrindu) asmens duomenis, kad galėtume įgyvendinti ikisutartines priemones ir sudaryti bei įvykdyti sutartis su tokiais asmenimis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
Jei Jūs nepateiksite šių asmens duomenų, mes negalėsime palaikyti verslo santykių ir (arba) sudaryti sutarties su Jumis ar Jūsų atstovaujamu subjektu.
Mūsų surinkti asmens bus ištrinti iškart, kai duomenys taps nereikalingi tiems tikslams, kuriems Jūsų duomenys buvo surinkti, bet ne vėliau nei po 10 metų nuo duomenų surinkimo dienos.

Buhalterinė apskaita ir teisinių reikalavimų vykdymas.
Mes tvarkome asmens duomenis (klientų ir tiekėjų atstovų kontaktinius duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį) vykdydami buhalterinę ir sąnaudų apskaitą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), ir, atitinkamai, siekdami įvykdyti teisines prievoles (pavyzdžiui, pagal komercinę arba mokesčių teisę) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Dėl atitinkamų išorinių reikalavimų (pavyzdžiui, atsižvelgiant į muitus ar mokesčius reglamentuojančius teisės aktus), su Jumis susiję asmens duomenys gali būti suderinti su valdžios institucijų paskelbtais sąrašais. Atitinkamų duomenų nepateikimas lems tai, kad mes negalėsime vykdyti buhalterinės apskaitos ir (arba) teisinių prievolių, todėl, atitinkamai, būsime priversti nutraukti su Jumis sutartinius santykius.
Tokie asmens duomenys yra saugomi pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkamų asmens duomenų ir dokumentų saugojimui, pavyzdžiui, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (toliau – Rodyklė) nustatytus terminus.

Svetainės valdymas (slapukai ir kiti įskiepiai).
Apie šias priemones ir jų pagrindu surinktų asmens duomenų tvarkymą bei saugojimą informacija pateikta žemiau bei mūsų Slapukų politikoje.

3. Duomenų atskleidimas

Tvarkant Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais gali tapti būtina atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems subjektams.
Mes taip pat pasitelkiame paslaugų teikėjus, siekdami užtikrinti efektyvų ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą, įskaitant šiuos paslaugų teikėjus, kiek tai susiję su mūsų svetaine:

 • NMMN New Media Markets & Networks IT-Services GmbH, kuris teikia internetinės svetainės hostingo paslaugas;
 • Plan A GmbH, kuris teikia ir vysto turinio valdymo sistemas;
 • agnosco.net GmbH, kuris palaiko ir prižiūri mūsų internetinę svetainę;
 • CleverReach GmbH & Co. KG, kuris teikia mūsų naujienlaiškių išsiuntimo paslaugas.

Kai perduodame Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, mes išliekame visiškai atsakingi už Jūsų duomenų tvarkymą.
Klientų ir tiekėjų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami išorės paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, mokesčių konsultantams, kurjeriams (transporto bendrovėms) ar teisiniams patarėjams). Asmens duomenys, esant pagrįstam poreikiui arba teisės aktų reikalavimui, gali būti perduoti teismams, arbitrams, tarpininkams, kitoms proceso šalims ir jų teisininkams, policijai, teisėsaugos institucijoms, mokesčių institucijoms ir kitoms valdžios institucijoms.
Mūsų trečiųjų šalių verslo partneriai gali pateikti mums informaciją, kad galėtume atlikti partnerių ir Klientų (juridinių asmenų) patikrinimo veiksmus, vykdyti teisinius įsipareigojimus ir kitais tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje.
Be to, savo svetainėje kartais naudojame įskiepius iš kitų teikėjų; toliau rasite daugiau informacijos apie tai. Užtikriname, kad išoriniai paslaugų teikėjai naudoja Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų instrukcijas ir pagal šią privatumo politiką bei teisinius reikalavimus.
Atkreipkite dėmesį, kad dėl ankščiau išdėstytų tikslų taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms tarptautinėms bendrovėms mūsų tinkle (žr. Apie mus). Duomenys, surinkti per kontaktinę formą, atskleidžiami tai bendrovei, kuri yra atsakinga už Jūsų prašymo nagrinėjimą.

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes.
tesa neperduos Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes (nepriklausančias ES / EEE), nebent būtų įvertinta, kad tai būtina.
Tokiu atveju, jei Jūsų asmens duomenys yra perduodami trečiosioms valstybėms, mes įsipareigojame užtikrinti, jog subjektai, kuriems yra perduodami asmens duomenys, atitiktų visus BDAR ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir aukščiausius asmens duomenų apsaugos standartus. Be kita ko, užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti tik į trečiąsias valstybes, kurių atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (BDAR 45 straipsnis), arba egzistuoja kitos BDAR nustatyti asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes teisėtumo sąlygos (pavyzdžiui, taikomos įmonei privalomos taisyklės arba standartinės duomenų apsaugos sąlygos). Detalią informaciją apie Jūsų asmens duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes ir tinkamas bei pritaikytas apsaugos priemones galite gauti el. paštu Edita.Sokoloviene@tesa.com.

4. Duomenų atskleidimas

Sprendžiant jūsų rūpesčius, gali tapti būtina atskleisti jūsų asmens duomenis kitoms „tesa“ grupės įmonėms ar išorinių paslaugų teikėjams, veikiantiems vien tik mūsų vardu. Iš dalies mes pasitelkiame paslaugų teikėjus, kad tvarkytų užsakymus pagal legaliai pateiktus duomenis. Pavyzdžiui, svetainės priežiūrą atlieka „NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH“, o svetainę palaiko „Plan A GmbH“ ir „agnosco.net GmbH“. Išliekame visiškai atsakingi už duomenų tvarkymą. Be to, savo svetainėje kartais naudojame įskiepius iš kitų teikėjų; toliau rasite daugiau informacijos apie tai. Užtikriname, kad išoriniai paslaugų teikėjai naudoja jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų instrukcijas ir pagal šią privatumo politiką bei teisinius užsakymo vykdymo reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys visada bus konfidencialūs ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, veikiančioms ne mūsų vardu, nebent jūs sutiksite dėl jų atskleidimo raštu ar elektroniniu būdu arba mes turėsime teisės aktų nustatytą pareigą tai daryti.

Atkreipkite dėmesį, kad dėl ankščiau išdėstytų tikslų taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitoms tarptautinėms bendrovėms mūsų tinkle [žr. „tesa® būstinės“]. Duomenys, surinkti per kontaktų formą, atskleidžiami tai bendrovei, kuri yra atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Taigi, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms valstybėms, t. y. šalims už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina atsakymui pateikti.

Tokiu atveju, jei jūsų asmens duomenys yra perduodami trečiosioms valstybėms, mes įsipareigojame užtikrinti, jog subjektai, kuriems perduodami asmens duomenys, atitiktų visus BDAR nustatytus reikalavimus ir aukščiausius asmens duomenų apsaugos standartus. 

5. Slapukai

Ši interneto svetainė naudoja slapukus. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje, ir tai leidžia atlikti svetainės naudojimo analizę bei automatiškai atpažinti jus, kai kitą kartą apsilankysite. Jūs galite uždrausti slapukų įdiegimą, atitinkamai nustatydami savo naršyklę. Tai gali reikšti, kad negalėsite naudotis visomis paslaugomis visišku pajėgumu. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą mūsų tinklalapyje, susipažinkite su mūsų Slapukų politiką.

6. Įrašai

Kiekvieną kartą, kai apsilankote puslapyje, sukuriami įrašai (angl. logs), kurie tvarkomi statistiniais tikslais, nuasmeninant konkretų vartotoją:

 • nukreipiklis (puslapis, kurio nuoroda nukreipė jus į šį puslapį);
 • paieškos žodžiai (kai nukreipiklis yra paieškos variklis);
 • IP adresas, kuris įvertinamas, kad būtų nustatyta kilmės šalis ir teikėjas;
 • naršyklė, operacinė sistema, įdiegti įskiepiai ir ekrano raiška;
 • apsilankymo puslapiuose trukmė.

Minėti duomenys yra tvarkomi šiais tikslais, pagrįstais mūsų teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas):

 • siekiant užtikrinti sklandų prisijungimą prie svetainės;
 • siekiant užtikrinti patogų mūsų svetainės naudojimą;
 • vertinti sistemos saugumą ir stabilumą bei kitais administraciniais tikslais.

Mes pasiliekame teisę atgaline data patikrinti šiuos duomenis, jei sužinome apie neteisėto svetainės naudojimo atvejus. Duomenys bus ištrinti nedelsiant po to, kai taps nereikalingi šiam tikslui pasiekti, bet ne vėliau kaip po šešių mėnesių.

 

7. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenis saugome aukščiau nurodytais terminais, griežtai vadovaudamiesi saugojimo trukmės apribojimo principu (BDAR 5 straipsnio 1 dalies e punktas) ir taikytinų teisės aktų reikalavimais bei juose nustatytais minimaliais ir (arba) maksimaliais asmens duomenų saugojimo terminais.

8. Atsakomybė už mūsų pačių turinį

Šio puslapio turinys buvo sukurtas labai atidžiai. Tačiau negalime prisiimti jokios atsakomybės dėl tokio turinio tikslumo, išsamumo ir jo naujausios versijos. Kaip paslaugų teikėjas, mes esame atsakingi už savo pačių turinį svetainėje pagal galiojančius teisės aktus.

9. Atsakomybė už nuorodas (išorinių teikėjų turinys)

Šis mūsų turinys turi būti atskirtas nuo nuorodų į turinį, kurį teikia kiti teikėjai. Mes neturime įtakos jų turiniui. Puslapių, į kuriuos nukreipia nuoroda, turinys visada yra atitinkamų puslapių operatoriaus ar teikėjo atsakomybė.

10. Duomenų subjektų teisės

Informuojame, kad pagal BDAR, Jūs turite teisę susipažinti su duomenims, teisę į duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir teisę į duomenų perkeliamumą. Be to, pagal BDAR 77 straipsnį turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR. Jei tvarkymas yra grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis, t. y. Jūsų sutikimu, Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis)
Turite teisę prašyti informacijos, ar ji tvarkoma ir kokiu mastu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (įskaitant tvarkymo tikslą, duomenų gavėją, saugojimo trukmę ir kt.).

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis)
Turite teisę prašyti ištaisyti Jūsų saugomus duomenis, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs. Tai apima teisę į papildymą, pateikiant papildomus pareiškimus ar pranešimus.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) (BDAR 17 straipsnis)
Turite teisę pareikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Tai yra įmanoma, jei duomenys tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tampa nebereikalingi, arba jeigu duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinių įpareigojimų. Tačiau atskirais atvejais ši teisė gali būti netaikoma.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis)
Turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tai yra įmanoma, pavyzdžiui, jeigu duomenys netiksliai įrašyti ar duomenų tvarkymas yra neteisėtas. Jei tvarkymas apribotas, duomenys gali būti tvarkomi tik itin apribotais atvejais.

Teisė į duomenų perkeliamumą, (BDAR 20 straipsnis)
Turite teisę gauti su Jumis susijusius duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kuriuos mes pateiksime Jums ar Jūsų nurodytam asmeniui.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 straipsnis)
Turite teisę dėl savo konkrečios situacijos priežasčių prieštarauti tvarkyti bet kokius asmens duomenis bet kuriuo metu, kas turės poveikį ateičiai, su sąlyga, kad duomenų tvarkymo tikslas yra mūsų teisėtų interesų apsauga (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies e, f punktus). Jei prieštaravote, mes patikrinsime, ar egzistuoja BDAR 21 straipsnyje nustatytas teisėtas pagrindas toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, ir, jei taip nėra, daugiau nebetvarkysime Jūsų duomenų.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 straipsnis)
Galite bet kuriuo metu kreiptis į atsakingą Europos Sąjungos arba valstybių narių priežiūros instituciją, jei įvyko galimų duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. Nr. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445.  tesa rekomenduoja ir būtų dėkinga, jei prieš teikdami skundą priežiūros institucijai susisiektumėte su mumis ir informuotumėte apie kilusius nuogąstavimus ar klausimus. Padarysime viską, ką galime, kad padėtume išspręsti visas Jūsų užklausas.

Norėdami įgyvendinti šias teises galite kreiptis tiesiogiai į mūsų duomenų apsaugos darbuotoją el. paštu Edita.Sokoloviene@tesa.com. tesa įgyvendins Jūsų teises per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau tokiu atveju mes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir vėlavimo priežastis. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tinkamai įgyvendinti Jūsų teises, tesa turi teisę paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybės įrodymą.

11. Mūsų privatumo politikos pasikeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką, siekdami užtikrinti, kad ji atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus, arba siekdami patikslinti privatumo politiką pagal mūsų paslaugų pakeitimus, pavyzdžiui, kai pristatome naujas paslaugas. Apsilankę mūsų svetainėje visada galėsite rasti aktualią privatumo politikos versiją.

12. Klausimai

Jei turite kokių nors klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis tiesiogiai į mūsų duomenų apsaugos darbuotoją el. paštu Edita.Sokoloviene@tesa.com

13. Susisiekite su duomenų apsaugos darbuotoju

Edita Sokolovienė
El. pašto adresas Edita.Sokoloviene@tesa.com