Emisijos mažinimas

Emisijos mažinimas

Neutralaus poveikio klimatui ateičiai

Kova su klimato kaita ir teigiamų pokyčių spartinimas yra pagrindiniai mūsų įsipareigojimo elementai. Mūsų misija sumažinti pasaulyje išmetamų teršalų kiekį apima pradinės grandies ir galutinės grandies procesus bei mūsų gamybą. Atsinaujinanti energija yra pagrindinis mūsų įsipareigojimo ramstis. Nuo 2020 m. 100 procentų įsigytos elektros energijos gavome iš atsinaujinančios energijos šaltinių. Be iškastinio kuro energijos naudojimo mažinimo, energijos efektyvumo didinimas taip pat atlieka svarbų vaidmenį. Norėdami pasiekti šį tikslą, įgyvendiname technologijas, kurios yra ypač veiksmingos saugant išteklius, taupant energiją ir mažinant emisiją.

Mūsų pagrindiniai 2030 m. tvarumo tikslai

  • Neutralaus poveikio klimatui gamyba (1 ir 2 pakopos) palyginti su 2018 baziniais metais.
  • Mūsų netiesiogiai išmetamas su tiekimo grandine susijusių teršalų kiekis bus sumažintas bent 20 % (3 pakopa) palyginti su 2018 baziniais metais.