Ympäristö

Ympäristö

Ilmaston ja resurssien suojelu on tesan kestävyysstrategian keskeisin asia.

Sitoumuksemme arvoketjussa

Painopisteemme

Lähestymistapamme keskittyy asettamaan ilmaston ja luonnonvarojen suojelun etualalle saavuttaaksemme tavoitteemme nyt ja tulevaisuudessa. tesa myötävaikuttaa ilmastonsuojeluun pienentämällä ekologista jalanjälkeään koko arvoketjussa. Kansainvälisenä yrityksenä tietoisena tavoitteenamme ovat suljetut tuotantosyklit luonnonvarojen säästämiseksi.

Ilmastoystävällinen tulevaisuus

Ilmastokriisi on yksi aikamme suurimmista haasteista. tesasta on tullut yksi monista toimijoista ympäri maailmaa, jotka sitoutuvat varmistamaan, ettei maapallon keskilämpötila nouse 1,5 asteella. Selkeä tavoite näkyvissä pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme (laajuus 1 ja 2) peräti 30 prosentilla absoluuttisesti (vuoteen 2018 verrattuna). Tavoitteemme on olla täysin ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Monet pyörät on laitettu pyörimään kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Näitä ovat:

Uusiutuva energia. Vihreä energia on tärkein peruspilari sitoumuksessamme. Vuonna 2019 viisi Saksan toimipaikoistamme hankki jo sähkönsä uusiutuvista energialähteistä. Vuoden 2020 loppuun mennessä 100 prosenttia kaikesta sähköstä, joka kulutetaan tuotantolaitoksissamme ja toimipisteissämme ympäri maailmaa, tulee uusiutuvista energialähteistä.

Energian käytön vähentäminen. tesalla on hyvä mahdollisuus ympäristövaikutusten rajoittamiseen vähentämällä energiankulutusta. ISO 50001 -sertifioitu energianhallintajärjestelmä on asennettu erityisen paljon energiaa kuluttaviin tuotantolaitoksiin (Hampuri ja Offenburg) sekä pääkonttoriin Saksan Norderstedtiin. Tämä auttaa meitä optimoimaan paljon energiaa vaativat prosessit sekä tunnistamaan alueet, joilla on mahdollisuus säästää enemmän energiaa.

Tehokkuuden parantaminen. Absoluuttisen energiankulutuksen vähentämisen lisäksi tärkeä rooli on myös energiatehokkuuden parantamisella. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen käytämme tekniikoita, jotka ovat erityisen tehokkaita resurssien ja energian säästämisessä. Tietyillä tuotantolaitoksilla on esimerkiksi omat yhteistuotantoyksiköt, joiden avulla voimme tuottaa lämpöä ja sähköä paikan päällä ympäristön kannalta optimoidulla tavalla.

Pienemmät päästöt maailmanlaajuisesti

tesan sitoutuminen ilmastonsuojeluun ei pysähdy valtioiden rajoilla eikä tehtaidemme porteilla. Tavoitteemme vähentää maailmanlaajuisia päästöjä kattaa tuotantoprosessien alku- ja loppupäät sekä oman tuotantomme. Logistiikkaprosesseja parannetaan jatkuvasti vähentämällä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusten päästöjä. Uskomme myös, että avain näiden tavoitteiden saavuttamiseen on tuotanto lähellä asiakkaitamme. Yksi esimerkki on uusi tehdas Vietnamissa, jonka rakentaminen aloitetaan vuonna 2022. Sen tavoitteena on vahvistaa tesan läsnäoloa Aasiassa ja lyhentää toimitusreittejä paikallisille asiakkaille.

Pysäytä kierre

Ilmastokriisi ei ole ainoa kohtaamamme ympäristöhaaste. Jätteen määrän kasvu asettaa mittavia ympäristöhaasteita eri puolilla maailmaa. Ennusteiden mukaan Eurooppa tuottaa vuonna 2030 noin 490 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa. Siksi vaihtoehtoiset lähestymistavat, kuten kiertotalous, ovat sitäkin tärkeämpiä. Tavoitteena on käyttää uudelleen tai kierrättää resursseja aina kun mahdollista ja välttää jätettä alusta alkaen. Olemme myös sitoutuneet kiertotalouden luomiseen erilaisten lähestymistapojen kautta, kuten vaihtoehtoisten materiaalien testaaminen tuotteillemme, mahdollisimman monen materiaalin pitäminen samassa elinkaaressa tai niiden kierrättäminen.

Kestävvästi pakattu tesa aloittaa jätteen vähentämisen pakkauksista. Käytämme enenevissä määrin uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä pakkauksia sekä kestävistä lähteistä peräisin olevia pakkausmateriaaleja. Pienentämällä pakkausten painoa vähennämme kuljetuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Jatkossa aiomme myös asettaa konkreettisen tavoitteen kestävälle pakkaukselle.

Muutoskumppani Emme voi saavuttaa visiotamme kiertotaloudesta yksin. Se edellyttää kumppaneita, jotka jakavat arvomme. tesalle yhteistyössä kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa on kyse synergioiden luomisesta ja koko infrastruktuurin parantamisesta. Pyrimme myös yhdessä löytämään tapoja edistää materiaalien talteenottoa ja kierrätystä teippiratkaisujemme kautta.

Tavoitteemme on pyrkiä kiertotalouteen. Tähän asti jätettä ei kuitenkaan ole voitu täysin välttää yrityksen tuotantoketjussa. Teemme kuitenkin kaikkemme, jotta voimme käyttää materiaaleja tehokkaasti, sekä kierrättää ja käyttää niitä uudelleen aina kun mahdollista.

Michael Lang
Kestävyys- ja laadunvalvontaosaston johtaja

Puhdas ilma

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi painopisteemme on myös muissa tuotantoketjussa syntyvissä, ilmaan joutuvissa päästöissä. Näihin sisältyvät liuottimia käytettäessä syntyvät VOC-päästöt, jotka ovat haitallisia sekä ympäristölle että ihmisen terveydelle. Liuottimia käytetään teippien päällystämiseen ja myös puhdistusprosesseihin. Tavoitteemme on välttää VOC-päästöjä niin paljon kuin mahdollista ja laajentaa liuotittomien teknologioiden valikoimaamme. Olemme jo saavuttaneet merkittävää menestystä tällä alueella: olemme onnistuneet vähentämään VOC-päästöjämme 92 prosenttia lopputuotetonnia kohden vuosien 2001 ja 2019 välillä.

Puhtaan ilman puolesta

Sitoumuksemme kestävyyteen
Kestävä kehitys
Sitoumuksemme kestävyyteen
Lue lisää
Tulevaisuusstrategiamme
Strategia
Enemmän kestävyyttä, enemmän innovaatiota
Lue lisää
Keskipisteenä asiakkaamme
Asiakkaat
Keskipisteenä asiakkaamme
Lue lisää
Työntekijöille ja yhteiskunnalle
Yhteiskunta
Työntekijöille ja yhteiskunnalle
Lue lisää
maailma lämpenee
Kestävä kehitys
Business Ambition for 1.5°C' – Olemme mukana!
Lue lisää